Ecologisch deskundige

Gepubliceerd op:
1 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2024

Gaat u bouwprojecten of andere buitenwerkzaamheden uitvoeren? Dan mag u daarbij niets doen dat schadelijk is voor beschermde dieren en planten. Vraag daarom een ecologisch deskundige om advies. Dit heeft u nodig bij uw vergunningsaanvraag.

Wat doet een ecologisch deskundige?

Een ecologisch deskundige speelt een rol bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Dit geldt voor een of meer stappen, van vooronderzoek tot de aanvraag van een omgevingsvergunning. Soms is hij of zij onderzoeker of adviseur. Een ecologisch deskundige heeft de volgende taken en rollen:

  • de aanwezigheid van beschermde soorten onderzoeken;
  • adviseren over schadebeperkende maatregelen; 
  • adviseren over vrijstellingen en beschikbare gedragscodes;
  • adviseren over alternatieven in werkwijzen, locatie of periode; 
  • helpen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Soms moet de deskundige aanwezig zijn om te controleren of de werkzaamheden juist worden uitgevoerd. 

Eisen aan kennis en ervaring

Een ecologisch deskundige is een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en ervaring. Hij of zij geeft ecologisch advies en/of begeleidt werkzaamheden op het gebied van habitats (natuurlijke leefgebieden) en soorten. En heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hiermee bedoelen we dat de ecologisch deskundige:

  • de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten (her)kent;
  • kennis heeft van algemeen erkende onderzoeksmethoden;
  • ecologische werkprotocollen kan uitwerken;
  • specifieke maatregelen kan begeleiden.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?