Overzicht gedragscodes

Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2024
Gepubliceerd op:
1 januari 2024

De minister voor Natuur en Stikstof heeft gedragscodes aangewezen in de Omgevingsregeling. Wil uw organisatie een gedragscode gebruiken? Dan werkt u volgens de voorwaarden die daarin staan. Een aantal gedragscodes is nog niet ingegaan. Deze mag u nog niet gebruiken. 

Uw gedragscode onder de Wet natuurbescherming, wat verandert er na 1 januari 2024?

Wij zetten alle huidige goedgekeurde gedragscodes vóór 1 januari 2025 om naar de Omgevingswet. Wij nemen hierover contact met u op. Wij passen de gedragscode samen met u aan zodat deze voldoet aan de op dat moment geldende beleidseisen van de Omgevingswet. En leggen deze dan opnieuw aan u voor. De nieuwe gedragscode kan dan per 1 januari 2025 als onderdeel van de Omgevingsregeling worden aangewezen. De gedragscode is dan geldig voor een periode van 5 jaar.

Gedragscodes onder de Omgevingswet

Aangewezen gedragscodes in de Omgevingsregeling

Vanaf 1 januari 2024 vindt u hier alle gedragscodes die de minister heeft aangewezen in de Omgevingsregeling.

Voorgenomen aanwijzingen

Vanaf 1 januari 2024 vindt u hier alle voorgenomen aanwijzingen.

Gedragscode per sector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil graag dat elke sector één goedgekeurde gedragscode gebruikt. Hierdoor hoeft niet elke organisatie binnen dezelfde sector een eigen gedragscode op te stellen. In de gedragscode staat wie deze mag gebruiken. En voor welke activiteiten deze geldt. 

Controleer of u een gedragscode mag gebruiken

Wilt u een bestaande gedragscode gebruiken? Controleer dan of u deze wel mag gebruiken. Het is belangrijk dat de belangen en activiteiten op uw organisatie van toepassing zijn. Twijfelt u of u gebruik kunt maken van een bestaande gedragscode? Neem dan contact met ons op. Stuur daarvoor een e-mail naar omgevingswetnatuur@rvo.nl. Vermeld daarin welke gedragscode u wilt gebruiken en voor welke werkzaamheden.

Informatieplicht bij provincies

Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor dieren en planten in het wild. Dit zijn flora- en fauna-activiteiten. Gaat u ruimtelijke ingrepen uitvoeren voor flora- en fauna-activiteiten? Gaat u bijvoorbeeld bouwen of verbouwen? En wilt u een bestaande gedragscode gebruiken? Dan meldt u dit bij de provincie waar u de werkzaamheden uitvoert. U vindt de contactgegevens voor elke provincie in de tabel hieronder. U komt direct bij de juiste afdeling terecht.

Contactgegevens provincies
Provincie E-mailadres Telefoonnummer
Drenthe vth@drenthe.nl  
Flevoland info@ofgv.nl  
Friesland wnb@fryslan.frl (058) 292 89 95
Gelderland post@gelderland.nl 
noem in het onderwerp 'melding gedragscode'
 
Groningen loketVTH@provinciegroningen.nl (050) 316 46 10
Limburg postbus@prvlimburg.nl  
Noord-Brabant  info@odbn.nl (088) 743 00 00
Noord-Holland postbus@ODNHN.nl (088) 102 13 00
Overijssel overijsselloket@overijssel.nl (038) 499 88 99
Utrecht info@rudutrecht.nl (030) 702 33 00
Zeeland handhaving.groen@rud-zeeland.nl  
Zuid-Holland toezichtnatuur@ozhz.nl (078) 770 8 585
(Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid)
Vraag naar team groen

Gedragscodes onder de Wet natuurbescherming

Goedgekeurde gedragscodes

U vindt hier de gedragscodes die de minister onder de Wet natuurbescherming heeft goedgekeurd. 

In ontwerp goedgekeurde gedragscodes

U vindt hier de gedragscodes die de minister onder de Wet natuurbescherming in ontwerp heeft goedgekeurd. Deze gedragscodes zijn nog niet ingegaan en mag u daarom nog niet gebruiken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?