Gesloten voor aanvragen

Basispremie en extra betaling eerste 40 hectare 2023

Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024
Gepubliceerd op:
2 november 2022

De inkomenssteun uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lijkt op de basisbetaling uit voorgaande jaren. U krijgt uitbetaling voor elke hectare subsidiabele grond die u in gebruik heeft. We noemen dit de basispremie. Voor alle directe betalingen moet u zich hebben aangemeld. Vanaf 15 oktober en tot en met 30 november 2023 doet u uw aanvraag in de Gecombineerde opgave.

Aanvraagperiode

Startdatum:
zaterdag 14 oktober 2023
00:00
Einddatum:
donderdag 30 november 2023
23:59

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 29 februari 2024: We hebben het definitieve tarief toegevoegd. Meer informatie leest u op Tarieven en uitbetaling GLB 2023.
  • 1 december 2023: We hebben het voorlopig tarief toegevoegd.
  • 19 april 2023: Door de verlenging van de Gecombineerde opgave kunt u zich tot en met 15 juni 2023 aanmelden voor GLB-subsidies.

Voor wie?

Actieve landbouwers met subsidiabele landbouwgrond (bouwland, blijvende teelt, blijvend grasland) en subsidiabele landschapselementen. Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Soms kunt u toch subsidie ontvangen. Kijk op Actieve landbouwer 2023 wat u dan moet doen.

Basispremie en extra betaling

Basispremie

De basispremie is een aanvulling op uw landbouwinkomen. Landschapselementen kunnen hierin meetellen. Het definitieve tarief is € 213,28 per subsidiabele hectare landbouwgrond. Het voorlopige tarief was € 150.

Extra betaling voor de eerste 40 hectare

Heeft u recht op de basispremie? Dan krijgt u voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling. Het definitieve tarief per hectare is € 54,53. Het voorlopige tarief was € 46.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor uitbetaling van de basispremie en extra betaling:

  • We betalen de directe betalingen (daaronder vallen in 2023 de basispremie, de extra betaling voor de eerste 40 hectare, de eco-regeling en de extra betaling jonge landbouwer) uit als het uit te betalen brutobedrag € 500 of hoger is. We rekenen sancties of verlagingen niet mee bij de hoogte van dit bedrag.
  • U bent een actieve landbouwer en uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Er zijn een paar uitzonderingen. U vindt alle informatie op Actieve landbouwer 2023.
  • U houdt zich aan de voorwaarden voor landbouwgrond. Deze vindt u op Landbouwgrond GLB 2023.
  • U houdt zich aan de conditionaliteiten. Deze zijn te vergelijken met de vroegere randvoorwaarden. Er zijn extra voorwaarden bijgekomen. U vindt alle informatie op Conditionaliteiten.

Aanmelden en aanvragen

Voor deze regeling moet u zich eerst hebben aangemeld in de Gecombineerde opgave. Dit kon vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 juni 2023. Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u in de Gecombineerde opgave de aanvraag voor de regeling. Vergeet dit niet: uw subsidieaanvraag is pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag hebt gedaan.

Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal e-Herkenning niveau 2+ en machtiging 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen e-Herkenning of DigiD? Vraag dit dan eerst aan.

Uw aanmelding aanpassen

Heeft u zich uiterlijk 15 juni 2023 aangemeld en verandert er daarna iets in uw situatie of planning? Dan kunt uw aanmelding tot en met 30 november 2023 nog wijzigen in de Gecombineerde opgave. Bijvoorbeeld als uw situatie veranderd is. Of als u een andere eco-activiteit gaat doen of niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. Wij vullen uw definitieve aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding.

Controle na de aanmelding

Heeft u zich aangemeld voor deze regeling? Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld door percelen en gewassen te monitoren. Zien wij dat uw aanmelding niet helemaal actueel is? Dan ontvangt u van ons een bericht, zodat u uw aanmelding kunt wijzigen. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Geef aanvullingen of veranderingen zo snel mogelijk aan ons door. Dit is belangrijk om een korting of een boete te voorkomen.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 december 2023 en 30 juni 2024. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 december uit te betalen. 

Landschapselementen

Landschapselementen tellen mee als subsidiabele landbouwgrond, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt alle informatie op Landschapselementen.

Hennep

Vraagt u uitbetaling aan voor percelen met hennep? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Hennep GLB 2023.

Agroforestry

Vraagt u uitbetaling aan voor agroforestry op uw percelen? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Agroforestry GLB 2023.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?