Conditionaliteiten GLB 2024

Laatst gecontroleerd op:
3 juni 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Vraagt u subsidie aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan houdt zich aan de conditionaliteiten. Deze zijn belangrijk voor het verbeteren van onder andere het klimaat, de biodiversiteit en het dierenwelzijn. 

Laatste aanpassingen op deze pagina

Voor wie?

U houdt zich aan de conditionaliteiten als u zich heeft aangemeld voor (één van) deze GLB-subsidies:

Vraagt u een GLB-subsidie aan in de Aanmelding deelname GLB 2024? En heeft u na uw aanvraag grond verhuurd of verkocht? U blijft verantwoordelijk voor de conditionaliteiten. Ook als de nieuwe gebruiker een norm of eis overtreedt. Zorg dat u hier als overdrager afspraken over maakt met de nieuwe gebruiker. Bijvoorbeeld in een contract. 

Alle conditionaliteiten op een rij

De conditionaliteiten bestaan uit normen en eisen. We noemen dit ook wel Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en beheerseisen.

Hieronder leest u een korte beschrijving per GLMC en beheerseis.

Normen

Beheerseisen

Hoe wij controleren

Als u GLB-subsidies heeft aangevraagd, controleren wij of u zich aan de conditionaliteiten houdt. Doet u dit niet? Dan krijgt u een korting op de uitbetaling van uw subsidie(s).

We beginnen met controleren na uw aanmelding in de Aanmelding deelname GLB 2024. Ook na uw definitieve aanvraag kunnen wij nog een controle doen. In de aanmelding ondertekent u dat u meewerkt aan de controles. 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over GLB verzameld.   

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?