Veelgestelde vragen GLB 2024

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024
Gepubliceerd op:
2 februari 2024

Heeft u vragen over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In dit overzicht vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Conditionaliteiten (GLMC's)

Eco-activiteiten (eco-regeling) 

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Landschapselementen (algemeen)

Landschapselementen intekenen

Bufferstroken algemeen

Bufferstroken - Mijn percelen

Bufferstroken - ANLb en eco-regeling

Landbouwgrond

Toestemming eigenaar grondgebruik

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?