Antieke en preconventie CITES-voorwerpen

Gepubliceerd op:
16 september 2022

Delen van CITES-soorten zijn soms verwerkt in voorwerpen. Bijvoorbeeld een doosje van schildpadschild. Is het voorwerp voor 3 maart 1947 gemaakt? Wij noemen dat voorwerp antiek. Is het na deze datum gemaakt maar voordat de CITES-regels voor deze soort golden? U heeft een preconventie voorwerp.

Voor antiek en preconventie olifantenivoor gelden andere regels. Hiervoor bekijkt u de regels voor Ivoor.

Antiek

Wat is antiek?

Niet elk voorwerp dat oud is, is antiek. U heeft volgens CITES een antiek voorwerp als:

 • het CITES-materiaal in het voorwerp voor 3 maart 1947 uit de natuur gehaald en bewerkt is;
 • het CITES-materiaal erg verschilt van de oorspronkelijke staat. Het moet minimaal voor 90% bewerkt zijn. Ruw materiaal zoals veren, geweien en horens vallen niet onder bewerkt;
 • het CITES-materiaal is gebruikt voor het maken van sieraden, kunst, muziekinstrumenten en gebruiksvoorwerpen of decoratie.

Reparatie van antiek

Soms loopt een voorwerp beschadigingen op. Repareert u een CITES-voorwerp met niet-antieke materialen? Dan verliest het voorwerp zijn antieke status niet.

Repareert u het voorwerp met CITES-materialen die geen antieke status hebben? Het antieke voorwerp verliest dan wel zijn status. Een voorbeeld:

U heeft een doosje van schildpadschild uit het jaar 1902. Het doosje is daarom antiek. Maar het klepje van het voorwerp is stuk. U maakt het met stukjes schildpadschild uit het jaar 2000. In dit geval verliest het doosje zijn antieke status. Hierdoor moet u bijvoorbeeld wel een EU-certificaat aanvragen als u het doosje wilt verkopen.

Zo bewijst u een antiek voorwerp

U toont met documenten aan of een CITES-voorwerp antiek is. Hieruit moet blijken dat u het voorwerp al had voordat de CITES-overeenkomst gold. Denk aan de volgende documenten:

 • foto’s
 • scheepsjournalen
 • originele aankoopbewijzen
 • oude krantenartikelen
 • een catalogus
 • een testament

U mag de leeftijd van een voorwerp ook aantonen door een verklaring van een deskundige. Een deskundige is vaak aangesloten bij een beroepsvereniging. Is dit niet geval? Toon aan dat deze persoon deskundig genoeg is. Hij of zij moet het voorwerp in het echt hebben bekeken. U mag het voorwerp dus niet online laten beoordelen.

In- en uitvoeren van antieke voorwerpen

U heeft voor internationale handel in antieke CITES-voorwerpen geldige CITES-documenten nodig.

Bijvoorbeeld een in- en uitvoervergunning. U mag antiek voor commerciële doeleinden verhandelen. Wilt u een in- en uitvoervergunning aanvragen? Bekijk Welk CITES-document heeft u nodig?

Overdracht binnen de Europese Unie (EU)

U mag antieke CITES-voorwerpen binnen de EU zonder EU-certificaat verhandelen en overdragen. Wel moet het voorwerp legaal de EU zijn binnengebracht. Ook toont u aan dat het om antiek gaat. Voor antieke voorwerpen van olifantenivoor heeft u wel een EU-certificaat nodig. Wilt u een EU-certificaat aanvragen? Ga naar Welk CITES-document heeft u nodig?

Preconventie

Wat is een preconventie voorwerp?

U heeft een preconventie CITES-voorwerp als het voorwerp niet antiek is maar ook niet nieuw. Het voorwerp was gemaakt toen de regels nog niet voor die soort golden. Terwijl de CITES-overeenkomst al wel afgesproken was. U heeft volgens CITES een preconventie voorwerp als:

 •  het CITES-materiaal in het voorwerp na 3 maart 1947 uit de natuur gehaald en bewerkt is;
 • er nog geen CITES-regels voor het CITES-materiaal golden;
 • de CITES-overeenkomst voor het CITES-materiaal al wel afgesproken was. 

Wilt u weten wanneer de plant- of diersoort op de overeenkomst is gekomen? Ga naar Species+. Vul de wetenschappelijke naam van de soort in de zoekmachine. Kijk in het zoekresultaat onder CITES Listing > Dates. Soms staat er een knop Show history. Is dat zo? Klik op de knop. Ga helemaal naar beneden. De laatste datum is de datum waarop de soort in de CITES-overeenkomst is gekomen.

Invoeren van preconventie voorwerpen

Voor het invoeren van preconventie voorwerpen zijn CITES-vergunningen nodig. Preconventie soorten die op Bijlage A staan, mag u alleen voor niet-commerciële doeleinden invoeren. Behalve als het om wederinvoer gaat.

Overdracht binnen de EU

U mag preconventie soorten van Bijlage A binnen de EU alleen verhandelen met een EU-certificaat. Staat de soort niet op Bijlage A? U heeft geen EU-certificaat nodig als u het voorwerp verkoopt. 

Merkplicht

Soms moet u preconventie voorwerpen laten merken. Dat geldt voor voorwerpen gemaakt van CITES-soorten op Bijlage A. U merkt het voorwerp met een unieke tag of registratienummer. Bekijk hiervoor Merkplicht voor beschermde dieren.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?