Onderzoek doen naar beschermde soorten

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Soms is onderzoek in de natuur noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor de wetenschap. Wilt u beschermde dier- of plantensoorten onderzoeken? U heeft daarvoor toestemming nodig. Lees wanneer en waar u deze aanvraagt. 

Wanneer vraagt u toestemming aan?

Wilt u onderzoek doen waarbij u verboden handelingen uitvoert? Vangt u bijvoorbeeld beschermde dieren of plukt u beschermde planten? Dan vraagt u toestemming aan voor uw onderzoek. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een brief. Hierin staat dat u toestemming krijgt om onderzoek te doen. Dit noemen we dan een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift. 

Waarvoor doet u een aanvraag?

U vraagt toestemming aan via het Omgevingsloket. Wie uw aanvraag beoordeelt, hangt af van het gebied en de soort die u wilt onderzoeken. En of het om dode dieren gaat.

Uw aanvraag voorbereiden

Om uw aanvraag te beoordelen, zijn documenten nodig. U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden door een activiteitenplan in te vullen. Dit is een format dat u meestuurt met uw aanvraag. 

Activiteitenplan

In het activiteitenplan vertelt u in ieder geval:

 • waarom u het onderzoek uitvoert;
 • welke methoden en technieken u gebruikt;
 • welke beschermde soorten u gaat onderzoeken;
 • welke verboden u (mogelijk) overtreedt;
 • het effect op de gunstige staat van instandhouding van soorten;
 • welk belang uw onderzoek dient;
 • of er alternatieven zijn voor uw onderzoek;
 • de relevantie van uw onderzoek vergeleken met ander onderzoek.

Het activiteitenplan is een document van ons en staat niet specifiek genoemd in het Omgevingsloket. U uploadt het bestand zelf bij uw aanvraag. Dit doet u als u:

 • zeezoogdieren of dode dieren wilt onderzoeken;
 • verboden vangmiddelen wilt gebruiken;
 • in zeegebieden onderzoek wilt doen.

U downloadt het format hieronder.

Kosten van uw aanvraag

Voor uw aanvraag betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling. De kosten zijn afhankelijk van de looptijd van de toestemming:

 • Toestemming voor maximaal 1 jaar kost € 600.
 • Toestemming met een looptijd van 1 tot 3 jaar kost € 1.600.
 • Toestemming voor 3 tot en met 5 jaar kost € 3.000.

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de factuur. U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald.

Aanvragen toestemming

U vraagt toestemming aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan. 

Flora- en fauna-activiteit

In het formulier van het Omgevingsloket selecteert u de activiteit waarvoor u toestemming wilt. Kies voor de activiteit ‘Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning’. Een flora- en fauna-activiteit is een activiteit met mogelijke gevolgen voor dieren of planten die van nature in het wild leven. Onderzoek doen naar beschermde soorten valt hier ook onder.    

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een beslissing. Wilt u weten wat er na uw aanvraag gebeurt en wat u kunt verwachten? U leest dit vanaf stap 5 in het Stappenplan aanvraag werken met beschermde soorten

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?