Dit is CITES

Gepubliceerd op:
15 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024

CITES is een internationale overeenkomst die planten en dieren beschermt. CITES doet dit door de handel in deze soorten te reguleren. U krijgt met CITES-regels te maken als u beschermde dier- of plantsoorten wilt verhandelen of vervoeren. Of delen of producten daarvan.

Stap voor stap door CITES

De CITES-wet kan best ingewikkeld zijn. Er zijn verschillende CITES-documenten. En u moet soms veel informatie aanleveren om een document aan te vragen. Daarom begeleiden wij u door de regeling heen. U gaat het gemakkelijkste door CITES met deze 3 stappen:

Stap 1: Zoek uit of u een CITES-soort heeft

Als eerste bekijkt u of uw plant of dier een CITES-soort is. Zo weet u of de regels van CITES ook voor u gelden. Hoe u dat doet, leest u op CITES-soort of niet.

Stap 2: Bepaal welk CITES-document u nodig heeft

Is de plant of het dier een CITES-soort? U kunt dan uitzoeken welk document u nodig heeft. Hierbij is het belangrijk dat u weet wat u met de soort gaat doen. Daardoor bepaalt u welk document u nodig heeft. Bekijk Welk CITES-document heeft u nodig? Via die pagina doet u ook uw aanvraag.

Stap 3: Bekijk wat u van ons mag verwachten

Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Daarom hebben wij een stappenplan van het aanvraagproces van een CITES-document gemaakt. U vindt deze op Hoe ziet het aanvraagproces eruit? Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Uitgelichte CITES-regels

Sommige CITES-soorten hebben extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze veel worden ingevoerd of omdat ze erg streng beschermd zijn. Kijk daarom of uw CITES-plant of -dier hieronder valt:

Gaat u op reis? Ook als toerist kunt u te maken krijgen met CITES-regels. Meer informatie vindt u op CITES-informatie voor toeristen.

Vrijwillige en anonieme inleverbak

Het is meestal verboden om voorwerpen gemaakt van beschermde dieren of planten te verhandelen zonder papieren. Ivoren beeldjes, koraal of producten van slangenleer bijvoorbeeld.

Heeft u voorwerpen waarvan u de herkomst niet precies weet? Of waar u geen documenten van heeft of geen goed gevoel (meer) bij heeft? Lever het dan vrijwillig en anoniem in. Hiermee voorkomt u dat u deze voorwerpen (per ongeluk) illegaal verhandelt.

Bij RVO in Den Haag staat een inleverbak waar u voorwerpen vrijwillig en anoniem kunt inleveren. U mag het ook naar ons toesturen.

RVO CITES-bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort vanaf 1 januari 2021 niet meer bij de EU. Vanaf dat moment heeft u ook voor het VK een in- of uitvoervergunning nodig. Meer informatie hierover leest u op de pagina Gevolgen Brexit voor CITES.

Controle en handhaving

Wij controleren of u zich aan de CITES-regels houdt. Dat doen wij samen met de NVWA en de douane. De Douane helpt ons bij de controle van in- en uitvoer. De NVWA controleert de handel binnen Nederland.

Doet u iets wat niet mag? Dan kijken we eerst of u de overtreding nog kunt herstellen. Bijvoorbeeld door toch nog de juiste formulieren te verzamelen.

Gevolgen na overtreding

Is de overtreding niet meer te herstellen? Dan kunnen wij:

  • uw zending in bewaring nemen. U verliest dan uw planten, dieren of de producten;
  • de levende planten of dieren terugsturen naar het land waar deze vandaan kwamen. Kan dit niet? Dan geven wij ze aan een museum of dierentuin. Of we vernietigen ze. Levende dieren vernietigen we nooit.

U betaalt de kosten die wij maken.

Andere regels over beschermde dieren en planten

CITES is niet de enige wet die planten en dieren beschermt. Elk land mag naast de CITES-regels nog extra regels maken. In Nederland geldt bijvoorbeeld ook de Omgevingswet. Hierin staat een verbod op het bezit van sommige beschermde dieren. U mag deze dieren alleen houden als u hier toestemming voor heeft. Hier leest u meer over op Bezit, vervoer en handel beschermde dieren en planten.

Jaagt u voor de sport? En wilt u uw jachttrofee naar Nederland vervoeren? Kijk dan op Jachttrofee invoeren.

U moet altijd goed zorgen voor dieren die u houdt of verhandelt. Daarom is er in Nederland de Wet dieren. Deze regelt het dierenwelzijn.

Daarnaast gelden er regels voor het vervoer van dieren. U leest hier meer over op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Nieuwsbrieven

Het laatste nieuws over CITES leest u in onze nieuwsbrief. Wilt u zich hierop abonneren? Meld u dan aan.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?