Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Feiten en cijfers SDE(+)(+)

Gepubliceerd op:
2 augustus 2012
Laatst gecontroleerd op:
9 april 2024

Wilt u meer weten over de projecten die subsidie kregen in de verschillende aanvraagrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE, SDE+) en Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? Op deze pagina vindt u alle informatie op een rij.

Bekijk projecten die subsidie kregen

Bent u op zoek naar projecten die SDE-subsidie kregen? De interactieve SDE-viewer geeft u in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. Gebruik de SDE-viewer om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwacht) realisatiejaar. Bij 'Downloads' onderaan deze pagina ziet u het document 'SDE-projecten in beheer' met informatie over de beschikte projecten uit de verschillende rondes.

Wij geven geen gegevens van particulieren, vof's en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens hebben wij in de overzichten anoniem gemaakt. Dit doen wij op grond van de Wet open overheid (Woo). De Woo is sinds 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Zoveel subsidie ging er naar SDE-projecten

Welk budget kenden wij per SDE-, SDE+-, en SDE++-aanvraagronde toe aan ondernemers? Het verplichtingenbudget is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie uitbetaald kan worden. De hoogte van het werkelijk uitgekeerde bedrag hangt af van de totale hoeveelheid opgewekte energie of gereduceerde (verminderde) CO2 door ondernemers en de marktwaarde hiervan.

In onderstaande infographic vindt u de budgetten per hoofdcategorie waarvoor ondernemers subsidie konden aanvragen: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’, ‘Hernieuwbaar gas’, ‘CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’. U vindt de budgetten vanaf de voorjaarsronde SDE+ 2017 tot en met de aanvraagronde SDE++ 2022.

Toelichting:

 • 2020 had 2 aanvraagrondes. In het voorjaar was er een aanvraagronde voor de SDE+. In het najaar konden ondernemers voor het eerst een SDE++-aanvraag indienen. Tijdens deze ronde konden zij voor het eerst ook subsidie aanvragen voor de hoofdcategorieën ‘CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’.
 • Het staafdiagram laat horizontaal de diverse openstellingsrondes in de tijdsvolgorde (oudste links) zien. De staven bestaan uit de verschillende technologieën bij elkaar opgeteld, zodat elke staaf een totaal per aanvraagronde laat zien.
 • Vanaf 2017 tot en met de aanvraagronde van voorjaar 2020 en de aanvraagronde 2021 is het aandeel toegekend budget voor aanvragen in de categorie ‘Hernieuwbare elektriciteit’ op het totale budget het grootst.
 • In de SDE++-aanvraagronde 2020 zijn de grootste aandelen voor aanvragen in de categorieën ‘CO2-arme productie’ en ‘Hernieuwbare elektriciteit’ beide ongeveer even groot.
 • In de aanvraagronde SDE++ 2022 valt vooral het totale verplichtingenbudget op, dat aanzienlijk hoger ligt dan in voorgaande rondes.
 • Het aandeel toegekend budget voor aanvragen in de categorie ‘CO2-arme productie’ is in 2022 zeer groot (ruim 60%). Ook zijn de totalen voor de categorieën ‘CO2-arme warmte’ en ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’ aanzienlijk gestegen ten opzichte van de voorgaande 2 rondes. Het totaal toegekend budget voor ‘Hernieuwbare elektriciteit’ is juist gedaald.

U vindt de cijfers ook in het Excel-bestand ‘Verplichtingenbudget per hoofdcategorie‘ onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina. In dit bestand zijn de budgetten per technologie uitgewerkt, verdeeld over de aanvraagronde SDE+ 2011 tot en met de aanvraagronde SDE++ 2022.

Verplichtingenbudget per hoofdcategorie in de verschillende SDE+(+)-rondes

Hoe ver zijn de projecten?

Wat is de voortgang van de SDE-, SDE+- en SDE++-projecten op 1 april 2023? In onderstaande infographic ziet u per openstellingsronde van de SDE en SDE+ voor hoeveel energie (PJ per jaar) de projecten in ontwikkeling, ingetrokken of gerealiseerd zijn. Hierin zijn de Wind op Zee-tenders meegenomen. 

In de 2e infographic is de voortgang van de SDE++-projecten (vanaf aanvraagronde SDE++ najaar 2020) weergegeven in maximale subsidiabele CO2-vermindering (Mton CO2 per jaar).

De onderbouwing van de cijfers staat in het Excel-bestand ‘Voortgang van projecten’ onder aan deze pagina, onder ‘Downloads’. 

Voortgang van projecten

Hoeveel subsidie kregen de projecten uiteindelijk?

Hoeveel geld is uiteindelijk uitgekeerd aan (OV)MEP- en SDE(+)(+)-subsidie? In onderstaande infographic vindt u deze voor de hoofdcategorieën: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’ en ‘Hernieuwbaar gas’, vanaf 2013 tot en met 2022. 

Toelichting:

 • Vanaf de SDE++-aanvraagronde van 2020 konden ondernemers ook aanvragen doen voor technieken in de categorieën 'CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’. Deze SDE++-projecten zijn nog terug te vinden in de infographic. Zodra de projecten binnen deze technieken starten met productie en er daadwerkelijk kasuitgaven zijn, komen deze terug in het staafdiagram.
 • Kasuitgaven uit aanvragen voor de categorieën ‘Hernieuwbare elektriciteit’ en ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’ zijn samen de 2 grootste posten.
 • Het deel ‘Hernieuwbare elektriciteit’ groeit vanaf 2013 elk jaar iets meer ten opzichte van het aandeel ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’. In 2022 is deze verhouding omgedraaid. De kasuitgaven voor ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’ zijn in dat jaar iets hoger dan voor ‘Hernieuwbare elektriciteit’.
 • Het aandeel ‘Hernieuwbaar gas’ is tot op heden elk jaar klein.
 • De kasuitgaven vertonen vanaf 2014 tot en met 2021 een stijgende lijn.
 • In 2022 is het totaal aan kasuitgaven aanzienlijk lager. Dit is met name het gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, waardoor er veel minder subsidie is uitgekeerd (€ 541 miljoen in 2022) dan in voorgaande jaren (o.a. € 2.341 miljoen in 2021). 

Onder ‘Downloads’ vindt u het Excel-bestand ‘Gerealiseerde kasuitgaven’. Hierin is per technologie per jaar weergegeven hoeveel de daadwerkelijk gerealiseerde kasuitgaven zijn. 

Uitsplitsing gerealiseerde kasuitgaven SDE 2023 nieuw

Downloads

Vragen over SDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?