Tijgerbot en neushoornhoorn

Gepubliceerd op:
19 april 2021

Tijgers en neushoorns dreigen uit te sterven. Daarom zijn er strenge regels voor het bezit van deze diersoorten. En voor producten van deze dieren, bijvoorbeeld een tijgerbot of neushoornhoorn. Hiermee willen we deze diersoorten beschermen.

Bezit verboden

Als particulier mag u geen tijgerbotten en neushoornhoorns of producten die hiervan gemaakt zijn hebben. Wilt u als organisatie een tijgerbot of neushoornhoorn hebben? Dat kan alleen als u een toestemming voor het bezit heeft. Deze krijgt u alleen als u de tijgerbotten of neushoornhoorn gebruikt voor niet-commerciële doelen. Bijvoorbeeld voor voorlichting in musea of in een dierentuin.

Overdracht verboden

Naast bezit is ook overdracht niet toegestaan binnen de Europese Unie (EU). U mag tijgerbotten, neushoornhoorns of producten daarvan daarom niet (ver)kopen of weggeven in de EU. U krijgt hiervoor geen EU-certificaat en ook geen invoer- of (weder)uitvoervergunning.

Vrijwillig inleveren

Heeft u al een tijgerbot of neushoornhoorn? Lever deze producten vrijwillig en anoniem in. Dat kan in de inlevercontainer bij RVO in Den Haag. U mag het ook naar ons toesturen.

RVO CITES-bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?