CITES-soort of niet

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024
Gepubliceerd op:
15 september 2022

Sommige planten of dieren zijn beschermd volgens CITES. Koopt, verkoopt of vervoert u een plant of dier, of delen daarvan? Controleer eerst of u te maken heeft met een CITES-soort en welke regels hiervoor gelden. Doorloop het stappenplan, zodat u weet wat u moet doen.

Stap 1: Controleer of het een CITES-soort is

Zoek de wetenschappelijke naam van de soort op en vul deze in de Species+-zoekmachine in. Soms hebben soortnamen synoniemen. Gebruik altijd de wetenschappelijk geaccepteerde soortnaam. Heeft u de soort gevonden? Ga dan naar Stap 2: Bekijk hoe streng de soort beschermd is.

Vindt u de soort niet in de zoekmachine? Dan is de soort misschien niet CITES-beschermd. Dit vraagt u na bij het CITES-bureau via cites@rvo.nl. Weet u de wetenschappelijke naam niet? Ook dit kunt u hier navragen.

Is de soort geen CITES-soort? Controleer of de soort in Nederland beschermd is door de Omgevingswet.

Stap 2: Bekijk hoe streng de soort beschermd is

U ziet in het zoekresultaat van Species+ hoe streng de soort door CITES is beschermd. In de zoekresultaten ziet u op welke Appendix van CITES of Europese bijlage de soort staat.

Appendix van CITES

Er zijn internationaal 3 verschillende beschermingsniveaus: Appendix I, II en III. Voor soorten op Appendix I gelden de strengste regels. Voor soorten op Appendix III zijn die het minst streng.

U vindt het beschermingsniveau in Species+ onder CITES > CITES Listing > Appendix. Daar staat een gekleurd bolletje met een Romeins cijfer: I, II of III. Dit verwijst naar de Appendix waarop de soort staat.

Europese Bijlage

De Europese Unie (EU) heeft de CITES-soorten verdeeld over Bijlage A, B, C en D in de Basisverordening. Deze Bijlagen samen noemen we de Soortenlijst. Soorten op Bijlage A zijn het strengst beschermd. Voor soorten op Bijlage D gelden de minst strenge regels. Bijlage D geldt alleen in de EU. Voor de koop of verkoop van deze soorten heeft u verschillende documenten nodig. Dit hangt af van de bijlage waarop de soort staat.

U vindt het Europese beschermingsniveau in Species+ onder EU Wildlife Trade Regulations > EU Listing > Annex (Bijlage). Daar staat een gekleurd bolletje met een letter van A tot en met D in. Dit verwijst naar de Bijlage waarop de soort staat.

Aanpassingen na CoP19

In november 2022 vond de 19e CITES Conferentie van de Partijen (CoP19) plaats in Panama City. Meer dan 160 overheden van CITES-lidstaten kwamen bij elkaar. Zij bespraken onder andere voorstellen voor soorten, budget, administratie en handhaving. Op 23 februari 2023 zijn deze besluiten ingegaan. Sinds 20 mei 2023 gelden de regels voor de nieuwe soorten binnen de EU. In een aantal gevallen is de opname van soorten in de Appendices uitgesteld. Deze treden pas na een overgangstermijn in werking.

Bekijk alle wijzigingen in Appendices en annotaties in het document Overzicht gewijzigde CITES appendices en annotaties n.a.v. CoP19. Op welke Bijlage een soort nu staat, is te zien op: Wijzigingen Europese Soortenlijst.

Annotaties

Er gelden uitzonderingen voor sommige soorten. Delen of producten van die soorten zijn dan meer of juist minder beschermd. Soms zijn soorten alleen in bepaalde landen beschermd. Dit noemen we annotaties.

Wilt u weten of voor uw soort een annotatie geldt? U vindt dit in Species+ onder het kopje Notes.

Verbod op handel

Voor sommige soorten krijgt u nooit een vergunning. Hiervoor geldt een verbod op het invoeren in de EU. Deze soorten kunnen bijvoorbeeld inheemse soorten bedreigen. Of ze sterven vaak tijdens het vervoer. In de Schorsingsverordening ziet u welke soorten u niet de EU mag binnenbrengen.

Ook kan CITES een handelsverbod opleggen aan een bepaald land. Bijvoorbeeld als een land zich niet aan CITES-afspraken houdt. Lees meer hierover op CITES.org.

Of een soort op de Schorsingsverordening staat of dat er een trade suspension geldt, vindt u terug in Species+. Een trade suspension betekent dat u niet mag handelen in de soort of delen daarvan.

Stap 3: Kijk of de soort is uitgelicht

Sommige CITES-soorten hebben extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze veel worden ingevoerd of omdat ze erg streng beschermd zijn. Kijk daarom of uw CITES-plant of -dier hieronder valt:

Gaat u op reis? Ook als toerist kunt u te maken krijgen met CITES-regels. Meer informatie vindt u op CITES-informatie voor toeristen.

Stap 4: Bereid uw aanvraag voor

Zorg dat u alle nodige informatie over de CITES-soort heeft. Dat helpt u bij het invullen van het aanvraagformulier. Wij kunnen uw aanvraag het snelst verwerken als hij volledig is. Weet u niet goed welke informatie wij nodig hebben? Bekijk Welk CITES-document heeft u nodig? Hier kunt u ook het gewenste CITES-document aanvragen. 

Stap 5: Doe de aanvraag

U kunt een aanvraag doen als u alle nodige informatie heeft verzameld. Dat doet u via de pagina Mijn aanvraag voor CITES-documenten.

Wilt u weten wat u mag verwachten van het aanvraagproces? Bekijk Hoe ziet het aanvraagproces eruit?  

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?