Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Feiten en cijfers SDE(+)(+)

Gepubliceerd op:
2 augustus 2012
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2023

Wilt u meer weten over de projecten uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE, SDE+) en Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? Op deze pagina vindt u alle informatie op een rij.

De (Overgangsregeling) Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie ((OV)-MEP) is de voorganger van de SDE-regeling en niet meer actueel. Bij de (OV)MEP, de SDE en de SDE+ lag het accent op de productie van duurzame energie. Bij de SDE++ is CO2-reductie toegevoegd. 

Sinds de SDE++-openstelling in 2020 gebruiken we de volgende hoofdcategorieën: Hernieuwbare elektriciteit, Hernieuwbare warmte (WKK), Hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie. Op de startpagina van de SDE++ leest u hoe deze technologieën in subcategorieën zijn onderverdeeld.

Projecten in beheer

De interactieve SDE-viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. Gebruikt u de SDE-viewer om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwacht) realisatiejaar. Bij ' Downloads' onderaan deze pagina ziet u het document 'SDE-projecten in beheer' met informatie over de beschikte projecten uit de verschillende rondes. Bekijkt u ook de lijst- en kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+).

Wij verstrekken geen gegevens van particulieren, vof's en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn (voor zover er geen sprake is van emissies). Deze gegevens hebben wij in de overzichten anoniem gemaakt. Dit doen wij op grond van de Wet open overheid (Woo). De Woo is sinds 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verplichtingenbudget

Welke budgetten zijn per SDE-, SDE+-, en SDE++-ronde toegekend? Het verplichtingenbudget is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie uitbetaald kan worden.  De hoogte van het werkelijk uitgekeerde bedrag hangt af van de totale hoeveelheid opgewekte energie of gereduceerde (verminderde) CO2 en de marktwaarde hiervan.

In onderstaande infographic vindt u de budgetten per hoofdcategorie: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’, ‘Hernieuwbaar gas’, ‘CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’. U vindt de budgetten vanaf de najaarsronde SDE+ 2016 tot en met de aanvraagronde SDE++ 2021.

U vindt de cijfers ook in het Excelbestand ‘Verplichtingenbudget per hoofdcategorie‘ onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina. In dit bestand zijn de budgetten per technologie uitgewerkt, verdeeld over de aanvraagronde SDE+ 2011 tot en met de aanvraagronde SDE++ 2021.

Verplichtingenbudget per hoofdcategorie in de verschillende SDE+(+)rondes

Voortgang projecten

Wat is de voortgang van de SDE- en SDE+-projecten op 1 juni 2022? In onderstaande infographic ziet u per openstellingsronde voor hoeveel energie (PJ per jaar) de projecten in ontwikkeling, ingetrokken of gerealiseerd zijn. Hierin zijn de Wind op Zee-tenders meegenomen. 

De onderbouwing van de cijfers staat in het Excelbestand ‘Voortgang van projecten’ onderaan deze pagina onder ‘Downloads’. 

Voortgang projecten SDE per juni 2022 bewerken

Kasuitgaven per technologie

Wat zijn de gerealiseerde (OV)MEP- en SDE(+)-kasuitgaven? In onderstaande infographic vindt u deze voor de hoofdcategorieën: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’ en ‘Hernieuwbaar gas’, vanaf 2011 tot en met 2021. 

Vanaf de SDE++-aanvraagronde van 2020 zijn ook de technieken 'CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’ onderdeel van de regeling. Deze SDE++-projecten zijn nog niet meegenomen in de infographic. Zodra de projecten binnen deze technieken starten met productie en er daadwerkelijk kasuitgaven zijn, komen deze terug in het staafdiagram.

Onder ‘Downloads’ vindt u het Excelbestand ‘Gerealiseerde kasuitgaven’. Hierin is per technologie per jaar weergegeven hoeveel de daadwerkelijk gerealiseerde kasuitgaven zijn. 

Downloads

Vragen over SDE?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?