Gesloten voor aanvragen

Extra betaling jonge landbouwers 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024

Bent u jonge landbouwer? En kreeg u in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tot en met 2022 de extra betaling jonge landbouwers? Dan kunt u deze subsidie aanvragen als u de termijn van 5 jaar nog niet had volgemaakt en voldoet aan de voorwaarden. U krijgt de subsidie bovenop de basispremie.

Aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 29 februari 2024
00:00
Einddatum:
vrijdag 17 mei 2024
23:59

Laatste aanpassingen op deze pagina

15 mei: We hebben de datum aanmelden in de Gecombineerde opgave veranderd van 15 mei naar 17 mei.

Voor wie? 

U bent jonge landbouwer als u jonger bent dan 41 jaar. U kunt de extra betaling krijgen als u in het GLB tot en met 2022 de termijn van 5 jaar niet had volgemaakt en nog voldoet aan de voorwaarden. U kunt de extra betaling dus niet meer aanvragen voor een nieuwe of andere jonge landbouwer in uw bedrijf.

Budget 

Het subsidiebedrag voor 2024 is nog niet bekend. Zodra wij meer weten, dan plaatsen wij hier de informatie.

Voorwaarden 

Bij uw eerste aanvraag voor de extra betaling (in het GLB tot en met 2022) hebben wij al vastgesteld dat u aan de voorwaarden voldeed. Een aantal voorwaarden controleren we opnieuw, omdat deze in de tussentijd kunnen veranderen:

  • U heeft daadwerkelijke langdurige zeggenschap in het bedrijf. Dat betekent dat u tenminste een blokkerende zeggenschap heeft. En u bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de basispremie aan.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de extra betaling jonge landbouwers aan.
  • De extra betaling komt bovenop de basispremie. Daarom moet u zich ook aan de conditionaliteiten houden. Bekijk alle informatie op Conditionaliteiten GLB 2024.  

Belangrijk voor een proefmaatschap 

Zit u voor bepaalde tijd in een proefmaatschap? Dan voldoet u niet aan blokkerende zeggenschap als dit voor u geldt:

  • In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de maatschap of vennootschap onder firma (vof) eenzijdig of door de anderen maten/vennoten kan worden opgezegd.
  • U heeft bij bedrijfsbeëindiging geen recht op voortzetting. 

Aanmelden en aanvragen

Voor deze regeling meldt u zich eerst aan in de Gecombineerde opgave. Aanmelden is mogelijk vanaf 1 maart 2024 tot en met 17 mei 2024. Uw definitieve aanvraag GLB-subsidie(s) doet u vanaf 15 oktober 2024 tot en met 2 december 2024. Ook hiervoor gebruikt u de Gecombineerde opgave.

Belangrijk: Uw subsidieaanvraag is pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag heeft gedaan.

Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal eHerkenning niveau 2+ en/of machtiging 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag dit dan op tijd aan.

Na uw aanvraag

Uw aanmelding aanpassen 

Heeft u zich uiterlijk 17 mei 2024 aangemeld en verandert er na uw aanmelding iets in uw situatie of planning? Meld deze wijziging zo snel mogelijk bij ons. Bijvoorbeeld als uw feitelijke situatie veranderd is. Of als u een eco-activiteit niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. U kunt wijzigingen doorgeven tot en met 2 december 2024 in de Gecombineerde opgave. 

Wij vullen uw aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding. Geef aanvullingen of veranderingen daarom direct aan ons door. Dit is belangrijk om een korting of een sanctie te voorkomen.

Controle na uw aanmelding 

Heeft u zich aangemeld voor deze regeling? Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld administratieve controles en controles op het bedrijf. Zien wij in de controle dat de opgegeven situatie anders is dan bij ons bekend is? Dan ontvangt u van ons een bericht, zodat u dit kunt controleren en waar nodig uw aanmelding aanpast. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 december 2024 en 30 juni 2025. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 december uit te betalen. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan staat de reden in de beslisbrief.

Andere regelingen voor jonge landbouwers

Er komen meer regelingen voor jonge landbouwers in het GLB: de Vestigingssteun en de Samenwerking voor generatievernieuwing.

De Vestigingssteun geeft jonge landbouwers die een bedrijf overnemen of opstarten financiële ondersteuning. Met Samenwerking voor generatievernieuwing steunen we projecten die helpen om jonge landbouwers aan te trekken voor het agrarisch ondernemerschap. Met de Investeringssteun kunt u als jonge landbouwer 15% extra subsidie krijgen voor duurzame investeringen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?