Open voor aanvragen

Basispremie en extra betaling eerste 40 hectare 2023

Gepubliceerd op:
2 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2023

De inkomenssteun uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lijkt op de basisbetaling uit voorgaande jaren. U krijgt uitbetaling voor elke hectare subsidiabele grond die u in gebruik heeft. We noemen dit de basispremie. Voor alle rechtstreekse betalingen meldt u zich eerst aan. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 28 februari 2023
23:00 (CET)
Einddatum:
maandag 15 mei 2023
21:59 (CET)

Laatste aanpassingen op deze pagina

De basispremie is een aanvulling op uw landbouwinkomen. Het bedrag is ongeveer € 220 per subsidiabele hectare landbouwgrond. Landschapselementen kunnen hierin meetellen. Het precieze bedrag weten we in november 2023. Dit maken we dan meteen bekend.

Voor wie

Actieve landbouwers met subsidiabele landbouwgrond (bouwland, blijvende teelt, blijvend grasland) en subsidiabele landschapselementen. Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Soms kunt u toch subsidie ontvangen. Kijk op Actieve landbouwer 2023 wat u dan moet doen.

Basispremie en extra betaling

Basispremie

De basispremie is een aanvulling op uw landbouwinkomen. Het bedrag is ongeveer € 220 per subsidiabele hectare landbouwgrond. Landschapselementen kunnen hierin meetellen. Het precieze bedrag weten we in november 2023. Dit maken we dan meteen bekend.

Extra betaling voor de eerste 40 hectare

Heeft u recht op de basispremie? Dan krijgt u voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling. Die is ongeveer € 54 per hectare. Het precieze bedrag weten we in november 2023 en maken we dan bekend.

Voorbeeld

Heeft u 50 hectare subsidiabele grond in gebruik? Dan ontvangt u € 220 x 50 = € 11.000 basispremie.

Voor 40 ha ontvangt u ook de extra betaling: € 54 x 40 = € 2.160

In totaal ontvangt u: € 11.000 + € 2.160 = € 13.160

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor uitbetaling van de basispremie en extra betaling:

  • We betalen de directe betalingen uit als het uit te betalen brutobedrag € 500 of hoger is. We rekenen sancties of verlagingen niet mee bij de hoogte van dit bedrag.
  • U bent een actieve landbouwer en uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Er zijn een paar uitzonderingen. U vindt alle informatie op Actieve landbouwer 2023.
  • U houdt zich aan de voorwaarden voor landbouwgrond. Deze vindt u op Landbouwgrond GLB 2023.
  • U houdt zich aan de conditionaliteiten. Deze zijn te vergelijken met de vroegere randvoorwaarden. Er zijn extra voorwaarden bijgekomen. U vindt alle informatie op Conditionaliteiten.

Aanmelden en daarna aanvragen

Voor deze regeling meldt u zich eerst aan. Deze aanmelding doet u in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023. Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u hier de definitieve aanvraag voor deze regeling.

Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal e-Herkenning niveau 2+ en machtiging 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen e-Herkenning of DigiD? Vraag dit dan eerst aan.

Tijdens een webinar vertelden we u meer over de voorbereidingen op het GLB van 2023. Kijk het webinar van 23 januari terug.

Uw aanmelding aanpassen

Heeft u zich uiterlijk 15 mei 2023 aangemeld en verandert er daarna iets in uw situatie of planning? Dan kunt uw aanmelding tot en met 30 november 2023 nog wijzigen in de Gecombineerde opgave. Bijvoorbeeld als uw situatie veranderd is. Of als u een andere eco-activiteit gaat doen of niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. Wij vullen uw definitieve aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding.

Controle na de aanmelding

Heeft u zich aangemeld voor deze regeling? Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld door percelen en gewassen te monitoren. Zien wij dat uw aanmelding niet helemaal actueel is? Dan ontvangt u van ons een bericht, zodat u uw aanmelding kunt wijzigen. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Geef aanvullingen of veranderingen zo snel mogelijk aan ons door. Dit is belangrijk om een korting of een boete te voorkomen.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 december 2023 en 30 juni 2024. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 december uit te betalen. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan staat de reden in de beslisbrief.

Landschapselementen

Landschapselementen tellen mee als subsidiabele landbouwgrond, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt alle informatie op Landschapselementen.

Hennep

Vraagt u uitbetaling aan voor percelen met hennep? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Hennep GLB 2023.

Agroforestry

Vraagt u uitbetaling aan voor agroforestry op uw percelen? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Agroforestry GLB 2023.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?