Open voor aanvragen

Subsidie voor koop van een nieuwe elektrische personenauto

Gepubliceerd op:
23 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2022

Bent u een particulier en koopt u een nieuwe volledig elektrische personenauto in de kleinere en compacte middenklasse? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Let op: voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s is er voor 2022 geen subsidiegeld meer. Wij nemen aanvragen hiervoor niet meer in behandeling. 
U kunt vanaf 10 januari 2023, 9:00 uur weer subsidie aanvragen voor uw nieuwe elektrische personenauto met een koopovereenkomst die u heeft afgesloten op of na 1 januari 2023.

Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt). Deze subsidie krijgt u één keer als u voldoet aan de voorwaarden. Deze regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2024. Voor 2023 vraagt u aan tussen 10 januari 09:00 uur en uiterlijk 29 december 2023 12:00 uur.  Ieder jaar is een maximaal subsidiebudget beschikbaar.

De koopovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin u ook de subsidie aanvraagt. Alleen dan komt u in aanmerking voor SEPP. Daarnaast mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari van dat kalenderjaar op uw naam staan. Onder een personenauto verstaan we een voertuig in de RDW-voertuigcategorie M, met de voertuigclassificatie M1.

Subsidiebudget

Het totale subsidiebudget voor SEPP is verdeeld over de periode 2020 tot en met 2024.

De budgetten voor 2023 zijn:

 • € 67 miljoen voor nieuwe elektrische personenauto’s (bij koop en lease)
 • € 32,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto’s (bij koop en lease)

SEPP in 2023

U kunt vanaf 10 januari 2023 9:00 uur weer SEPP aanvragen voor uw nieuwe elektrische personenauto met een koop- of leaseovereenkomst die u heeft afgesloten op of na 1 januari 2023.

Voor een nieuwe auto is het subsidiebedrag in 2023 € 2.950 en voor een gebruikte auto € 2.000.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in 2023? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden.

Overeenkomst

 • U heeft een schriftelijke koopovereenkomst van de aankoop van de elektrische personenauto.
 • De koopovereenkomst staat op naam van u als particulier die de subsidie aanvraagt en ontvangt.
 • De koopovereenkomst moet zijn gesloten op of na 1 januari 2023.

Subsidieaanvraag

 • U heeft een geldig woonadres in Nederland.

Auto

 • De 100% elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 kilometer (WLTP gemeten).
 • De catalogusprijs (nieuwprijs) van de elektrische personenauto die wordt geregistreerd na tenaamstelling in het kentekenregister (RDW), is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000. Let op: de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister (RDW) is leidend voor RVO.
 • Zodra de auto geleverd is moet de personenauto op naam van de subsidieontvanger geregistreerd worden in het kentekenregister. Dit hoeft nog niet gedaan te zijn op het moment van de subsidieaanvraag.
 • De elektrische personenauto staat niet eerder dan 1 januari 2023 op uw naam.

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij ons bekend is dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto mogelijk voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. Wij controleren bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Wanneer is er sprake van een nieuwe personenauto?

Een personenauto waarvan - volgens de vermelding in het kentekenregister RDW - de volgende 3 data gelijk zijn:

Kentekenregister/Kentekencard

Weergave via OVI -kentekencheck (www.rdw.nl)*

Datum 1e toelating

Datum 1e toelating

Datum 1e inschrijving in NL

Datum 1e tenaamstelling in NL

Datum tenaamstelling

Datum laatste tenaamstelling

*De 3 genoemde data worden op de website van de RDW (OVI-kentekencheck) anders genoemd dan in het kentekenregister/ op uw kentekencard. Deze data zijn echter gelijk.

Controleer de data van uw nieuwe personenauto 

Het is belangrijk dat u bovenstaande controleert bij de koop of lease van een nieuwe personenauto. Het kan namelijk gebeuren dat een auto al eerder op naam van het auto- of leasebedrijf (lessor) is geregistreerd of een andere vorm van voorregistratie heeft gehad. Is dit het geval en u koopt of leaset deze auto? Dan wijkt de datum van tenaamstelling op uw naam af van de datum van eerste toelating en/of de datum eerste inschrijving/tenaamstelling in Nederland. Deze auto wordt dan voor de SEPP-regeling niet als 'nieuw' maar als 'gebruikt' aangemerkt, ongeacht de kilometerstand van de auto. De auto komt dan in aanmerking voor een subsidie van € 2.000. Alleen als de genoemde 3 data gelijk zijn, komt de auto in aanmerking voor een subsidie van € 2.950. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.

