Openbaarmaking Europese subsidiegegevens

Gepubliceerd op:
16 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 april 2024

Op zoek naar informatie over subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? U kunt dit per regeling bekijken over het jaar 2022. In mei 2024 publiceren wij de gegevens over het boekjaar 2023. Maandag 29 april verwijderen wij de informatie over boekjaar 2021.

Subsidiejaar 2022

De gegevens over de in 2022 betaalde EU-subsidies vindt u op Europese subsidies 2022.

Hoe vindt u de juiste gegevens?

In de databank vindt u uitbetaalde subsidiegegevens door te zoeken op naam, gemeente, postcode of provincie. Is het zoekresultaat 0? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2022.

Meer informatie vindt u in deze documenten:

Privacy

De Europese Commissie wil dat iedere lidstaat subsidiegegevens van bedrijven openbaar maakt. Begunstigden die minder dan € 1.250 ontvangen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) worden anoniem weergegeven. De openbaarmaking is wettelijk vastgelegd in het Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid 2022 en op de website van Overheid.nl.

De gegevens uit de database mag u niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Meer informatie hierover vindt u op de website AVG-register Rijksoverheid:

De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens.

Samengevoegde controleresultaten subsidies

Elk jaar controleren we de betalingen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Op de pagina Samengevoegde controleresultaten subsidies ELGF en ELFPO leest u wat de resultaten van deze controles zijn.

Meer weten?

Wilt u uw bedrijf verduurzamen, vernieuwen of uitbreiden? Kijk in onze Subsidie- en financieringswijzer of er voor u interessante subsidies zijn.

Vragen over de openbaarmaking?

Neem contact met ons op

    In opdracht van:
    • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    In samenwerking met:
    Bent u tevreden over deze pagina?