Opvangcentrum voor beschermde dieren en invasieve exoten

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Vangt u als opvangcentrum gewonde of zieke beschermde dieren op, of dieren die worden afgestaan door hun eigenaar? U heeft daarvoor toestemming nodig van ons of van de provincie. Wanneer en waar u deze aanvraagt, verschilt per diersoort. 

Waarvoor vraagt u toestemming aan?

U vraagt toestemming aan voor de opvang van inheemse of uitheemse diersoorten, zeezoogdieren of invasieve exoten. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een brief. Hierin staat dat u toestemming krijgt om de soort op te vangen. Dit noemen we dan een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift. 

Waar doet u uw aanvraag?

Waar u toestemming aanvraagt, hangt af van de diersoort. 

Voorwaarden toestemming

Wilt u uitheemse soorten, invasieve exoten en/of zeezoogdieren opvangen? U kunt daarvoor toestemming aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw opvangcentrum is een stichting of vereniging.
 • U houdt een register bij van de dieren die u opvangt.
 • Uw opvangcentrum voor zeezoogdieren en uitheemse diersoorten voldoet aan de voorschriften uit de Bijlage bij de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.
 • Vangt uw opvangcentrum (ook) invasieve exoten op? Dan moet uw opvangcentrum (ook) voldoen aan de voorschriften uit de Bijlage bij de Beleidsregels kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten.

Extra voorwaarde opvang invasieve exoten of uitheemse beschermde soorten

Heeft u al toestemming van ons om uitheemse beschermde dieren of invasieve exoten op te vangen? Dan houdt u zich bij de opvang aan een extra voorwaarde. De soorten mogen namelijk niet meer terug naar de natuur. Wat u wel mag doen:

 • U houdt het dier tot zijn dood in uw opvangcentrum.
 • U plaatst het dier bij een hiervoor geschikte opvanglocatie in binnen- of buitenland. 
 • U kiest ervoor om het dier te laten inslapen.

Uw aanvraag voorbereiden

U voegt bijlagen toe aan uw aanvraag. Zorg daarom dat u de volgende documenten bij de hand heeft tijdens uw aanvraag:

 • een uittreksel van KVK
 • een getuigschrift van een vakbekwaam dierverzorger
 • een kopie van de statuten
 • een kopie van de eerdere ontheffing, vergunning of maatwerkvoorschrift (als u eerder een ontheffing, vergunning of maatwerkvoorschrift heeft gehad)

Kosten van uw aanvraag

Voor een aanvraag betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling. 

Kosten bij aanvraag voor beschermde uitheemse soorten en invasieve exoten

U betaalt € 100 voor uw aanvraag voor opvang van uitheemse soorten en invasieve exoten. 

U kunt op 2 manieren betalen:

 • iDEAL. U betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft verstuurd.
 • Factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald. Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. U krijgt dan van ons een betaalbevestiging voor uw administratie.

Kosten bij aanvraag voor zeezoogdieren

Vraagt u toestemming aan voor de opvang van zeezoogdieren? Dan hangen de kosten af van de looptijd van de toestemming:

 • Toestemming voor maximaal 1 jaar kost € 600.
 • Toestemming met een looptijd van 1 tot 3 jaar kost € 1.600.
 • Toestemming voor 3 tot en met 5 jaar kost € 3.000.

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de factuur. U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald. 

Aanvragen toestemming

Opvang zeezoogdieren via het Omgevingsloket

U vraag toestemming aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Opvang uitheemse soorten en/ of invasieve exoten via Mijn RVO

U vraagt toestemming aan op Mijn RVO. Bedrijven hebben voor hun aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Wilt u weten wat er na uw aanvraag gebeurt en wat u kunt verwachten? U leest dit vanaf stap 5 in het Stappenplan aanvraag werken met beschermde soorten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?