Aanvragen

U vraagt de subsidie voor koop van een nieuwe volledig elektrische personenauto online aan op deze pagina. De regeling staat open van 10 januari 2023, 09:00 uur tot uiterlijk 29 december 2023, 12:00 uur. U logt in met de DigiD-app óf DigiD met sms-controle. Heeft u dit nog niet, dan moet u een van beide regelen. Houd rekening met 3 werkdagen.

Voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease) is per 1 juni 2022 het budget op. Alle volledig ingediende en positief beoordeelde aanvragen tot en met 31 mei 2022 krijgen subsidie. Omdat er geen restantbudget meer was om te verloten, vindt er geen loting plaats. Aanvragen ingediend vanaf en na 1 juni 2022 wijzen we daarom af.

Wanneer dient u een aanvraag in?

U kunt de subsidie gelijk aanvragen als u een koopovereenkomst heeft gesloten. Wij raden u aan om dat ook te doen. Uw auto kan op het moment dat u subsidie aanvraagt al geleverd zijn. Maar dat hoeft niet om subsidie te kunnen aanvragen.

Is uw auto al geleverd tijdens de subsidieaanvraag, dan staat het kenteken al op uw naam. Volg dan het stappenplan SEPP Koop nieuw-kenteken op naam.

Was uw auto nog niet geleverd toen u de subsidieaanvraag indiende? Dan stond het kenteken nog niet op uw naam. Geef dan later het kenteken en IBAN-bankrekeningnummer aan ons door. U doet dat als het kenteken wel op uw naam staat én u de brief  'subsidieverlening' heeft gekregen. Geef uw kenteken aan ons door. Hoe dat leggen we uit in het Stappenplan SEPP doorgeven kenteken voor uitbetaling subsidie.

Lees onder 'Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?' hoe het in beide gevallen werkt.

Altijd geldt:

 • U heeft de koopovereenkomst getekend op of na 1 januari 2023.
 • Deze gegevens heeft u nodig bij de subsidieaanvraag:
  • Naam, adres, e-mailadres en het burgerservicenummer
  • DigiD-app óf DigiD met sms-controle: Heeft u dit nog niet, dan moet u een van beide regelen. Houd rekening met 3 werkdagen.
  • Merk, model (handelsbenaming) en type van de personenauto die op de koopovereenkomst staat.
  • Datum ondertekening koopovereenkomst. Houd voor de zekerheid uw digitale overeenkomst bij de hand.
  • IBAN-bankrekeningnummer

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidieaanvraag online heeft ingediend, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt deze bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder Berichten. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Ons besluit op uw aanvraag krijgt u per post.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Auto al geleverd/ kenteken reeds op uw naam

Was uw auto al geleverd toen u de subsidieaanvraag indiende? Dan stond het kenteken al op uw naam. Aan de hand van uw aanvraag en de gegevens van de personenauto in het kentekenregister beoordelen wij of uw aanvraag is goedgekeurd. Als dit zo is dan krijgt u vanzelf het subsidiebedrag op uw rekening gestort. U hoeft daarvoor niets te doen.

Auto nog niet geleverd/ kenteken nog niet op naam

Was uw auto nog niet geleverd toen u de subsidieaanvraag indiende? Dan stond het kenteken nog niet op uw naam. Geef dan later het kenteken en IBAN-bankrekeningnummer aan ons door. U doet dat als het kenteken wel op uw naam staat én u de brief 'subsidieverlening' heeft gekregen. Geef uw kenteken aan ons door. Hoe? Dat leggen we uit in het Stappenplan SEPP doorgeven kenteken voor uitbetaling subsidie.

Doet u dit uiterlijk binnen 18 maanden en keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u het subsidiebedrag op uw rekening gestort.

Altijd geldt:

 • U heeft van ons een brief 'subsidieverlening' ontvangen
 • De elektrische personenauto is geleverd en staat in het kentekenregister (RDW) op naam van de subsidieontvanger.
 • Het kenteken en uw IBAN-bankrekeningnummer heeft u online doorgegeven. Dit kan tot uiterlijk 18 maanden na de datum van de subsidieverlening via ons online loket.
 • De elektrische personenauto voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wij controleren dit aan de hand van de kentekenregistratie bij de RDW.
 • U heeft van ons het besluit tot vaststelling van de subsidie ontvangen.
 • U ontvangt het volledige subsidiebedrag op uw bankrekening.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

 • De gekochte elektrische personenauto staat 3 jaar ononderbroken op naam van de subsidieontvanger.
 • Bewaar al uw documenten zorgvuldig, zoals uw koopovereenkomst. U bent verplicht deze te bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de elektrische personenauto. Op ons verzoek moet u de koopovereenkomst kunnen aanleveren.

Handhaving

De gekochte personenauto moet ononderbroken 3 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of aan deze eis is voldaan. Verkoopt u de auto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan ons melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen SEPP

Meer weten?

Vragen over SEPP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?