Open voor aanvragen

Subsidie voor koop van een gebruikte elektrische personenauto

Gepubliceerd op:
23 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2022

Bent u een particulier en koopt u een gebruikte volledig elektrische personenauto in de kleinere en compactere middenklasse? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Let op: voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s is er voor 2022 geen subsidiegeld meer. Wij nemen aanvragen hiervoor niet meer in behandeling.
U kunt deze subsidie vanaf 2 januari 2023 9:00 uur weer aanvragen voor uw nieuwe elektrische personenauto met een koop- of leaseovereenkomst die u heeft afgesloten op of na 1 januari 2023.

Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Deze subsidie voor gebruikte auto's is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). U kunt deze subsidie één keer krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. De regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2024. Voor 2022 vraagt u aan tussen 3 januari 09:00 uur en uiterlijk 31 december 2022 12:00 uur. Ieder jaar is een maximaal subsidiebudget beschikbaar.

De koopovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin u ook de subsidie aanvraagt. Alleen dan komt u in aanmerking voor SEPP. Daarnaast mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari van dat kalenderjaar op uw naam staan. Onder een personenauto verstaan we een voertuig in de RDW-voertuigcategorie M, met de voertuigclassificatie M1.

Subsidiebudget

Het totale subsidiebudget voor SEPP is verdeeld over de periode 2020 tot en met 2024. De jaarbudgetten voor 2022 zijn:

•    € 71 miljoen voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease).
•    € 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto's (koop en lease).

Tip: de kans bestaat dat de subsidiepot tijdens het jaar leeg raakt. Wilt u van de koop of lease kunnen afzien als u geen subsidie krijgt? Neem dan een ontbindende voorwaarde op in de overeenkomst. Daarmee kunt u onder de koop of lease uit als u geen subsidie krijgt.

Gebruikte elektrische personenauto's 2022

Op 3 januari 2022 09:00 uur opent de regeling en is er subsidiebudget beschikbaar voor gebruikte personenauto's. Het jaarbudget 2022 is voor gebruikte elektrische personenauto’s € 20,4 miljoen. Dit geldt voor koop en lease samen.

U moet de koopovereenkomst van de auto hebben afgesloten vanaf 1 januari 2022. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor SEPP.  De elektrische personenauto mag niet eerder dan 1 januari 2022 op uw naam staan.

SEPP in 2023

U kunt vanaf 2 januari 2023 9:00 uur weer SEPP aanvragen voor uw gebruikte elektrische personenauto met een koop- of leaseovereenkomst die u heeft afgesloten op of na 1 januari 2023. Voor een nieuwe auto is het subsidiebedrag in 2023 € 2.950 en voor een gebruikte auto € 2.000.

Bedrag

In 2022 is het subsidiebedrag € 2.000 als u een gebruikte elektrische personenauto koopt.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie 2022? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden:

Overeenkomst

 • Voor de aankoop van de elektrische personenauto heeft u een schriftelijke koopovereenkomst gesloten met een autobedrijf. Het bedrijf heeft de RDW-erkenning 'Bedrijfsvoorraad'.
 • De koopovereenkomst staat op naam van u als particulier die de subsidie aanvraagt en ontvangt.
 • De koopovereenkomst moet u zijn gesloten op of na 1 januari 2022.

Subsidieaanvraag

 • U heeft een geldig woonadres in Nederland.

Auto

 • De 100% elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 kilometer (WLTP gemeten).
 • De auto moet als elektrische personenauto zijn geproduceerd. Deze mag niet omgebouwd zijn tot elektrische auto.
 • De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) van de gebruikte elektrische personenauto was op de datum van eerste toelating niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000. Let op: de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister (RDW) is leidend voor ons.
 • De gebruikte elektrische personenauto heeft niet eerder op naam van de subsidieaanvrager gestaan of van een persoon die hetzelfde woonadres heeft.
 • De personenauto (kentekenregistratie) zal op naam van de subsidieaanvrager geregistreerd worden. Dit hoeft nog niet gedaan te zijn op het moment van de subsidieaanvraag.
 • De elektrische personenauto staat niet eerder dan 1 januari 2022 op uw naam als de subsidieontvanger.

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij ons bekend is dat ze in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto mogelijk voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. Wij controleren bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Aanvragen

Aanvragen 2022

U vraagt de subsidie voor koop van een gebruikte volledig elektrische personenauto online aan op deze pagina. De regeling staat open vanaf 3 januari 2022, 09:00 uur tot uiterlijk 31 december 2022, 12:00 uur. U logt in met de DigiD-app óf DigD met sms-controle. Heeft u dit nog niet, dan moet u een van beide regelen. Houd hiervoor rekening met 3 werkdagen.

