Open voor aanvragen

Subsidie voor lease van een gebruikte elektrische personenauto

Gepubliceerd op:
23 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2022

Bent u een particulier en leaset u een volledig elektrische personenauto in de kleinere en compactere middenklasse? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Let op: voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s is er voor 2022 geen subsidiegeld meer. Wij nemen aanvragen hiervoor niet meer in behandeling. 
U kunt vanaf 10 januari 2023, 9:00 uur weer subsidie aanvragen voor uw gebruikte elektrische personenauto met een leaseovereenkomst die u heeft afgesloten op of na 1 januari 2023.

Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto leaset). U kunt deze subsidie één keer krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. Deze regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2024. Voor 2023 vraagt u aan tussen 10 januari 09:00 uur en uiterlijk 29 december 2023 12:00 uur.  Ieder jaar is een maximaal budget beschikbaar.

De leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin u ook de subsidie aanvraagt. Alleen dan komt u in aanmerking voor SEPP. Daarnaast mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari van dat kalenderjaar op uw naam staan. Onder een personenauto verstaan we een voertuig in de RDW-voertuigcategorie M, met de voertuigclassificatie M1.

Subsidiebudget

Het totale subsidiebudget voor SEPP is verdeeld over de periode 2020 tot en met 2024.

De budgetten voor 2023 zijn:

 • € 67 miljoen voor nieuwe elektrische personenauto’s (bij koop en lease)
 • € 32,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto’s (bij koop en lease)

SEPP in 2023

U kunt vanaf 10 januari 2023 9:00 uur weer SEPP aanvragen voor uw gebruikte elektrische personenauto met een koop- of leaseovereenkomst, afgesloten op of na 1 januari 2023. Voor een gebruikte auto is het subsidiebedrag in 2023 € 2.000.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in 2023? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden:

Overeenkomst

 • Voor de lease van de elektrische personenauto heeft u een schriftelijke leaseovereenkomst gesloten. De leasemaatschappij moet het Keurmerk Private Lease voeren.
 • De leaseovereenkomst staat op naam van u als particulier die de subsidie aanvraagt en ontvangt.
 • De leaseovereenkomst moet zijn gesloten op of na 1 januari 2023.

Subsidieaanvraag

 • U heeft een geldig woonadres in Nederland.

Auto

 • De 100% elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 kilometer (WLTP gemeten).
 • De auto moet als elektrische personenauto zijn geproduceerd. Deze mag niet omgebouwd zijn tot elektrische auto.
 • De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) van de gebruikte elektrische personenauto was op de datum van eerste toelating niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000. Let op: de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister (RDW) is leidend voor ons.
 • De personenauto (kentekenregistratie) zal op naam van de subsidieaanvrager geregistreerd worden. Dit hoeft nog niet gedaan te zijn op het moment van de subsidieaanvraag.
 • De elektrische personenauto staat op uw naam net als de leaseovereenkomst. De elektrische personenauto moet in het kentekenregister (RDW) op dezelfde naam te staan als in de leaseovereenkomst, namelijk die van de subsidieontvanger. Houd hier rekening mee.
 • De gebruikte elektrische personenauto heeft niet eerder op naam van de subsidieontvanger gestaan of van een persoon die hetzelfde woonadres heeft.
 • De elektrische personenauto staat niet eerder dan 1 januari 2023 op uw naam als de subsidieontvanger.

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij ons bekend is dat ze in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto mogelijk voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. Wij controleren bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Aanvragen 2023

U vraagt de subsidie voor lease van een gebruikte volledig elektrische personenauto online aan op deze pagina. De regeling staat open vanaf 10 januari 2023, 09:00 uur tot uiterlijk 29 december 2023, 12:00 uur. U logt in met de DigiD-app óf DigD met sms-controle. Heeft u dit nog niet, dan moet u een van beide regelen. Houd hiervoor rekening met 3 werkdagen.

Er is voor gebruikte elektrische personenauto’s (koop en lease) per 7 juli 2022 geen budget meer. Alle volledig ingediende en positief beoordeelde aanvragen tot en met 6 juli 2022 krijgen subsidie. Het budget dat overblijft, verdelen we met een loting over de ingediende aanvragen op 7 juli 2022. Aanvragen ingediend na 7 juli 2022 wijzen we af.

Wanneer dient u een aanvraag in?

U kunt de subsidie direct aanvragen als u een leaseovereenkomst heeft gesloten. Wij raden u aan om dat ook te doen. Uw auto kan op het moment dat u subsidie aanvraagt al geleverd zijn. Maar dat hoeft niet om subsidie aan te kunnen vragen.

