Gevolgen Brexit voor CITES

Gepubliceerd op:
30 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
20 april 2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort niet meer bij de Europese Unie (EU). Daardoor veranderen de regels voor in- en uitvoer van CITES beschermde soorten naar het VK. Zorg dat u hiervan op de hoogte blijft. En dat u de juiste vergunningen en certificaten heeft.

CITES-vergunning nodig

Op 1 januari 2021 zijn de in- en uitvoerregels van het VK veranderd. U heeft nu vaker (andere) CITES-documenten nodig dan de documenten die u tot 2021 nodig had. Zorg daarom dat u van tevoren de juiste documenten aanvraagt. Daarmee voorkomt u problemen bij het in- of uitvoeren van of reizen met uw CITES-soort.

Wilt u weten welke documenten u nodig heeft? Dit hangt af van de soort en wat u ermee gaat doen. U heeft bijna altijd een vergunning nodig van Nederland en van het VK. Meer informatie hierover leest u op Welk CITES-document heeft u nodig?.

Noord-Ierland

Een uitzondering is Noord-Ierland. Het hoort bij het VK, maar tot 1 januari 2025 blijven de EU-regels gelden. Gaat u bijvoorbeeld een CITES-soort van Bijlage A Noord-Ierland in- of uitvoeren? Daarvoor heeft u nog steeds een EU-certificaat nodig. 

Op tijd aanvragen

Vraag uw vergunning op tijd aan. Is de aanvraag voor uw vergunning compleet? Dan duurt de beoordeling ongeveer 4 weken. Als de aanvraag niet compleet is, duurt het misschien langer. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. 
 

Fytosanitaire certificaten

Gaat u gekweekte plantensoorten van Bijlage B uitvoeren uit de EU? Daarvoor heeft u een CITES-uitvoervergunning nodig van Nederland. Voor sommige soorten die gekweekt zijn hoeft dit niet. U kunt deze namelijk laten bijschrijven op een fytosanitair certificaat. Deze bijschrijving geldt dan als CITES-uitvoervergunning. Welke soorten u kunt laten bijschrijven leest u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Invoervergunning van het VK

U heeft ook een invoervergunning nodig van het VK. Deze vraagt uw importeur voor u aan in het VK. Wij geven u 3 tips om uw invoervergunning sneller in handen te krijgen:

Tip 1: Een fytosanitair certificaat is meestal 14 dagen geldig. Zorg daarom dat uw aanvraag voor dit certificaat en de aanvraag voor uw invoervergunning tegelijkertijd lopen. U vraagt uw fytosanitair certificaat met bijschrijving aan. En tegelijkertijd vraagt uw importeur de invoervergunning in het VK aan. Het VK beoordeelt de aanvraag voor de invoervergunning alvast. Heeft u het fytosanitair certificaat gekregen? Stuur een kopie naar het VK. Daarna krijgt u de invoervergunning zo snel mogelijk.
Tip 2: Handelt u vaker in soortgelijke plantensoorten? Neem contact op met het UK CITES Management Authority. Laat hen op tijd weten dat er een nieuwe lading aankomt. Het licentieteam kan zich dan voorbereiden. Stuur een e-mail naar wildlife.licensing@apha.gov.uk.
Tip 3: Maak gebruik van Royal Mail. Dit is een betaalde verzendservice die uw vergunning de volgende dag aflevert. Wilt u hiervan gebruik maken? Vermeld dit op uw aanvraag of in de bijbehorende e-mail.

Wetenschappelijk advies

Het VK moet een wetenschappelijk advies aanvragen voor de invoer van plantensoorten uit Europa. Dit geldt voor elke eerste keer dat het een bepaalde plantensoort invoert. Dit advies is een aantal jaar geldig.

U of uw importeur kan alvast navragen of het wetenschappelijk advies er al is. Dit kan bij de Management Autoriteit in het VK. Moet het VK dit nog aanvragen? Misschien duurt de aanvraag van uw invoervergunning de eerste keer langer.

EU-certificaten afgegeven door VK

Heeft u een EU-certificaat? En is dit voor 1 januari 2021 afgegeven door het VK? Vanaf 1 januari 2021 is dit certificaat niet meer geldig. Ook het EU-certificaat voor meerdere overdrachten (paspoort) is niet meer geldig.

