Tabellen en documenten GLB 2024

Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

U heeft tabellen en documenten nodig voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze tabellen en documenten helpen u met het invullen van de Gecombineerde opgave. En om te bepalen of u zich houdt aan de voorwaarden van de GLB-subsidies.

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 24 april 2024: De vanggewassen voor GLMC 8 zijn toegevoegd aan de Tabel Gewassen en GLB.

Accountantsverklaring

Als actieve landbouwer moet u zich registreren bij KVK. Heeft u geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging? Dan kunt u misschien toch uitbetaling aanvragen. Daarvoor heeft u een accountantsverklaring nodig. De accountant gebruikt de verplichte Samenstellingsverklaring van de accountant (pdf).

Inkomsten uit landbouwactiviteiten

Onder landbouwactiviteiten vallen verschillende activiteiten. Hieronder hoort het maken van landbouwproducten. Deze landbouwproducten moeten voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013.

Gewassentabel

In de Tabel Gewassen en GLB 2024 ziet u wanneer een gewas subsidiabel is. U ziet ook wat de gewassen betekenen voor de conditionaliteiten. 

Conditionaliteiten

Conditionaliteiten zijn voorwaarden voor:

De conditionaliteiten zijn onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Als u meedoet met het GLB houdt u zich aan deze normen en eisen. Zo helpt u mee aan het verbeteren van klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap, gezondheid en dierenwelzijn.

De conditionaliteiten bestaan uit normen en eisen. Die noemen we ook wel Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en beheerseisen. Meer informatie leest u op Conditionaliteiten GLB 2024.

Eco-regeling

Voor het berekenen van eco-doelen die bij uw bedrijf passen, heeft u eco-activiteiten nodig. Daarbij horen gewassen en gewascodes. Ook ziet u een overzicht van de punten en waarden en kunt u eco-activiteiten stapelen. Gebruik hiervoor de volgende documenten:

Overige tabellen en documenten GLB

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?