Blokkerende zeggenschap GLB 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023

Bent u jonge landbouwer? En vraagt u de extra betaling jonge landbouwers uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan? Of vraagt u subsidie aan voor de vestiging van jonge landbouwers? Dan moet u blokkerende zeggenschap hebben. Dat betekent dat u (mede)zeggenschap heeft bij belangrijke beslissingen binnen het bedrijf.

Laatste aanpassingen op deze pagina

16 april: We hebben toegevoegd dat blokkerende zeggenschap ook bij de subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers geldt.

Wanneer blokkerende zeggenschap

U heeft blokkerende zeggenschap als u beslissingen kunt tegenhouden met een financieel belang van meer dan € 25.000. 

Eenmanszaak 

Heeft u een eenmanszaak? Dan heeft u altijd blokkerende zeggenschap.

Rechtspersoon of samenwerkingsverband 

Kunnen meerdere deelnemers in uw bedrijf beslissingen tegenhouden met een financieel belang van meer dan € 25.000? En valt u daar ook onder? Dan heeft u ook blokkerende zeggenschap.

Bent u jonge landbouwer? En zijn de andere deelnemers of bestuurders onbeperkt bevoegd (bij een maatschap, cv of vof)? Of zijn zij alleen/zelfstandig bevoegd (bij een bv)? Dan heeft u geen blokkerende zeggenschap. Zijn alle deelnemers of bestuurders jonge landbouwers? En zijn deze allemaal onbeperkt bevoegd of alleen/zelfstandig bevoegd? Dan voldoet u wel aan de voorwaarden.

Commanditaire vennootschap (cv) 

Bent u de beherende vennoot? En kunt u beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 tegenhouden? Dan heeft u blokkerende zeggenschap. Bent u de stille vennoot in een cv? Dan heeft u die zeggenschap niet. 

Blokkerende zeggenschap aantonen

Heeft u in het GLB tot en met 2022 de termijn van 5 jaar nog niet volgemaakt? Wij toetsen elk jaar of u op 15 mei nog steeds blokkerende zeggenschap heeft in het bedrijf. Hiervoor controleren wij uw KVK-registratie.

Uit de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf moet ook blijken dat u blokkerende zeggenschap heeft. Deze documenten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

De schriftelijke overeenkomst of de statuten:

  • zijn compleet;
  • hebben alle handtekeningen die nodig zijn en een ondertekeningdatum;
  • beschrijven de situatie van het bedrijf op dit moment. Denk hierbij aan het aantal deelnemers en de namen van de deelnemers. Ook staat er in wie blokkerende zeggenschap heeft en wanneer deze zeggenschap is ingegaan. De situatie van nu moet gelijk zijn aan de KVK-registratie.

U bewaart de schriftelijke overeenkomst of statuten in uw administratie. Daarnaast zorgt u ervoor dat de stukken uiterlijk 15 mei zijn opgesteld en ondertekend. Wij kunnen naar deze documenten vragen bij een controle. U hoeft de documenten niet mee te sturen met uw aanvraag voor de extra betaling jonge landbouwers. Ook niet bij uw aanvraag van subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?