Merkplicht voor beschermde dieren

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Gefokte dieren die heel streng beschermd worden, hebben een merkteken nodig. Bijvoorbeeld een pootring of microchiptransponder (chip). Hierop staan unieke gegevens over het dier. Het is dan altijd duidelijk waar het dier vandaan komt. Zo voorkomen we illegale handel. 

Welke gefokte dieren moet u merken?

Staat uw dier op CITES-Bijlage A of in de Vogelrichtlijn? Dan moet u uw dier merken. Hoe u dat doet, hangt van uw diersoort af.

Pootring voor beschermde vogels

Beschermde vogels die op Bijlage A van de CITES-verordening of in de Vogelrichtlijn staan, krijgen een naadloos gesloten pootring. In bijlage VIId van de Omgevingsregeling leest u welke ringmaat u voor uw vogel gebruikt. Zorg dat u de pootring direct na de geboorte aanbrengt. En dat de pootring in hetzelfde jaar is afgegeven als het jaar waarin de jongen zijn uitgebroed.

Pootringen bestellen

U bestelt de pootringen bij de vogelbonden die door ons erkend zijn:

Deze bonden helpen u bij het kiezen van de juiste ring en zij beantwoorden uw vragen. U hoeft geen lid te zijn van een vogelbond om daar ringen te bestellen.

Vogel zonder pootring?

Heeft u een gefokte vogel zonder naadloos gesloten pootring of is de pootring niet meer leesbaar? En heeft u deze vogel zo gekregen met de juiste documenten, of voordat de vogel op Bijlage A kwam? Laat deze vogel dan chippen bij de dierenarts.

Bent u kweker van vogels? En ben u vergeten uw nakweek te ringen of is er iets anders fout gegaan? Laat de ongeringde of fout geringde vogel(s) dan chippen door een dierenarts. Vraag hiervoor eerst toestemming aan het CITES-bureau. Stuur daarvoor een e-mail naar cites@rvo.nl.

Chip voor andere dieren dan vogels

Houdt u een gefokt dier, zoals een reptiel, amfibie of zoogdier? En staat uw diersoort op CITES-Bijlage A? Dan moet uw dierenarts uw dier chippen. Het nummer van de chip neemt u op in uw administratie. Ook bewaart u het bewijs waarop staat dat de dierenarts uw dier gechipt heeft. Op CITES-soort of niet kunt u opzoeken of uw dier beschermd wordt. En in welke bijlage uw dier staat.

Kapotte chip

Is de chip van uw dier kapot gegaan? Laat het dier opnieuw merken. Deze nieuwe chip heeft een ander nummer. Daarom moet uw dierenarts een verklaring meegeven met de reden waarom het dier opnieuw gemerkt is. Op de verklaring staan ook het oude en nieuwe nummer. U vraagt daarnaast een nieuw EU-certificaat aan. Bij de aanvraag stuurt u de verklaring van de dierenarts mee.

Kan chippen (nog) niet?

Soms kan chippen niet. Gekko’s zijn bijvoorbeeld te klein om te chippen. En jonge schildpadden kunnen ook nog niet gechipt worden. Dieren die te klein of te jong zijn, hoeven daarom (nog) geen chip. Zo gauw het dier groot genoeg is, moet u het wel chippen.

Kunt u een dier (nog) niet chippen? Het hangt af van de situatie wat u moet doen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over bezit en handel beschermde dieren? Bekijk de rijksregels op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Bij IPLO leest u ook meer over de regels voor pootringen voor gefokte vogels.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?