Werken met beschermde dieren en planten

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Veel planten en dieren zijn beschermd. Hierover staan regels in de Omgevingswet. U krijgt met deze wet te maken als u bijvoorbeeld een beschermde soort wilt houden, opvangen of prepareren. U heeft meestal toestemming nodig om te werken met beschermde soorten. 

Uw aanvraag van begin tot eind

Werkt u met beschermde soorten? Bekijk waar u rekening mee houdt als u hiervoor toestemming aanvraagt. Wilt u weten hoe het aanvraagproces verloopt? U leest stap voor stap hoe u zich voorbereidt en wat er na de aanvraag gebeurt.

Dieren en planten houden en verhandelen

Foto - Praktijkverhaal SVM - Dierenwinkel Amsterdam

Wilt u dieren of planten houden, vervoeren of verhandelen? Dit mag niet altijd, omdat u sommige soorten niet mag houden of bij u mag hebben. Geldt voor uw soort zo’n bezitsverbod? Dan vraagt u toestemming aan.  

Dieren opvangen

Vangt u als opvangcentrum beschermde dieren of invasieve exoten op? Dan moet u aan voorwaarden voldoen. 

Heeft u een dier gevonden? Of wilt u afstand doen van uw huisdier? Soms kunt u het naar een opvangcentrum brengen. Bekijk waar dit kan.

Jagen met vogels

Gebruikt u een vogel voor het vangen of doden van een dier? Bijvoorbeeld voor de jacht, beheer of schadebestrijding? Dit heet een valkeniersactiviteit. U heeft hiervoor toestemming nodig.

Dieren en planten onderzoeken

Wilt u onderzoek doen naar beschermde dier- en plantensoorten? Of wilt u bij uw onderzoek verboden vangmiddelen gebruiken? Vaak heeft u daarvoor toestemming nodig. 

Biologische bestrijders gebruiken

In de land- en tuinbouw kunnen ziekten, plagen en onkruiden voorkomen. Wilt u deze tegenhouden door biologische bestrijders (en hun prooidieren) uit te zetten? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Vogels prepareren

Ontvangt of vindt u een dode vogel die u wilt (laten) prepareren? Daarvoor zijn regels. U moet bijvoorbeeld een merkteken aanbrengen. En verschillende meldingen doorgeven. Bijvoorbeeld voor ontvangst of vondst van de vogel.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?