Overtreding in de natuur melden

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Ziet u een persoon of organisatie in de natuur werken? En maakt u zich hierbij zorgen over de gevolgen voor de natuur? Bijvoorbeeld als iemand bomen met nestelende vogels snoeit tijdens het broedseizoen? Dan wordt de Omgevingswet misschien overtreden. U meldt dit bij de provincie of bij ons.

Waar ziet u de overtreding?

Als de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het natuurbeleid in een bepaald gebied, meldt u de mogelijke overtreding bij ons. De Rijksoverheid controleert of de kwaliteit van de natuur echt is aangetast. Zij is het bevoegde gezag bij werkzaamheden zoals:

 • Grote (infrastructuur)projecten van gebieden die op de grens van 2 provincies plaatsvinden. Of die zo groot zijn dat er meer provincies bij betrokken zijn. 
 • Landelijke spoorwegen.
 • Hoofdwegen en hoofdvaarwegen die u vindt op de website van Rijkswaterstaat.
 • Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen.
 • Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
 • Een landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
 • Een gastransportnetwerk.
 • Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis. 

Welke overtredingen meldt u?

U meldt bijvoorbeeld overtredingen bij ons over: 

 • een ooievaarsnest die boven de snelweg is weggehaald;
 • werkzaamheden naast een beverburcht langs een hoofdvaarweg;
 • groenonderhoud langs het spoor in een gebied waar amfibieën voorkomen tijdens de actieve periode (lente en zomer);
 • zeldzame planten die zijn weggemaaid langs het spoor.

Hoe meldt u de mogelijke overtreding?

U meldt de mogelijke overtreding op Mijn RVO. Wij delen uw persoonsgegevens niet. Is de Rijksoverheid niet het bevoegde gezag in het gebied waar u de overtreding ziet? Meld de overtreding dan bij de provincie waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

Wat stuurt u mee?

Heeft u bewijs van een mogelijke overtreding, dan ontvangen we dit graag. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, video’s of plattegronden. Maar ook ecologische onderzoeken of documenten waarin de werkzaamheden staan, ontvangen we graag.

Na uw melding

Wij nemen contact op met de mogelijke overtreder. Heeft deze niet genoeg rekening gehouden met beschermde soorten? Dan nemen wij maatregelen. Bijvoorbeeld door een last onder dwangsom op te leggen. De overtreder moet dan een bedrag betalen als hij zich niet houdt aan de wet. Dit doen we om verdere overtredingen te voorkomen. Wij controleren of de overtreding is opgelost.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?