Openbaarmaking Europese subsidiegegevens

Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2024
Gepubliceerd op:
16 februari 2021

Op zoek naar informatie over subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? U kunt dit per regeling bekijken over het jaar 2022. In mei 2024 publiceren wij de gegevens over het boekjaar 2023. Dit boekjaar loopt van 16 oktober 2022 tot en met 15 oktober 2023.

Subsidiejaar 2023

De openbaarmaking is wettelijk vastgelegd in het Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023. De gegevens over de in 2023 betaalde EU-subsidies vindt u in de databank Europese subsidies 2023.

Hoe vindt u de juiste gegevens?

In de databank vindt u uitbetaalde subsidiegegevens door bijvoorbeeld te zoeken op naam, gemeente, postcode of provincie. Is het zoekresultaat 0? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2023.

Databank Europese subsidies 2023

De gegevens over 2023 vindt u in een nieuwe zoekomgeving. In de Leeswijzer staat onder andere waar u op kunt zoeken.

In bijlage IX van de Verordening leest u de samenvatting en doelen van de uitbetaalde subsidies.

Subsidiejaar 2022

De openbaarmaking is wettelijk vastgelegd in het Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid 2022 en op de website van Overheid.nl.

Hoe vindt u de juiste gegevens?

De gegevens over de in 2022 betaalde EU-subsidies vindt u op Europese subsidies 2022.

In de databank vindt u uitbetaalde subsidiegegevens door te zoeken op naam, gemeente, postcode of provincie. Is het zoekresultaat 0? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2022.

Meer informatie vindt u in deze documenten:

Privacy

De Europese Commissie wil dat iedere lidstaat subsidiegegevens van bedrijven openbaar maakt. Begunstigden die minder dan € 1.250 ontvangen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) blijven anoniem.

De gegevens uit onze databanken mag u niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Meer informatie hierover vindt u op de website AVG-register Rijksoverheid:

De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens.

Samengevoegde controleresultaten subsidies

Elk jaar controleren we de betalingen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Op de pagina Samengevoegde controleresultaten subsidies ELGF en ELFPO leest u wat de resultaten van deze controles zijn.

Meer weten?

Wilt u uw bedrijf verduurzamen, vernieuwen of uitbreiden? Kijk in onze Subsidie- en financieringswijzer of er voor u interessante subsidies zijn.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?