Bezit, vervoer en handel beschermde dieren en planten

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Wilt u dieren of planten houden, vervoeren of verhandelen? Dit mag niet altijd, omdat voor sommige soorten een bezitsverbod geldt. Geldt voor uw soort zo’n verbod? Dan vraagt u toestemming bij ons of de provincie aan. Ook moet u sommige dieren merken. 

Voor welke soorten vraagt u toestemming aan?

Of u toestemming aanvraagt, hangt af van verschillende dingen. Namelijk de dier- of plantensoort, hoe streng deze beschermd wordt en of hij uit het wild komt.

U vraagt toestemming aan voor soorten van de:

 • CITES-verordening
 • Habitatrichtlijn
 • Vogelrichtlijn
 • Verdragen van Bonn en Bern
 • Wildklemverordening
 • Bijlage IX van het Besluit activiteiten leefomgeving

Voor deze soorten geldt namelijk een bezitsverbod. Wordt uw aanvraag voor toestemming goedgekeurd? Dan krijgt u een brief. Hierin staat dat u toestemming krijgt om uw soort te houden, vervoeren of verhandelen. Dit noemen we dan een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift. 

Waar doet u uw aanvraag?

Afhankelijk van de soort doet u uw aanvraag via het Omgevingsloket of via ons. Dit hangt af van:

 • de dier- of plantensoort;
 • de herkomst van de dier- of plantensoort;
 • het gebied waarin de dier- of plantensoort voorkomt.

Merkplicht beschermde dieren

Voor sommige dieren geldt een merkplicht, omdat dan duidelijk is waar het dier vandaan komt. Zo voorkomen we illegale handel. Staat uw dier op CITES-Bijlage A? Of valt het dier onder de Vogelrichtlijn? Dan moet dit een merkteken hebben. Vogels krijgen een pootring. Andere beschermde dieren, zoals reptielen, krijgen een microtransponder (chip). Kijk voor meer informatie op Merkplicht voor beschermde dieren.

Voorwaarden toestemming

U kunt een aanvraag bij ons doen als u de volgende gegevens kunt aanleveren:

 • Waarom u de soort houdt. U houdt het dier bijvoorbeeld alleen als huisdier. Of u gebruikt het voor fokken of onderwijs.
 • De oorsprong van de soort. Bijvoorbeeld of het dier uit het wild komt of in gevangenschap is geboren. Of dat de plant gekweekt is.
 • Of u een registratie voor de soort bijhoudt.

Deze onderwerpen ziet u ook terug in het aanvraagformulier.

Uw aanvraag voorbereiden

Om uw aanvraag te beoordelen, zijn bijlagen nodig. Zorg daarom dat u bewijsstukken bij de hand heeft die de legale herkomst van de dieren of planten aantonen. Dit zijn bijvoorbeeld: 

 • een administratie;
 • facturen, zoals een aankoopbewijs of een oude rekening van de dierenarts;
 • vrachtbrieven;
 • CITES-documenten;
 • foto's van de soort staat;
 • bij nakomelingen: documenten, pootringen of microchipnummers van de ouderdieren. Bijvoorbeeld DNA-fingerprints als u een gefokte havik heeft.

Kosten van uw aanvraag

Voor een aanvraag betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling. De kosten hangen af van de soort waarvoor u toestemming aanvraagt. U betaalt € 60 voor soorten die op de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn staan. Voor andere soorten zijn de kosten € 15.  

U kunt op 2 manieren betalen:

 • iDEAL. U betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft verstuurd.
 • Factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald. Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. U krijgt dan van ons een betaalbevestiging voor uw administratie. 

Aanvragen toestemming

Bedrijven hebben voor hun aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Na uw aanvraag

Zodra uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Wilt u weten wat er na uw aanvraag gebeurt en wat u kunt verwachten? U leest dit vanaf stap 5 in het Stappenplan aanvraag werken met beschermde soorten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bezit, vervoer en handel van beschermde dieren en planten? Bekijk de rijksregels op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?