Regels voor vogels prepareren

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Prepareert u vogels? Dan bewerkt u een dode vogel om deze te conserveren en dus te bewaren. In de volksmond heet dit 'opzetten', maar dat is alleen het laatste deel van het preparatieproces. U mag niet zomaar een vogel prepareren. Hiervoor zijn voorwaarden.  

Bescherming van dode vogels uit het wild

Gaat u een vogel prepareren? Dan heeft u ook te maken met het vervoer en bezit van de dode vogel. Vervoer en bezit van dode vogels die in het wild voorkomen is volgens de Omgevingswet verboden. Ook als het gaat om delen van de vogel. Sommige soorten mag u wel prepareren. Daarvoor moet u wel aan voorwaarden voldoen. Dit noemen we een vrijstelling.

Vrijstelling voor vogels prepareren

Gaat het om vogelsoorten die van nature in het wild leven in de lidstaten van de Europese Unie? Dan geldt voor u een vrijstelling voor het verbod om:

  1. dode vogels uit het wild bij u te houden en te vervoeren;
  2. dode vogels uit het wild te prepareren;
  3. een dode vogel of delen daarvan te bezitten. Het maakt daarbij niet uit of de vogel of delen daarvan zijn geprepareerd.

Voorwaarden voor vrijstelling

U mag dode vogels uit het wild prepareren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De vogel is gestorven buiten uw schuld om of zonder dat u ervan wist. Of u heeft de vogel volgens de bepalingen van de Omgevingswet gedood en verkregen.
  • Prepareert u de vogel niet zelf? Breng de vogel dan binnen 3 dagen naar een preparateur.
  • U meldt de vondst van een dode vogel binnen 3 dagen aan RVO. 
  • U mag de vogel of het preparaat niet verkopen en ook niet bezitten om te verkopen. Dit geldt voor de preparateur en ook voor de persoon die de vogel laat prepareren.

Wat u regelt als u mag prepareren

Ontvangt of vindt u een dode vogel die u wilt (laten) prepareren? En voldoet u aan de voorwaarden voor vrijstelling? Dan mag u prepareren. U hoeft geen vrijstelling aan te vragen, maar u moet wel kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden. Ook doet u het volgende:

  • U maakt zo snel mogelijk een merkteken aan de vogel vast. Hierop staan de unieke gegevens van de vogel, waardoor het altijd bekend is waar deze vandaan komt. Een merkteken vraagt u bij ons aan.
  • U meldt de vondst of ontvangst van de dode vogel bij ons. En het afleveren van het preparaat. 

Lees stap voor stap hoe u dit doet.

Regels voor andere diersoorten

Wilt u weten wat de regels zijn voor andere diersoorten dan vogels? Bekijk deze op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

Handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert controles uit om de Omgevingswet te handhaven. Vervoert of bezit u een dood wild dier of een preparaat daarvan? Dan moet u op elk moment kunnen aantonen dat u heeft voldaan aan de voorwaarden voor prepareren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het prepareren van vogels? Bekijk de rijksregels op de website van IPLO
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?