Stappenplan aanvraag werken met beschermde soorten en invasieve exoten

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Wilt u werken met beschermde dier- en plantensoorten of met invasieve exoten? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig. Dit staat in de Omgevingswet. U leest stap voor stap wat u nodig heeft voor uw aanvraag. En hoe het aanvraagproces gaat.  

Voor wie?

U vraagt toestemming aan als u beschermde soorten wilt:

 • houden, vervoeren of verhandelen;
 • onderzoeken;
 • opvangen.

U doet ook een aanvraag als u:

 • biologische bestrijders wilt inzetten die verboden zijn; 
 • jachtvogels wilt inzetten voor jacht, beheer of schadebestrijding;
 • invasieve exoten wilt houden, opvangen of onderzoeken. Ook al zijn deze exoten niet beschermd.

Stap 1: Bekijk of uw soort beschermd is

Weet u nog niet of uw soort beschermd is? Kijk op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). En zoek op (delen van) de naam van een soort.

Stap 2: Uw aanvraag voorbereiden

Wat u nodig heeft voor uw aanvraag, hangt af van hoe u gaat werken met de (beschermde) soort. Wilt u weten wat voor u geldt? Kijk op Werken met beschermde dieren en planten en kies daar welke aanvraag u wilt doen. 

Stap 3: Bekijk hoe u de leges betaalt

Voor een aanvraag betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling. Hoeveel u moet betalen, hangt af van het type aanvraag dat u doet. 

Verloopt de aanvraag via Mijn RVO? U kunt de kosten dan op 2 manieren betalen:

 • iDEAL. U betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft gestuurd.
 • Factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald. Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. U krijgt dan van ons een betaalbevestiging voor uw administratie.

Stap 4: Toestemming aanvragen

Vaak vraagt u toestemming aan op Mijn RVO. Soms doet u uw aanvraag via het Omgevingsloket. Aanvragen via het Omgevingsloket doe u als u als u:

 • zeezoogdieren wilt opvangen of onderzoeken;
 • dode dieren wilt onderzoeken;
 • onderzoek wilt doen in zeegebieden;
 • onderzoek wilt doen met gebruik van verboden vangmiddelen;
 • verboden biologische bestrijders wilt uitzetten. 

Loopt het aanvraagproces via het Omgevingsloket? Dan noemen wij dit op de pagina over de soort aanvraag die u wilt doen. 

Uw inlogmiddel regelen

Doet u uw aanvraag via Mijn RVO? Als ondernemer of organisatie logt u hiervoor in met eHerkenning (niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau 2+). Particulieren maken gebruik van DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag dit dan eerst aan.

Doet u uw aanvraag via het Omgevingsloket? Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2 en maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Stap 5: U krijgt van ons een beslissing

Als uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Is uw aanvraag niet volledig? Dan sturen wij u een brief met het verzoek om uw aanvraag aan te vullen. We gaan weer verder met behandelen als we uw aanvullingen hebben ontvangen. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren voordat u een beslissing krijgt.

De beslissing

Krijgt u toestemming en daarmee een vergunning, maatwerkvoorschrift of allebei? Dan kunt u volgens de voorwaarden gaan werken die daarbij horen. Krijgt u geen toestemming? Dan leest u in een brief waarom u deze niet krijgt. Hierin ziet u ook of u (een deel van) de betaalde leges terugkrijgt. 

Stap 6: Uw aanvraag aanvullen of wijzigen

Heeft u van ons een aanvulverzoek gekregen? Of wilt u uw aanvraag zelf wijzigen? Dit doet u via het formulier Digitaal post versturen of via Mijn Omgevingsloket. 

Noem in uw wijziging of aanvulling het nummer van uw aanvraag. Heeft u uw aanvraag aangevuld en is deze nu compleet? Dan gaan wij weer verder met behandelen van uw aanvraag. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren voordat u een beslissing krijgt.

Aanvraag via Mijn RVO

Heeft u uw aanvraag via Mijn RVO gedaan? Dan geeft u aanvullingen of wijzigingen door via Digitaal post versturen. U volgt daarvoor de volgende stappen:

 1. Zet de wijzigingen of aanvullingen in een document (bijvoorbeeld een pdf- of zip-bestand).
 2. Klik hieronder op Uw aanvraag direct aanvullen of wijzigen. Er opent een nieuwe pagina.
 3. Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in. U komt in Mijn dossier.
 4. Als u bent ingelogd, ziet u aan de rechterkant Post indienen. Klik hier op Digitaal post versturen om het formulier te openen.
 5. Kies het onderwerp van de aanvraag die u wilt aanvullen of wijzigen.
 6. Volg de stappen in het formulier.

Aanvraag via Omgevingsloket

Heeft u uw aanvraag via het Omgevingsloket gedaan, omdat u zeezoogdieren wilt opvangen of onderzoeken? Of omdat u verboden biologische bestrijders wilt uitzetten? Dan vult u uw aanvraag aan in Mijn Omgevingsloket. Hier kunt u uw aanvraag ook wijzigen.  

Kosten wijziging

Als we voor de wijziging geen ecologisch advies nodig hebben, is uw aanvraag wijzigen gratis. Anders betaalt u 25% van de leges.

Wilt u uw aanvraag intrekken?

U kunt uw aanvraag op verschillende manieren intrekken. Dit kan telefonisch, via e-mail of via een brief. U vindt de contactgegevens in de brieven over uw aanvraag. Of kijk op Contact. Heeft u uw aanvraag via het Omgevingsloket gedaan? Dan kunt u via Mijn Omgevingsloket uw aanvraag intrekken.

Wij bevestigen uw intrekking met een brief. Hierin leest u ook of en welk deel van de leges u terugkrijgt.

Kosten intrekking

Trekt u uw aanvraag in? Dan krijgt u een deel van de betaalde leges terug. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van na hoeveel tijd u de aanvraag intrekt. 

Tijd na de aanvraag Percentage van de leges die u terugkrijgt
Minder dan van 4 weken 75%
Tussen 4 en 6 weken 50%
Meer dan 6 weken 25%

Verloopt uw ontheffing, vergunning en/of maatwerkvoorschrift binnenkort?

Als uw ontheffing, vergunning en/of maatwerkvoorschrift bijna verloopt, doet u een nieuwe aanvraag. Bekijk hoe u dit doet bij Stap 2 onder Uw toestemming verloopt bijna. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?