Welk CITES-document heeft u nodig?

Laatst gecontroleerd op:
18 juni 2024
Gepubliceerd op:
15 september 2022

Gaat u CITES-soorten vervoeren of houden? Dan heeft u documenten nodig. Ook geldt een merk- en administratieplicht. Dit overzicht helpt u het juiste document aan te vragen. Ook leest u waaraan u zich moet houden.

Invoervergunning

(Weder)uitvoervergunning

EU-certificaat

Persoonlijk eigendomscertificaat (PEC)

Musical Instrument Certificate (MIC)

Merkplicht

Beschermde dieren van Bijlage A moeten een merkteken hebben. Hierop staan unieke gegevens over het dier. Daardoor is het duidelijk waar het dier vandaan komt. Zo voorkomen wij illegale handel. Vogels krijgen een pootring. Andere beschermde dieren krijgen een microtransponder (chip), bijvoorbeeld reptielen. Kijk voor meer informatie op Merkplicht voor beschermde dieren.

Administratieplicht 

U moet voor CITES-soorten van Bijlage A en B een administratie bijhouden. Wilt u weten voor welke soorten u dat moet doen? Bekijk Administratie beschermde dieren en planten.

CITES-documenten Caribisch Nederland

Wilt u een CITES-soort Bonaire, Saba of Sint Eustatius in- of uitvoeren? Bekijk dan welke documenten u nodig heeft op CITES-documenten Caribisch Nederland

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?