Bijna open voor aanvragen

Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2024
Gepubliceerd op:
3 april 2024

Bent u een jonge landbouwer en neemt u vanaf 2023 een bedrijf helemaal of voor een deel over? Of start u een bedrijf op? U kunt dan financiële steun krijgen.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 2 augustus 2024
17:00
Maximaal € 80.000
Totaal budget:
€ 75.360.000

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Aan deze algemene voorwaarden voldoet u als u deze subsidie wilt aanvragen: 

 • U bent op 31 december 2024 tussen de 16 en 39 jaar. 
 • U bent bedrijfshoofd volgens de voorwaarden.
 • U heeft een officiële opleiding landbouw, tuinbouw of een andere opleiding die onder deze opleidingen valt afgerond. Of u heeft ten minste 2 jaar aantoonbare werkervaring met land- en tuinbouwproductie. Ervaring tellen we vanaf 16 jaar.
 • U heeft het bedrijf op of na 1 januari 2023 gestart of overgenomen.

Voorwaarden bedrijf

Aan deze voorwaarden voldoet het bedrijf als u deze subsidie wilt aanvragen:

 • Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden landbouwbedrijf.
 • Het landbouwbedrijf heeft een standaardverdiencapaciteit (SVC) van minimaal € 15.000. 
 • Het landbouwbedrijf wordt minimaal 5 jaar door u in stand gehouden.

Houdt u het landbouwbedrijf minder dan 5 jaar in stand? Dan voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor deze subsidie. Het subsidiebedrag dat u heeft gekregen wordt teruggevorderd. 

Voorwaarden bedrijfshoofd

U voldoet aan de eisen van bedrijfshoofd wanneer u een landbouwbedrijf in eigen naam uitvoert. Of wanneer u:

 • daadwerkelijk langdurige zeggenschap (blokkerende zeggenschap) heeft in het bedrijf; en
 • met meer dan 50% van het eigen vermogen deelneemt in de maatschap of vennootschap onder firma (vof). Of meer dan 50% van aandelen heeft bij de naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv); en
 • minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf werkt.

Zijn er meerdere jonge landbouwers in een bedrijf? Dan kunt u samen aan deze voorwaarden voldoen. Een bedrijf kan één keer subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers ontvangen. 

Voorwaarden landbouwbedrijf

Aan deze voorwaarden voldoet het landbouwbedrijf als u deze subsidie wilt aanvragen: •    

 • Het landbouwbedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • Bij de inschrijving staat een verkorte omschrijving van de landbouwactiviteit(en).
 • De code die bij de inschrijving hoort van de Standaardbedrijfsindeling (SBI) begint met 011 tot en met 016. Of met 1051.

Code 1051 geldt niet altijd als landbouwactiviteit. Dit geldt pas als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

Voorwaarden standaardverdiencapaciteit 

U geeft inzicht in de SVC van uw bedrijf. Of een schatting hiervan, als u een nieuw bedrijf start. De SVC van het bedrijf is minimaal € 15.000. Heeft u voor het bedrijf een Gecombineerde opgave gedaan in 2024? Dan wordt de SVC daaruit afgeleid. U hoeft dan geen informatie op te sturen. Heeft u geen opgave gedaan? Dan rekent u via de rekenmodule van de Wageningen University & Research (WUR) handmatig uw SVC uit en voegt u deze toe aan uw aanvraag.  

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u uw bedrijfsplan en bewijs dat u bedrijfshoofd bent mee. Heeft u in 2024 geen Gecombineerde opgave gedaan? Dan stuurt u ook een SVC-formulier mee.

U stuurt bijlagen mee met uw aanvraag. Alleen als u alle nodige bijlagen meestuurt, kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Bewijs bedrijfshoofd

U stuurt deze bijlagen om aan te tonen dat u bedrijfshoofd bent en een bedrijf heeft overgenomen:

 • een kopie van de ondertekende koopakte, of;
 • een ander overnamedocument, of; 
 • een kopie van een notariële akte van overdracht van aandelen of oprichting van de vennootschap.

Bedrijfsplan

Voor het bedrijfsplan is geen vast format. Als u een bestaand bedrijfsplan hebt, kunt u deze meesturen. Deze is dan wel bijgewerkt voor 2024. Deze punten staan in ieder geval in uw bedrijfsplan: 

 • Een situatieschets van het bedrijf. Hierin staat informatie over de huidige bedrijfsvoering van het bedrijf.
 • Een toelichting op de gewenste ontwikkeling van het landbouwbedrijf. Dus wat u wilt bereiken in de volgende 5 jaar. 
 • Welke kost(en) u met de steun wilt dekken. 
 • Een beschrijving van de manier waarop uw steun helpt met de versterking van de veerkracht van het bedrijf. U beschrijft hoe de inkomsten verhogen en/of verbreden.
 • Een beschrijving van de onderdelen in het bedrijfsplan die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. Deze doelen staan in het GLB/NSP:
  • D (SO4 – klimaatverandering en duurzame energie);
  • E (SO5 – efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen);
  • F (SO6 – bescherming van de biodiversiteit van het gemeenschappelijk landbouwbeleid).

Staan niet alle bovenstaande punten in uw bedrijfsplan? Dan licht u deze toe in het aanvraagformulier. U hoeft geen nieuw bedrijfsplan te schrijven.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelen in uw bedrijfsplan

In uw bedrijfsplan geeft u aan hoe u, nu of in de toekomst, gaat bijdragen aan de doelen D, E en F. Dit doet u door een interventie uit het GLB of een inspanning buiten het GLB-NSP te beschrijven. U geeft in het aanvraagformulier aan waar in het bedrijfsplan u uw inspanningen beschrijft. Gaat u in uw bedrijfsplan niet in op een van deze doelen? Dan kunt u een beschrijving geven van de inspanningen die u nog gaat uitvoeren. U doet dit in het aanvraagformulier.

Doet u mee aan de grondgebonden regelingen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Of gaat u dat in de toekomst doen? Dan levert u vaak al een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. U voldoet dan aan een aantal voorwaarden voor subsidies van het GLB. Zo helpt u mee aan het verbeteren van:

 • klimaat
 • bodem
 • water
 • biodiversiteit en landschap
 • gezondheid en dierenwelzijn

U kunt ook bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen door ook door mee te doen aan andere regelingen, zoals de eco-regeling of het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Heeft u een biologisch bedrijf? Of bent u van plan uw bedrijf om te vormen naar biologisch? Dan levert u automatisch een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. Hieronder staan per doel voorbeelden op welke manieren u hier een bijdrage aan kunt leveren:

Na uw aanvraag 

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 13 weken na uw aanvraag. We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zijn er meer goedgekeurde aanvragen die toegekend kunnen worden vanuit het subsidiebedrag? Dan wordt ook op volgorde van binnenkomst uitbetaald. 

Wijzigingen doorgeven 

Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. Kunt u niet voldoen aan de voorwaarde dat het bedrijf 5 jaar in stand wordt gehouden? Of verlaat u het bedrijf als jonge landbouwer? Geef dit dan binnen 14 dagen aan ons door. Dit heeft gevolgen voor uw subsidie. Het subsidiebedrag dat u heeft gekregen wordt teruggevorderd.

U geeft een wijziging door via ons formulier. Zodra u wijzigingen kan doorgeven, vindt u het formulier op deze pagina. 

Wetten en regels 

In de publicatie van 3 april 2024 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie. Op 24 mei 2024 is er een wijziging geweest.

Veelgestelde vragen

In samenwerking met:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?