Gesloten voor aanvragen

Basispremie en extra betaling eerste 40 hectare 2023

Gepubliceerd op:
2 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2022

De inkomenssteun uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lijkt op de basisbetaling uit voorgaande jaren. U krijgt uitbetaling voor elke hectare subsidiabele grond die u in gebruik heeft. We noemen dit de basispremie. Voor alle rechtstreekse betalingen meldt u zich eerst aan. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 28 februari 2023
11:00 PM (CET)
Einddatum:
maandag 15 mei 2023
09:59 PM (CET)

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 7 november 2022: Deze pagina is aangepast met informatie over voorwaarden, aanmelden en aanvragen en betaling.

De basispremie is een aanvulling op uw landbouwinkomen. Het bedrag is ongeveer € 220 per subsidiabele hectare landbouwgrond. Landschapselementen kunnen hierin meetellen. Het precieze bedrag weten we in november 2023. Dit maken we dan meteen bekend.

Voor wie

Actieve landbouwers met subsidiabele landbouwgrond (bouwland, blijvende teelt, blijvend grasland) en subsidiabele landschapselementen.

Basispremie en extra betaling

Basispremie

De basispremie is een aanvulling op uw landbouwinkomen. Het bedrag is ongeveer € 220 per subsidiabele hectare landbouwgrond. Landschapselementen kunnen hierin meetellen. Het precieze bedrag weten we in november 2023. Dit maken we dan meteen bekend.

Extra betaling voor de eerste 40 hectare

Heeft u recht op de basispremie? Dan krijgt u voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling. Die is ongeveer € 54 per hectare. Het precieze bedrag weten we in november 2023 en maken we dan bekend.

Voorbeeld

Heeft u 50 hectare subsidiabele grond in gebruik? Dan ontvangt u € 220 x 50 = € 11.000 basispremie.

Voor 40 ha ontvangt u ook de extra betaling: € 54 x 40 = € 2.160

In totaal ontvangt u: € 11.000 + € 2.160 = € 13.160

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor uitbetaling van de basispremie en extra betaling:

  • We betalen de directe betalingen uit als het uit te betalen brutobedrag € 500 of hoger is. We rekenen sancties of verlagingen niet mee bij de hoogte van dit bedrag.
  • U bent een actieve landbouwer en uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Er zijn een paar uitzonderingen. U vindt alle informatie op Actieve landbouwer 2023.
  • U houdt zich aan de voorwaarden voor landbouwgrond. Wij werken op dit moment nog aan de pagina Landbouwgrond GLB 2023.
  • U houdt zich aan de conditionaliteiten. Deze zijn te vergelijken met de vroegere randvoorwaarden. Er zijn extra voorwaarden bijgekomen. U vindt alle informatie op Conditionaliteiten.

Landschapselementen

Landschapselementen tellen mee als subsidiabele landbouwgrond, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij werken op dit moment nog aan de pagina Landschapselementen.

Hennep

Vraagt u uitbetaling aan voor percelen met hennep? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Hennep GLB 2023.

Voedselbos

Vraagt u uitbetaling aan voor percelen met een voedselbos? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Voedselbos GLB 2023.

Aanmelden

Eerst aanmelden, dan aanvragen. U doet uw aanmelding in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023.

Na uw aanmelding

Verandert er iets in uw situatie of planning? Geef aanvullingen en veranderingen altijd zo snel mogelijk door. Dit doet u in de Gecombineerde opgave. Op die manier blijven uw gegevens actueel. Daarmee kunnen we uw definitieve aanvraag vooraf invullen met de juiste gegevens.

Peildatum 15 mei

Op de peildatum 15 mei kijken we naar wie de grond in gebruik heeft. En wat de maximale subsidiabele oppervlakte is. Tot en met 15 mei kunt ook u aangeven welke eco-activiteiten u wilt gaan uitvoeren.

Overige gegevens kunt u aanpassen tot aan de definitieve aanvraag. Bijvoorbeeld als u een eco-activiteit niet kunt uitvoeren. Of als u een ander gewas zaait dan u eerst opgaf.

Controleren

We controleren uw gegevens op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met monitoring met een satelliet, administratieve controles en controles op het bedrijf.

Geef aanvullingen of veranderingen op tijd aan ons door in de Gecombineerde opgave. Zo voorkomt u een korting of sanctie. Kloppen uw gegevens niet met onze gegevens? We betalen voor wat wij constateren bij de controles.

Uw definitieve aanvraag

U vraagt de directe betalingen definitief aan vanaf 15 oktober 2023 tot en met 30 november 2023 in de Gecombineerde opgave.

Na uw aanvraag

U ontvangt de definitieve beslissing en uitbetaling vanaf 1 december 2023 en uiterlijk 30 juni 2024.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?