Is uw auto al geleverd tijdens de subsidieaanvraag? Dan staat het kenteken al op uw naam. Volg dan het stappenplan SEPP Lease gebruikt-kenteken op naam.

Is uw auto nog niet geleverd als u de subsidieaanvraag indient? Dan staat het kenteken nog niet op uw naam. Volg dan het stappenplan SEPP Lease gebruikt-kenteken nog niet op naam.

Lees onder 'Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?' hoe het in beide gevallen werkt.

Altijd geldt:

 • U heeft de leaseovereenkomst getekend op of na 1 januari 2023.
 • Deze gegevens heeft u nodig bij de subsidieaanvraag:
  • Naam, adres, e-mailadres en het burgerservicenummer
  • De DigiD-app óf DigiD met sms-controle. Heeft u dit nog niet, dan moet u een van beide regelen. Houd rekening met 3 werkdagen.
  • IBAN-bankrekeningnummer
  • Naam van het leasebedrijf
  • Datum ondertekening leaseovereenkomst. Houd voor de zekerheid uw (digitale) overeenkomst bij de hand.
  • Merk, model (handelsbenaming) en type van de personenauto die op de leaseovereenkomst staat.
  • De oorspronkelijke catalogusprijs van de personenauto, zoals deze gold op de datum van de eerste toelating (datum op kentekenbewijs).
  • Kenteken, indien bekend. (Het kenteken is niet noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. U kunt dit ook later doorgeven.)

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidieaanvraag online heeft ingediend, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder Berichten. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Ons besluit op uw aanvraag krijgt u per post.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Auto al geleverd / kenteken reeds op uw naam

Was uw auto al geleverd toen u de subsidieaanvraag indiende? Dan stond het kenteken al op uw naam. Aan de hand van uw aanvraag en de gegevens van de personenauto in het kentekenregister beoordelen wij of uw aanvraag is goedgekeurd. Als dit zo is dan krijgt u vanzelf het subsidiebedrag op uw rekening gestort. U hoeft daarvoor niets te doen.

Auto nog niet geleverd / kenteken nog niet op naam

Was uw auto nog niet geleverd toen u de subsidieaanvraag indiende? Dan stond het kenteken nog niet op uw naam. Geef dan later het kenteken en IBAN-bankrekeningnummer aan ons door. U doet dat als het kenteken wel op uw naam staat én u de brief 'subsidieverlening' heeft gekregen. Geef uw kenteken aan ons door. Hoe dat leggen we uit in het Stappenplan SEPP doorgeven kenteken voor uitbetaling subsidie.

Doet u dit uiterlijk binnen 6 maanden en keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u het subsidiebedrag in maandelijkse termijnen op uw rekening gestort.

Altijd geldt:

 • U heeft van ons een brief 'subsidieverlening' ontvangen.
 • De elektrische personenauto is geleverd en staat in het kentekenregister (RDW) op naam van de subsidieontvanger. Vraag dit na bij uw leasemaatschappij.
 • Het kenteken en uw IBAN-bankrekeningnummer heeft u online doorgegeven. Dit kan tot uiterlijk 6 maanden na de datum van de subsidieverlening via ons online loket.
 • De elektrische personenauto voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wij controleren dit aan de hand van de kentekenregistratie bij het RDW.
 • U heeft van ons het besluit tot vaststelling van de subsidie ontvangen.
 • U ontvangt het subsidiebedrag iedere maand op uw bankrekening. We verdelen de uitbetaling van de subsidie over een periode van 4 jaar.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

 • De geleasete elektrische personenauto op de leaseovereenkomst staat 4 jaar ononderbroken op uw naam.
 • Bewaar al uw documenten, zoals uw leaseovereenkomst, zorgvuldig. U bent verplicht deze te bewaren tot 4 jaar na de datum van tenaamstelling van de elektrische personenauto. Op ons verzoek moet u de leaseovereenkomst kunnen aanleveren.

Handhaving

De geleasete elektrische personenauto moet ononderbroken 4 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan. Stopt u eerder met leasen dan de afgesproken subsidieperiode? Dan stopt ook de maandelijkse betaling.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

 • De geleasete elektrische personenauto op de leaseovereenkomst staat 4 jaar ononderbroken op uw naam.
 • Bewaar al uw documenten, zoals uw leaseovereenkomst, zorgvuldig. U bent verplicht deze te bewaren tot 4 jaar na de datum van tenaamstelling van de elektrische personenauto. Op ons verzoek moet u de leaseovereenkomst kunnen aanleveren.

Handhaving

De geleasete elektrische personenauto moet ononderbroken 4 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan. Stopt u eerder met leasen dan de afgesproken subsidieperiode? Dan stopt ook de maandelijkse betaling.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen SEPP

Meer weten?

Vragen over SEPP?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?