Bomen en struiken kappen

Gepubliceerd op:
1 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2024

Gaat u bomen of struiken (houtopstanden) kappen? Er zijn regels die houtopstanden beschermen. U mag namelijk niets doen wat schadelijk is voor beschermde soorten. U moet soms een kapmelding doen en/of ook een maatwerkvoorschrift aanvragen. Uw aanvraag of melding kunt u wijzigen of aanvullen. 

Wanneer een kapmelding of maatwerkvoorschrift

Gaat u bomen en/of struiken kappen buiten de bebouwde kom? Dan moet u eerst een kapmelding doen. U doet de melding als u (een deel van) 1000 m2 bomen en/of struiken moet kappen. Of als u een rij van 21 bomen of meer aantast. Mag u gaan kappen? Dan moet u daarna op dezelfde plek bomen of struiken herbeplanten. Dit doet u binnen 3 jaar. Lees meer hierover op Herbeplanten na kappen

Weet u al dat u niet kunt herbeplanten op dezelfde grond? Vraag dan tegelijk met uw kapmelding toestemming aan voor herbeplanten op andere grond. Dit doet u met een maatwerkvoorschrift. U kunt een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift ook doen na uw kapmelding.

Kapvergunning via gemeente of provincie

Als u beschermde bomen of struiken wilt kappen, heeft u soms een kapvergunning nodig. Kijk op de website van uw gemeente of provincie of u deze nodig heeft.

Geen kapmelding of herbeplanting bij dunning 

Bij dunning hoeft u geen kapmelding te doen of te herbeplanten. Dunning is één of meer bomen of struiken kappen om het bos gezonder te laten groeien. De oppervlakte van het bos blijft gelijk. 

Uw kapmelding voorbereiden

U voegt een herbeplantingsplan toe aan uw kapmelding. Houd er rekening mee dat u na de herbeplanting nog 3 jaar nazorgplicht heeft. Bomen die in die periode uitvallen moet u opnieuw herbeplanten. In het plan beschrijft u:

  • waar de herbeplanting plaatsvindt;
  • de oppervlakte van de herbeplanting in m2;
  • welke soorten bomen en/of struiken u gaat herbeplanten;
  • de kwaliteit van de herbeplanting, zoals de leeftijd van de bomen en/of struiken;
  • wanneer en hoe u de herbeplanting gaat uitvoeren.

Stuur ook een situatietekening, schaal 1:5.000, mee met daarop de locatie van de herbeplanting. Op de tekening geeft u aan waar de percelen liggen en zet u de coördinaten. Ook geeft u aan welke bomen of struiken op de tekening u wel en welke u niet wilt verwijderen.

Hoe doet u een kapmelding?

U doet uw kapmelding via Mijn Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan. Ook vraagt u hier een kapvergunning aan bij uw gemeente of provincie. 

U doet uw kapmelding minimaal één maand voor de geplande kap. Wij hebben namelijk één maand de tijd om uw kapmelding te beoordelen. Dit noemen we de wachttermijn of wachtverplichting. Wilt u meer weten over de voorwaarden van een kapmelding? U leest het op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Aanvragen maatwerkvoorschrift

U vraagt een maatwerkvoorschrift aan via Mijn Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan. U kunt in het Omgevingsloket kiezen uit:

  • Ik moet de werkzaamheden eerder uitvoeren dan de gestelde wachttermijn.
  • Ik wil later herbeplanten dan binnen de gestelde termijn.
  • Ik wil herbeplanten op een andere locatie.
  • Ik wil iets anders.

Benieuwd naar de voorwaarden? Kijk dan op de website van IPLO.

Na uw kapmelding

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Als we nog informatie missen, dan laten we u dat weten. Is de aanvraag compleet? Dan beoordelen wij uw melding. Wij informeren gemeente(s), provincie en de grondeigenaar over de kapmelding in hun gebied.

Heeft u binnen één maand geen kapverbod gekregen? Dan mag u gaan kappen. Doe dit binnen één jaar nadat u de kapmelding heeft gedaan. Lukt het u niet om binnen een jaar te kappen? Dan moet u een nieuwe kapmelding doen.

Na uw aanvraag maatwerkvoorschrift

Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk maar binnen 8 weken. Daarbij controleren we of u aan de voorwaarden voor een maatwerkvoorschrift voldoet. Daarna krijgt u van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag. Keuren wij uw aanvraag goed? U krijgt dan een maatwerkvoorschrift. In de brief leest u wat dit voor u betekent. 

Melding of aanvraag wijzigen of aanvullen

Heeft u uw kapmelding of aanvraag maatwerkvoorschrift gedaan, maar wilt u hieraan iets veranderen? U geeft dit door via Mijn Omgevingsloket. Heeft u de kapmelding gewijzigd? Dan gaat de wachtverplichting van een maand opnieuw in vanaf de datum waarop u de melding wijzigt. 

Wilt u uw aanvraag voor een maatwerkvoorschrift of kapmelding aanvullen? Ook dit doet u via Mijn Omgevingsloket.

U heeft al een kapmelding gedaan of ontheffing aangevraagd

Heeft u vóór 1 januari 2024 een kapmelding gedaan of een ontheffing aangevraagd om bos en bomen te kappen? U kunt uw kapmelding of aanvraag voor een ontheffing nog wijzigen. Geef uw wijziging door via Mijn RVO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?