Hoe regelt u een gedragscode flora- en fauna-activiteiten en houtopstanden?

Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2024
Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Wilt u een gedragscode opstellen of uw huidige gedragscode vernieuwen? We bespreken graag de mogelijkheden en waar u rekening mee moet houden. Met het stappenplan bent u goed voorbereid. En weet u wat u van ons kunt verwachten. 

Wat zijn flora- en fauna- activiteiten?

Flora- en fauna-activiteiten zijn activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor dieren en planten in het wild. Lees meer informatie hierover op het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Stap 1: U neemt contact met ons op voor een startgesprek

U stuurt daarvoor een e-mail naar omgevingswetnatuur@rvo.nl. We nemen meestal binnen een week contact met u op om een startgesprek te plannen. Hierin bespreken we samen de mogelijkheden. En we vertellen u waar u rekening mee moet houden. Het is belangrijk dat u dit gesprek afwacht, voordat u de gedragscode opstelt of vernieuwt.

Misschien is er al een gedragscode die uw organisatie kan gebruiken. Is een vrijstelling voor uw werkzaamheden niet (meer) mogelijk? Dan bespreken we welke andere mogelijkheden u heeft.

Stap 2: U bereidt zich voor op voor het startgesprek

Om u op dit gesprek voor te bereiden, vindt u hieronder een aantal documenten. Hierin leest u waarmee u rekening moet houden als u een gedragscode opstelt of vernieuwt. 

Gebruik definitie ecologisch deskundige

Voor gedragscodes geldt een definitie van een ecologisch deskundige. Deze definitie moet u in de gedragscode opnemen. U laat hiermee zien dat u de eisen voor een ecologisch deskundige kent en hiermee rekening houdt. Gebruikers moeten bij hun werkzaamheden een ecologisch deskundige inschakelen die aan deze eisen voldoet. 

Stap 3: U stelt uw concept-gedragscode op en stuurt deze naar ons

Zien wij mogelijkheden voor een (nieuwe) gedragscode? Dan stelt u uw concept-gedragscode op. U stuurt deze naar omgevingswetnatuur@rvo.nl met de vraag om deze te beoordelen. Wij sturen u een ontvangstbevestiging.

Stap 4: Wij beoordelen uw concept-gedragscode

We vragen hiervoor advies aan een ecologisch deskundige en de taakgroep gedragscodes van het IPO. U krijgt van ons een Nota van Aanbevelingen. Dit is een beoordeling waarin we alle adviezen meenemen.

Stap 5: U verwerkt mogelijke aanbevelingen en stuurt uw concept-gedragscode naar ons

Heeft u nog vragen over de Nota van Aanbevelingen? We bespreken dit graag met u. U verwerkt daarna de aanbevelingen in de gedragscode. En u stuurt de concept-gedragscode opnieuw naar ons.

Stap 6: U krijgt van ons akkoord

Zijn wij het met u eens over de inhoud van de concept-gedragscode? Dan ontvangt u van ons bericht.

Stap 7: U vraagt ons om de gedragscode aan te laten wijzen

U stuurt de gedragscode naar ons op via omgevingswetnatuur@rvo.nl. In uw e-mail vraagt u de minister voor Natuur en Stikstof om de gedragscode aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Wij sturen uw gedragscode en verzoek door naar de minister.

Wat is de Omgevingsregeling?

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Deze geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.  

Stap 8: U wacht op mogelijke reacties uit de internetconsultatie

Voordat de minister de gedragscode definitief aanwijst, kan iedereen op de voorgenomen aanwijzing reageren. U vindt een overzicht van deze gedragscodes op Overzicht gedragscodes. U kunt hierop reageren via de website van Overheid.nl. Na de internetconsultatie kunnen er nog enkele aanpassingen nodig zijn in uw gedragscode. In dat geval nemen wij hierover contact met u op.

Stap 9: Wij maken de aangewezen gedragscode bekend

Zijn er geen reacties op de voorgenomen aanwijzing? Dan is de gedragscode definitief. De minister wijst daarna de gedragscode aan. Deze wordt bekendgemaakt via de Staatscourant en onze webpagina Overzicht gedragscodes. Vanaf dan mag u werken met de gedragscode.

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact met ons op via omgevingswetnatuur@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?