Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteiten

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Bent u een (overheids)organisatie? En voert u buitenwerkzaamheden uit die beschermde dieren of planten kunnen verstoren of beschadigen? Bekijk of u hiervoor een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten nodig heeft. 

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

U volgt daarvoor het stappenplan op deze pagina. Voor veel van deze stappen kunt u hulp vragen van een ecologisch deskundige

Hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen? Dan mag u uw werkzaamheden gaan uitvoeren.

Stappenplan voor werkzaamheden met of zonder omgevingsvergunning

Leiden de stappen 1 tot en met 4 niet tot een vrijstelling? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw werkzaamheden uit te mogen voeren.

Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Bekijk dan de voorwaarden voor de omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteiten. 

U vraagt uw omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten altijd aan via Mijn Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan.

Betalen leges 

Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling van een aanvraag. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de looptijd van de vergunning.

 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van maximaal 1 jaar kost € 600.
 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van 1 tot 3 jaar kost € 1.600. 
 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van 3 jaar of meer kost € 3.000.

U kunt deze kosten betalen via een factuur. Deze ontvangt u met de post na uw aanvraag. U ontvangt van ons het besluit als u de factuur heeft betaald.

Wie behandelt uw aanvraag?

Welke organisatie uw aanvraag behandelt, verschilt. Vaak is dat de provincie. RVO behandelt aanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt. Zoals werkzaamheden voor energie- en gastransportnetwerk en kustbescherming. Op de website van IPLO vindt u een overzicht van wie welke aanvraag behandelt.

Na uw aanvraag

Zodra uw aanvraag binnen is, krijgt u binnen 8 weken een reactie. Is uw aanvraag niet volledig? Dan sturen wij u een brief met het verzoek om uw aanvraag aan te vullen. Wij mogen de behandeltermijn in bijzondere omstandigheden met 6 weken verlengen.

Zijn er meerdere bevoegde gezagen? Dan is de behandeltermijn 12 weken. Is uw aanvraag nog niet compleet of is de toelichting onvoldoende? Dan sturen wij u een brief met het verzoek om uw aanvraag aan te vullen. Wij mogen de behandeltermijn in bijzondere omstandigheden met 6 weken verlengen.

De beslissing

Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan kunt u volgens de voorwaarden gaan werken die daarbij horen. Krijgt u geen vergunning? Dan leest u in een brief waarom u deze niet krijgt. Hierin ziet u ook of u (een deel van) de betaalde leges terugkrijgt.

Uw aanvraag aanvullen, wijzigen of intrekken 

Heeft u van ons een aanvulverzoek gekregen? Of wilt u uw aanvraag zelf wijzigen? U geeft dit door via Mijn Omgevingsloket

De volgende gegevens kunt u in uw aanvraag aanpassen of toevoegen:

 • projectomschrijving
 • antwoorden op vragen
 • documenten
 • persoonsgegevens

Heeft u uw aanvraag aangevuld of gewijzigd en is deze nu compleet? U krijgt binnen 8 weken een brief met onze beslissing over uw aanvulling of wijziging. Zijn er meerdere bevoegde gezagen bij uw aanvraag betrokken? Dan krijgt u binnen 12 weken bericht.

Ook kunt u uw omgevingsvergunning intrekken. Dit kan als wij nog geen besluit over uw aanvraag hebben genomen.

Kosten wijzigen aanvraag op uw verzoek

Heeft u van ons geen aanvulverzoek gekregen, maar wilt u wel uw aanvraag wijzigen? Dan betaalt u daarvoor misschien extra leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling van een vergunningsaanvraag.

Wilt u uw aanvraag intrekken?

U geeft dit door via Mijn Omgevingsloket. U krijgt van ons een brief met de bevestiging dat uw aanvraag is ingetrokken. De leges kunnen per bevoegd gezag verschillen.

Kosten intrekken aanvraag

Trekt u uw aanvraag in, dan betaalt u daarvoor een deel van uw leges. Hoeveel u betaalt hangt af van het moment dat u uw aanvraag intrekt. Op de website van IPLO leest u wanneer u welk deel van de leges betaalt.

Omgevingsvergunning wijzigen of intrekken

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen voor een project? Er kan natuurlijk iets veranderen. Bijvoorbeeld een startdatum of einddatum die verschuift. Of er komt een nieuwe dier- of plantensoort in het gebied voor. U moet uw vergunning dan wijzigen. Een wijziging geeft u door via Mijn Omgevingsloket. De volgende gegevens kunt u wijzigen:

 • start- en/of einddatum van het project
 • soorten
 • leeswijzer
 • bijlagen

Heeft u de wijziging doorgegeven? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief met onze beslissing over uw wijziging. Vanaf dat moment kunt u volgens de gewijzigde situatie werken. Bij meerdere bevoegde gezagen krijgt u binnen 12 weken bericht.

Omgevingsvergunning intrekken

Wij kunnen uw omgevingsvergunning om verschillende redenen intrekken. Bijvoorbeeld als in de vergunning staat dat deze alleen geldt voor de aanvrager, maar een ander de activiteit uitvoert.  Wilt u zelf uw vergunning intrekken? Dat kan ook. Op de website van IPLO vindt u een uitleg bij alle redenen om een vergunning in te trekken. 

U heeft al een ontheffing buitenwerkzaamheden aangevraagd

Heeft u de ontheffing vóór 1 januari 2024 aangevraagd? U kunt dan nog wijzigingen in uw aanvraag ontheffing doorgeven. Ook als u deze heeft aangevraagd via een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). U geeft de wijziging of melding door via Mijn RVO.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?