Omgevingsvergunning valkeniersactiviteit

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Wilt u jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Daarvoor vraagt u toestemming bij ons aan. Doe dit ook als u jachtvogels aan een lijn of koord in het veld houdt.

Wat is een valkeniersactiviteit?

Tijdens een valkeniersactiviteit gebruikt u een vogel voor het vangen of doden van een dier. In de Omgevingswet staat dat u hiervoor een toestemming nodig heeft. Deze vraagt u bij ons aan. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een brief. Hierin staat dat u toestemming krijgt om de valkeniersactiviteit(en) uit te voeren. Dit noemen we dan een omgevingsvergunning.  

Wanneer vraagt u toestemming aan?

U vraagt toestemming bij ons aan als u gaat jagen met een slechtvalk of havik. Of als u beheer en schadebestrijding uitvoert met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd. 

Jachtvogels in het veld

Gaat u niet jagen? Maar houdt u jachtvogels in het veld vast aan een lijn of met een koord aan uw hand? Ook dan heeft u toestemming nodig en vraagt u een omgevingsvergunning voor een valkeniersactiviteit aan. Voor de havik heeft u ook toestemming voor bezit nodig.

Roofvogelhouder

Houdt u roofvogels? Dan gelden er meer regels voor u, zoals de CITES-regels. Lees meer hierover op Bezit, vervoer en handel beschermde dieren en planten.

Voorwaarden omgevingsvergunning

U kunt toestemming aanvragen voor een valkeniersactiviteit als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent geslaagd voor het valkeniersexamen. Of u heeft een valkeniersdiploma uit België, Duitsland of Luxemburg. Dat diploma is door de Nederlandse overheid erkend. Een valkeniersexamen vraagt u aan bij de Stichting Jachtexamens
 • U woont in Nederland. 

Buitenlandse valkenier

Heeft u een vergunning voor een valkeniersactiviteit en krijgt u in Nederland bezoek van een buitenlandse valkenier? Dan heeft uw gast ook toestemming nodig om te jagen met een jachtvogel. U kunt deze toestemming zelf voor uw gast aanvragen. Voor gasten geldt dat:

 • zij kunnen bewijzen dat zij het recht hebben om te jagen. Dit geldt voor het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben;
 • zij niet alleen mogen jagen. Dit mag alleen samen met iemand die in Nederland woont en een geldige vergunning heeft;
 • de vergunning 6 dagen geldig is.

Uw aanvraag voorbereiden

U voegt bijlagen toe aan uw aanvraag. Zorg daarom dat u de volgende documenten bij de hand heeft tijdens uw aanvraag:

 • een kopie van uw valkeniersdiploma
 • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een recente pasfoto 

Deze kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Het diploma voegt u toe als pdf-bestand. En de foto als jpg- of jpeg-bestand. De bestanden mogen maximaal 10 MB groot zijn.

Kosten van uw aanvraag

U betaalt € 65 voor deze aanvraag. Dit zijn de kosten voor de beoordeling. Dit noemen we leges. U kunt op 2 manieren betalen:

 • iDEAL. U betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft verstuurd.
 • Factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald. Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. U krijgt van ons een betaalbevestiging voor uw administratie.

Aanvragen omgevingsvergunning

U doet uw aanvraag op Mijn RVO. Dit kan het hele jaar. Voor uw aanvraag heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Geldigheid omgevingsvergunning

Een vergunning voor een valkeniersactiviteit is maximaal 5 jaar geldig. Voor iemand die niet in Nederland woont, geldt de vergunning maximaal 6 dagen. Meer informatie over de geldigheid van de vergunning vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een beslissing. Wilt u weten wat er na uw aanvraag gebeurt en wat u kunt verwachten? U leest dit vanaf stap 5 in het Stappenplan aanvraag werken met beschermde soorten.

Pasje verloren?

Bent u uw omgevingsvergunning (het pasje) verloren? Vraag dan een kopie van de pas (duplicaatvergunning) aan. Dit kost € 30.

Opnieuw vergunning aanvragen

Wij sturen u een brief wanneer de geldigheid van uw vergunning bijna verlopen is. U kunt de vergunning dan opnieuw aanvragen. Doe dit uiterlijk 8 weken voordat de vergunning verloopt.

Is uw vergunning bijvoorbeeld geldig tot en met 31 maart 2024? Dan vraagt u vóór 1 februari 2024 een nieuwe vergunning bij ons aan. Deze is dan weer 5 jaar geldig. Dus van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2029.

Meer weten?

Wilt u meer weten over valkeniersactiviteiten? Bekijk de rijksregels op de website van IPLO.  

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?