“In Nederland zijn wij uniek dus internationaal groeien is de enige optie”

Gepubliceerd op:
15 januari 2024

PHIX Photonics Assembly is gespecialiseerd in het samenbrengen van geïntegreerde fotonische chips. Fotonische chips worden onder andere toegepast in sensoren en glasvezelnetwerken. Om samenwerking met Canadese fotonicabedrijven te stimuleren, ging het bedrijf mee met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op innovatiemissie naar Canada. Commercieel directeur Jeroen Duis vertelt: “Het fotonicacluster in Canada is voor ons een belangrijk ontmoetingspunt.”

Bij fotonica wordt licht (fotonen) gebruikt om informatie over te dragen. De technologie produceert, manipuleert, transporteert en detecteert licht. Fotonen verwerken sneller informatie, met hogere nauwkeurigheid, op lager energieverbruik dan elektronische schakelingen. “Wij verpakken de fotonicachips. Dat is vrij nieuw in Nederland”, vertelt Duis. Hoe verloopt dit proces? “De klant bepaalt het design dat op de chip komt. Hij krijgt toegang tot de bibliotheek waar hij kan kiezen tussen alle bouwblokken die op een chip mogelijk zijn. Met deze bouwblokken wordt een compleet chipontwerp gemaakt. Nadat deze chips in een chipfabriek zijn geproduceerd, komen ze bij PHIX. Wij verpakken ze naar een product dat de klant vervolgens verder ontwikkelt, bijvoorbeeld voor de ruimtevaart, een zelfrijdende auto of voor de medische markt.” 

Het belang van een nauwkeurig productieproces

“De chips worden na binnenkomst geplaatst op een thermische koeler die de temperatuur stabiliseert. We sluiten glasvezels aan met een nauwkeurigheid van 300 nanometer. Dit is 250 keer kleiner dan de diameter van een mensenhaar. Daarna worden de elektrische verbindingen met de chip gemaakt die ervoor zorgen dat  data razendsnel via de printplaat kan verplaatsen.” En wat als dit niet goed gebeurt? Duis: “We leveren veel aan bedrijven die sensoren maken voor zelfrijdende auto’s. Een zogenaamd LiDAR-systeem is de ogen van zo’n auto. Het zendt korte pulsen van lichtsignalen. Het systeem meet wanneer die pulsen weer terugkomen. Aan de hand daarvan bepaalt het systeem de grootte, snelheid en richting van alle voorwerpen in de omgeving. Dit systeem is afhankelijk van onze chips. Als wij niet nauwkeurig werken, dan kunnen er dus ongelukken gebeuren.”

De innovatiemissie 

Begin 2023 reisde Duis af naar Quebec. “In Nederland zijn wij het enige bedrijf dat dit verpakkingsproces doet. Wereldwijd zijn steeds meer partijen bezig met fotonica. Om te groeien is internationale samenwerking dus de enige optie. Tijdens de innovatiemissie zijn we naar een aantal bedrijven en onderzoeksinstituten geweest. Het bezoek heeft erin geresulteerd dat we partner zijn geworden bij het C2MI instituut dat nieuwe assemblageprocessen ontwikkelt en met partners als PHIX werkt om de productie op te schalen. Ook hebben we inmiddels een Eureka project ingediend met een van de relaties die we gesproken hebben tijdens ons bezoek. Tot slot zijn we bezig met een laser leverancier die een proces ontwikkelt om chips te corrigeren door middel van lasers. De participatie van Canadese partners in onderzoeksprogramma’s als Horizon Europe zal de gezamenlijke innovatie en samenwerking verder stimuleren.”

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?