Herbeplanten na kappen

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Heeft u een of meer beschermde bomen of struiken (houtopstanden) gekapt? U moet deze vervangen door nieuwe houtopstanden te plaatsen. Soms heeft u ook een maatwerkvoorschrift nodig. Uw aanvraag kunt u op elk moment wijzigen of aanvullen. 

Wanneer een maatwerkvoorschrift?

Kunt u niet binnen 3 jaar herbeplanten op de plek waar gekapt is? Vraag dan een maatwerkvoorschrift aan. Bijvoorbeeld als u wilt herbeplanten op een andere locatie. Leg daarbij goed uit waarom u de aanvraag doet. 

Maatwerkvoorschrift aanvragen

U vraagt een maatwerkvoorschrift aan via Mijn Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan. U kunt in het Omgevingsloket kiezen uit:

  • Ik moet de werkzaamheden eerder uitvoeren dan de gestelde wachttermijn.
  • Ik wil later herbeplanten dan binnen de gestelde termijn.
  • Ik wil herbeplanten op een andere locatie.
  • Ik wil iets anders doen.

Wilt u meer weten over de voorwaarden van een maatwerkvoorschrift? U leest het op de website van IPLO.

Kosten maatwerkvoorschrift

Voor uw aanvraag betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling. U betaalt voor uw aanvraag van een maatwerkvoorschrift € 300. U krijgt uw factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 weken. Daarna krijgt u van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een maatwerkvoorschrift. In de brief leest u wat dit verder voor u betekent.

Aanvraag wijzigen of aanvullen

Heeft u uw aanvraag voor een maatwerkvoorschrift gedaan, maar wilt u hieraan iets veranderen? U geeft dit door via Mijn Omgevingsloket. Heeft u de aanvraag gewijzigd? Dan gaat de wachtverplichting opnieuw in vanaf de datum waarop u de aanvraag wijzigt.

Wilt u uw aanvraag aanvullen? Ook dit doet u via Mijn Omgevingsloket.

Herbeplanten na een ongewoon voorval

Gaan bomen of ander hout verloren door bijvoorbeeld een brand, storm of een ziekte? Dan meldt u dat via Mijn Omgevingsloket. Ook moet u de verloren houtopstanden binnen 3 jaar herbeplanten. U doet een kapmelding als de bomen al verloren zijn gegaan.

In Mijn Omgevingsloket ziet u of u de melding bij de provincie of bij RVO doet. Hierbij geeft u door:

  • wat de oorzaken zijn van het ongewone voorval; 
  • in welke situatie het ongewone voorval gebeurde;
  • alle gegevens die helpen om de gevolgen voor de fysieke leefomgeving in te schatten. En om na te gaan wat de ernst is van deze gevolgen; 
  • welke maatregelen u heeft genomen om negatieve gevolgen te voorkomen. Of over welke maatregelen u nog nadenkt.

U heeft al een kapmelding gedaan of ontheffing aangevraagd

Heeft u vóór 1 januari 2024 een kapmelding gedaan of een ontheffing aangevraagd om bos en bomen te kappen? U kunt nog melden dat u de grond heeft herplant met bomen en/of struiken van dezelfde kwaliteit. Ook kunt u uw aanvraag voor een ontheffing wijzigen. U geeft de wijziging of melding door via Mijn RVO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?