Administratie beschermde dieren en planten

Gepubliceerd op:
18 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024

Heeft u een dier of plant? En is deze beschermd door de CITES-regels en de Omgevingswet? Soms moet u een administratie bijhouden. Hierin staan verplichte gegevens over uw dieren of planten, zoals waar ze vandaan komen of merktekens. Hiermee laat u zien dat u de soort(en) mag houden.

Stap 1: Bekijk op welke bijlage uw soort staat

Soorten waar u een administratie voor bijhoudt, staan op de bijlagen van de CITES-overeenkomst. U hoeft niet voor alle CITES-soorten een administratie bij te houden. Dit hangt af van de bijlage waarop de soort staat. Op CITES-soort of niet ziet u of een soort onder CITES valt. En op welke bijlage de soort staat.

Staat een soort niet op één van de Bijlagen? Dan hoeft u geen administratie bij te houden. 

Stap 2: Bekijk of u een administratie moet bijhouden

Stap 3: Houd uw administratie bij

Uw CITES-administratie moet op orde en compleet zijn. Ook een logische indeling en volgorde zijn belangrijk. Voor het bijhouden van uw CITES-administratie kunt u onderstaand format gebruiken. Bewaar ook alle documenten die over uw beschermde dieren of planten gaan. Bijvoorbeeld EU-certificaten, rekeningen, overdrachtsverklaringen of papieren van de dierenarts. 

In dit format houdt u een overzicht bij van:

 • de wetenschappelijke naam van het dier of de plant;
 • de geboortedatum van het dier;
 • het land waar het dier of de plant vandaan komt;
 • de plaats waar en datum waarop u het dier of de plant kreeg;
 • het CITES-document dat u bij het dier of de plant kreeg. Bijvoorbeeld een EU-certificaat of een invoervergunning. Bewaar dit document en het nummer dat op het document staat;
 • gegevens over de soort en code van de merktekens;
 • de datum waarop het dier of de plant gemerkt is;
 • het aantal nakomelingen van het dier;
 • het aantal dieren of planten dat u per soort heeft;
 • de datum en de plaats waarop de soort verandert van eigenaar;
 • de naam, het adres en het land van de persoon die de soort heeft overgenomen;
 • de datum en plaats van overlijden van het dier of de plant.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de administratieplicht voor beschermde dieren en planten? Bekijk de regels op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?