Buiten aan het werk

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Voert u als (overheids)organisatie werkzaamheden uit in de natuur? Bijvoorbeeld (ver)bouwen of (water)wegen aanleggen? Dan schaadt of verstoort u misschien beschermde dieren of planten. Daarom heeft u misschien toestemming nodig of moet u werken volgens een gedragscode.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

U voert soms flora- en fauna-activiteiten uit die schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten. Een ecologisch deskundige kan u adviseren voor en tijdens uw aanvraag.

Wilt u een gedragscode gebruiken of opstellen?

U voert vaker dezelfde of voorspelbare werkzaamheden uit die schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten. 

Wilt u bomen en struiken kappen of herbeplanten?

Als u gaat kappen, moet u soms een kapmelding doen. Na het kappen houdt u zich aan de herbeplantingsplicht. 

Welke besluiten zijn er genomen?

U vindt hier welke besluiten wij hebben genomen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?