Open voor aanvragen

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Gepubliceerd op:
10 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2022

Koopt of leaset u een volledig elektrische personenauto? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto's in de kleinere en compacte middenklasse.

Let op: voor de nieuwe elektrische personenauto’s is er voor 2022 geen subsidiegeld meer. Wij nemen aanvragen hiervoor niet meer in behandeling.

Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Vanaf 3 januari 2022 9:00 uur kunt u deze subsidie aanvragen. Dat kan alleen nog voor gebruikte auto's. De subsidie in 2022 is alleen beschikbaar als de koop- of leaseovereenkomst van de elektrische personenauto is afgesloten op of na 1 januari 2022. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op uw naam staan. Tip: de auto hoeft nog niet geleverd te zijn of op uw naam geregistreerd te staan om een subsidieaanvraag in te dienen.

De SEPP is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). De regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2024. Elk jaar heeft het subsidiebudget een maximum. U kunt deze subsidie één keer krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. Onder een personenauto verstaan we een voertuig in de RDW-voertuigcategorie M, met de voertuigclassificatie M1.

Bekijk een infographic over deze subsidieregeling voor particulieren door op onderstaande afbeelding te klikken.

Bekijk de infographic

Subsidiebudget

Het totale subsidiebudget voor SEPP is verdeeld over de periode 2020 tot en met 2024. Per jaar worden de budgetten voor nieuwe en gebruikte auto’s vastgesteld, de budgetten voor 2022 zijn:

  • € 71 miljoen voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease). Let op: dit budget is uitgeput. Er is voor 2022 geen subsidiegeld meer.
  • € 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto's (koop en lease)

SEPP in 2023

U kunt vanaf 2 januari 2023 9:00 uur weer SEPP aanvragen voor uw nieuwe elektrische personenauto met een koop- of leaseovereenkomst die u heeft afgesloten op of na 1 januari 2023.

Voor een nieuwe auto is het subsidiebedrag in 2023 € 2.950 en voor een gebruikte auto € 2.000.

Let op: Voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease) is per 1 juni 2022 het budget op.

Alle volledig ingediende en positief beoordeelde aanvragen tot en met 31 mei 2022 krijgen subsidie. Omdat er daarna geen budget meer over was om nog te verloten, vindt er geen loting plaats. Aanvragen ingediend vanaf en na 1 juni 2022 wijzen we af omdat het budget op is.

Voor gebruikte elektrische personenauto’s (koop en lease) is het budget in 2022 overtekend op 5 juli 2022.

Dat wil zeggen dat er meer aangevraagd is dan er budget beschikbaar is. U kunt nog een aanvraag doen, maar de kans dat u subsidie krijgt is klein. Meer hierover leest u op de pagina SEPP subsidiebudget overtekend. Zodra het subsidiegeld voor gebruikte auto’s echt op is, leest u dit op deze pagina.

Tip: ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst

De kans bestaat dat de subsidiepot tijdens het jaar leeg raakt. Wilt u van de koop of lease kunnen afzien als u geen subsidie krijgt? Neem dan een ontbindende voorwaarde op in de overeenkomst. Daarmee kunt u onder de koop of lease uit als u geen subsidie krijgt.

Bedragen

Voor 2022 zijn de subsidiebedragen voor elektrische personenauto’s die aan de voorwaarden voldoen:

  • Gebruikte elektrische personenauto koop of private lease: € 2.000;
  • Nieuwe elektrische personenauto koop of private lease: € 3.350.

Budget SEPP

Gebruikte elektrische personenauto’s

  • Totaal jaarbudget 2022: € 20,4 miljoen
  • Nog beschikbaar jaarbudget 2022: overtekend. Dit betekent dat er meer aangevraagd is dan er budget beschikbaar is. U kunt nog een aanvraag doen, maar de kans is klein dat u subsidie krijgt. Meer hierover leest u op de pagina SEPP subsidiebudget overtekend.*

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet de elektrische personenauto in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een 100% elektrische personenauto met een actieradius van minimaal 120 kilometer (WLTP gemeten).
  • De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) zoals geregistreerd in het kentekenregister (RDW) is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
  • De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

Let op: er gelden aanvullende voorwaarden per categorie:

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij ons bekend is dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto mogelijk voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. Wij controleren bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Aanvragen

De regeling is open vanaf 3 januari 2022 9:00 uur. U vraagt de subsidie aan nadat u een koop- of leaseovereenkomst heeft gesloten. Let op: u mag al subsidie aanvragen als de auto nog niet is geleverd of op uw naam is gesteld.

De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin u ook de subsidie aanvraagt. Voor de SEPP-subsidie 2022 komt u dus alleen in aanmerking als u een koop- of leaseovereenkomst heeft afgesloten op of na 1 januari 2022. De datum waarop u de koop- of leaseovereenkomst sluit is leidend. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op uw naam staan.

Voor gebruikte elektrische personenauto’s (koop en lease) is het budget in 2022 overtekend op 5 juli 2022. Dat wil zeggen dat er meer aangevraagd is dan er budget beschikbaar is. U kunt nog een aanvraag doen, maar de kans dat u subsidie krijgt is klein. Meer hierover leest u op de pagina SEPP subsidiebudget overtekend. Zodra het subsidiegeld voor gebruikte auto’s echt op is, leest u dit op deze pagina.

DigiD inlog

U heeft de DigiD-app óf DigD met sms-controle nodig om in te loggen voor de SEPP. Heeft u die nog niet? Dan moet u een van beide regelen.

Lees de voorwaarden voordat u de aanvraag doet en doorloop het stappenplan. Hoe u de subsidie per categorie aanvraagt en uitbetaald krijgt leest u op de volgende pagina's:

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen SEPP

Achtergrond

Het kabinet wil het rijden met volledig elektrische kleine en compacte middenklasse personenauto’s aantrekkelijker maken. Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit. Ze zijn daarnaast energiezuinig, goed voor het klimaat en dragen bij aan schone lucht. Particulieren in Nederland die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen of leasen kunnen daarom sinds 4 juni 2020 subsidie krijgen. Dat kan zolang de jaarbudgetten dit toelaten.

De subsidie verkleint het prijsverschil tussen een elektrische auto en een auto op fossiele brandstof (benzine en diesel). Ook de gebruikskosten zijn lager. In combinatie met vrijstelling van wegenbelasting tot 2025 wordt een elektrische auto ook in de (kleinere en compacte) middenklasse segmenten aantrekkelijk.

Meer weten?

Vragen over SEPP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?