CITES-soort of niet

Gepubliceerd op:
15 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2023

Sommige planten of dieren zijn beschermd volgens CITES. Koopt, verkoopt of vervoert u een plant of dier, of delen daarvan? Controleer eerst of u te maken heeft met een CITES-soort en welke regels hiervoor gelden. Doorloop het stappenplan, zodat u weet wat u moet regelen.

Stap 1: Controleer of het een CITES-soort is

Zoek de wetenschappelijke naam van de soort op en vul deze in de Species+-zoekmachine in. Soms hebben soortnamen synoniemen. Heeft u de soort gevonden? Ga dan naar Stap 2: Bekijk hoe streng de soort beschermd is.

Vindt u de soort niet in de zoekmachine? Dan is de soort misschien niet CITES-beschermd. Dit vraagt u na bij het CITES-bureau via cites@rvo.nl.

Is de soort geen CITES-soort? Controleer of de soort in Nederland beschermd is door de Wet natuurbescherming.

Stap 2: Bekijk hoe streng de soort beschermd is

U ziet in het zoekresultaat van Species+ hoe streng de soort door CITES is beschermd. U vindt hier ook de Appendix van CITES en de Bijlage van de Europese Unie (EU).

Appendix van CITES

CITES-soorten zijn verdeeld in 3 verschillende beschermingsniveaus. De soorten op Appendix I zijn het strengst beschermd. De soorten op Appendix III zijn het minst streng beschermd.

U ziet het beschermingsniveau in Species+ onder CITES > CITES Listing > Appendix. Daar staat een gekleurd bolletje met een Romeins cijfer: I, II of III. Dit verwijst naar de Appendix waarop de soort staat.

Europese Bijlage

De EU verdeelt de CITES-soorten in Bijlagen. Soorten op Bijlage A zijn het strengst beschermd. Soorten op Bijlage D zijn het minst streng en alleen in de EU beschermd.

U ziet het Europese beschermingsniveau in Species+ onder EU Wildlife Trade Regulations > EU Listing > Annex (Bijlage). Daar staat een gekleurd bolletje met een letter van A tot en met D in. Dit verwijst naar de Bijlage waarop de soort staat.

Aanpassingen na CoP19

In november 2022 vond de 19e CITES Conferentie van de Partijen (CoP19) plaats in Panama City. Meer dan 160 overheden van CITES-lidstaten kwamen bij elkaar. Zij bespraken onder andere voorstellen voor soorten, budget, administratie en handhaving. Tijdens de conferentie zijn 46 van de 52 soortenvoorstellen aangenomen. Deze besluiten gaan in per 23 februari 2023. In een aantal gevallen is de opname van soorten in de Appendices uitgesteld. Deze treden na een overgangstermijn in werking.

Bekijk alle wijzigingen in Appendices en annotaties in het document Overzicht gewijzigde CITES appendices en annotaties n.a.v. CoP19.

Overgangsperiode

Tijdens CoP19 in november 2022 zijn 46 soortenvoorstellen aangenomen. Deze voorstellen betekenen aanpassingen in de Appendices van CITES. De aanpassingen gaan 23 februari 2023 in, maar zijn nog niet verwerkt in de EU-Soortenlijst. Dit gebeurt in april. Tussen 23 februari 2023 en medio april geldt daarom een overgangsperiode.

Meer uitleg over deze overgangsperiode vindt u in het document Inwerktreding CoP19-soortenwijzigingen. 

Bijzondere punten

Er gelden uitzonderingen voor sommige soorten. Delen of producten van die soorten zijn dan meer of juist minder beschermd. Of er gelden in een bepaald land speciale regels voor de soort. U vindt deze informatie in Species+ onder het kopje Notes.

Verbod op handel

Voor sommige soorten geldt een verbod op het invoeren in de EU. In de Schorsingsverordening ziet u welke soorten u niet de EU mag binnenbrengen. Deze soorten kunnen bijvoorbeeld inheemse soorten bedreigen. Of ze sterven vaak tijdens het vervoer. Voor deze soorten krijgt u nooit een vergunning.

Soms geldt er een in- en uitvoerverbod voor een bepaald land. Bijvoorbeeld als een land zich niet aan CITES-afspraken houdt. Lees meer hierover op CITES.org.

Of een soort op de Schorsingsverordening staat of dat er een trade suspension geldt, vindt u terug in Species+. Een trade suspension betekent dat u niet mag handelen in de soort of deel daarvan.

Stap 3: Kijk of de soort is uitgelicht

Sommige CITES-soorten hebben extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze veel worden ingevoerd of omdat ze erg streng beschermd zijn. Kijk daarom of uw CITES-plant of -dier hieronder valt:

Gaat u op reis? Ook als toerist kunt u te maken krijgen met CITES-regels. Meer informatie vindt u op CITES-informatie voor toeristen.

Stap 4: Bereid uw aanvraag voor

Zorg dat u alle nodige informatie over de CITES-soort heeft. Dat helpt u bij het invullen van het aanvraagformulier. Wij kunnen uw aanvraag het snelst verwerken als hij volledig is. Weet u niet goed welke informatie wij nodig hebben? Bekijk Welk CITES-document heeft u nodig? Hier kunt u ook het gewenste CITES-document aanvragen.

Stap 5: Doe de aanvraag

U kunt een aanvraag doen als u alle nodige informatie heeft verzameld. Dat doet u via de pagina Mijn aanvraag voor CITES-documenten.

Wilt u weten wat u mag verwachten van het aanvraagproces? Bekijk Hoe ziet het aanvraagproces eruit?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?