Met deze certificaten mag u dus geen CITES-soort (ver)kopen of vervoeren. U mag het nog wel gebruiken om te bewijzen dat u de soort legaal gekocht of gekregen heeft. Vraag voor (ver)koop of vervoer een nieuw EU-certificaat bij ons aan. U vindt hoe u dit doet op Hoe ziet het CITES-aanvraagproces eruit?

Ontvangt u een CITES-soort na 1 januari 2021? Let dan ook op welk document u hierbij krijgt. Dit mag geen EU-certificaat zijn dat is afgegeven door het VK.

Na 1 januari 2021 geeft het VK nog wel EU-certificaten af voor Noord-Ierland. Deze zijn wel geldig.

Meer veranderingen bij het in- en uitvoeren

Door Brexit verandert er meer voor u. U moet bijvoorbeeld aangifte doen bij de douane. En CITES-soorten mogen alleen via aangewezen douaneposten de EU in- of uitgaan.

Aangifte doen

Gaat u een CITES-soort de EU in- of uitvoeren? U moet aangifte doen bij de douane. Dus vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor het VK. Meer informatie hierover staat op de website van de Belastingdienst.

Douaneposten

Een CITES-soort die u de EU in- of uitvoert moet via een douanepost. U kunt hiervoor in Nederland langs alle douaneposten. Maar met levende dieren kunt u alleen langs aangewezen posten. Dit geldt voor levende beschermde dieren die voor de handel zijn en voor CITES-huisdieren en CITES-dierentuindieren. De contactgegevens van de douaneposten vindt u op de website van de Europese Commissie.

Gaat u levende dieren invoeren? Dit mag alleen via de douaneposten op de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen. Via de douaneposten op deze luchthavens mag u levende dieren ook uitvoeren. Dit mag ook via de haven van Rotterdam/Vlaardingen. Ook in het VK is een aantal (lucht)havens waar u CITES-soorten in- en uitvoert. Een lijst hiervan staat op de website van de regering van het VK. Let er op dat de (lucht)havens in Nederland en het VK op elkaar aansluiten.

Gezelschapsdieren invoeren

Reist uw dier met u mee? Lees op de website van de NVWA of het onder gezelschapsdieren valt. U mag maximaal 5 gezelschapsdieren invoeren. Het mag alleen als het niet met een commercieel doel is, zoals de verkoop. Voer uw gezelschapsdier in via de haven van Rotterdam/Vlaardingen. Of de luchthaven Schiphol of Maastricht Aachen. U heeft hiervoor een CITES-vergunning nodig waarop staat dat het dier persoonlijk bezit is (doelcode P).

In- of uitvoer verboden of beperkt

U mag sommige CITES-soorten niet in- of uitvoeren vanuit of naar landen buiten de EU. Die mag u daarom vanaf 2021 ook niet meer het VK in- of uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u op Welk CITES-document heeft u nodig?

Voor sommige diersoorten en producten daarvan zijn veterinaire beperkingen. En soms gelden voor planten en producten van planten invoerverboden of fytosanitaire beperkingen. Meer informatie staat op de website van de NVWA. Daar vindt u uitleg over Veterinaire beperkingen en over de Invoerverboden of fytosanitaire beperkingen.

Regels in het VK

Vanaf 1 januari 2021 heeft het VK eigen wetten en regels. Dus ook op veterinair en fytosanitair gebied. Zorg dat u weet wat de regels zijn voor de in- en uitvoer van CITES-soorten. Dit vraagt u op bij het VK. Bekijk ook het document The Border with the European Union. Informatie over CITES leest u vanaf bladzijde 48.

Nieuws over Brexit volgen

Wilt u het nieuws over Brexit blijven volgen? Dat kan op Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk als land buiten de EU. Of schrijf u in voor onze CITES-nieuwsbrief. Wij werken deze webpagina ook bij als er nieuws is.

Informatie uitprinten

Wilt u deze tekst uitprinten? Open het document Infoblad gevolgen Brexit voor CITES en klik op uitprinten. Zo kunt u de informatie meenemen.

De informatie kan wijzigen. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe regels bijkomen. Houd deze pagina daarom goed in de gaten. In het PDF-document ziet u aan het versienummer of u de nieuwste versie heeft.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?