Er is voor gebruikte elektrische personenauto’s (koop en lease) per 7 juli 2022 geen budget meer. Alle volledig ingediende en positief beoordeelde aanvragen tot en met 6 juli 2022 krijgen subsidie. Het budget dat overblijft, verdelen we met een loting over de ingediende aanvragen op 7 juli 2022. Aanvragen ingediend na 7 juli 2022 wijzen we af.

Wanneer dient u een aanvraag in?

U kunt de subsidie gelijk aanvragen als u een koopovereenkomst heeft gesloten. Wij raden u aan om dat ook te doen. Uw auto kan op het moment dat u subsidie aanvraagt al geleverd zijn. Maar dat hoeft niet om subsidie te kunnen aanvragen.

Is uw auto al geleverd tijdens de subsidieaanvraag? Dan staat het kenteken al op uw naam. Volg dan het stappenplan SEPP Koop gebruikt-kenteken op naam.

Is uw auto nog niet geleverd als u de subsidieaanvraag indient? Dan staat het kenteken nog niet op uw naam. Volg dan het stappenplan SEPP Koop gebruikt-kenteken nog niet op naam.

Lees onder 'Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?' hoe het in beide gevallen werkt.

Altijd geldt:

 • U heeft de koopovereenkomst getekend op of na 1 januari 2022.
 • Deze gegevens heeft u nodig bij de subsidieaanvraag:
  • Naam, adres, e-mailadres en het burgerservicenummer
  • DigiD-app óf DigiD met sms-controle: heeft u dit nog niet, dan moet u een van beide regelen. Houd rekening met 3 werkdagen
  • IBAN-bankrekeningnummer
  • Naam en het adres van het RDW-erkende autobedrijf
  • Datum ondertekening koopovereenkomst. Houd voor de zekerheid uw digitale overeenkomst bij de hand
  • Merk, model (handelsbenaming) en type van de personenauto die op de koopovereenkomst staat
  • De oorspronkelijke catalogusprijs van de personenauto, zoals deze gold op de datum van de eerste toelating (datum op kentekenbewijs).
  • Kenteken, indiend bekend. (Het kenteken is niet noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. U kunt het later doorgeven.)

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidieaanvraag online heeft ingediend, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder Berichten. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Ons besluit op uw aanvraag krijgt u per post.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Auto al geleverd/ kenteken al op uw naam

Was uw auto al geleverd toen u de subsidieaanvraag indiende? Dan stond het kenteken al op uw naam. Aan de hand van uw aanvraag en de gegevens van de personenauto in het kentekenregister beoordelen wij of uw aanvraag is goedgekeurd. Als dit zo is dan krijgt u vanzelf het subsidiebedrag op uw rekening gestort. U hoeft daarvoor niets te doen.

Auto nog niet geleverd/ kenteken nog niet op naam

Was uw auto nog niet geleverd toen u de subsidieaanvraag indiende? Dan stond het kenteken nog niet op uw naam. Geef dan later het kenteken en IBAN-bankrekeningnummer aan ons door. U doet dat als het kenteken wel op uw naam staat én u de brief 'subsidieverlening' heeft gekregen. Geef uw kenteken aan ons door. Hoe dat leggen we uit in het Stappenplan SEPP doorgeven kenteken voor uitbetaling subsidie.

Doet u dit uiterlijk binnen 6 maanden en keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u het subsidiebedrag op uw rekening gestort.

Altijd geldt:

 • U heeft van ons een brief 'subsidieverlening' ontvangen.
 • De elektrische personenauto is geleverd en staat in het kentekenregister (RDW) op naam van de subsidieontvanger.
 • Het kenteken en uw IBAN-bankrekeningnummer zijn online doorgeven. Dit kan tot uiterlijk 6 maanden na de datum van de subsidieverlening via ons online loket.
 • De elektrische personenauto voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wij controleren dit aan de hand van de kentekenregistratie bij het RDW.
 • U heeft van ons het besluit tot vaststelling van de subsidie ontvangen.
 • U ontvangt het volledige subsidiebedrag op uw bankrekening.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

 • De gekochte elektrische personenauto staat 3 jaar ononderbroken op naam van de subsidieontvanger.
 • Bewaar al uw documenten zorgvuldig, zoals uw koopovereenkomst. U bent verplicht deze te bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de elektrische personenauto. Op ons verzoek moet u de koopovereenkomst kunnen aanleveren.

Handhaving

De gekochte personenauto moet ononderbroken 3 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of aan deze eis is voldaan. Verkoopt u de auto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan ons melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen SEPP

Meer weten?

Vragen over SEPP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?