Tarieven en uitbetaling GLB 2023

Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2024
Gepubliceerd op:
1 december 2023

Heeft u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? De beslissing op uw aanvraag krijgt u vanaf december 2023. Dan ontvangt u ook de uitbetaling van deze subsidies: basispremie en extra betaling eerste 40 hectare, eco-regeling en extra betaling jonge landbouwers.

Overzicht tarieven per GLB-subsidie

In de tabel hieronder ziet u de tarieven per subsidie. Dit zijn bedragen per hectare.

Tabel tarieven per subsidie

Subsidie Voorlopig tarief Definitief tarief
Basispremie € 150 € 213,28
Extra betaling eerste 40 hectare € 46 € 54,53
Eco-premie brons € 44 € 60
Eco-premie zilver € 74 € 100
Eco-premie goud € 148 € 200
Extra betaling jonge landbouwers € 2.500 € 2.800

Uitbetaling GLB-subsidies

Ons doel is dat 95% van de aanvragers een eerste betaling krijgt in december 2023 met het voorlopig tarief. De definitieve uitbetaling krijgt u vanaf april 2024 met het definitieve tarief.

Tabel beslissing en uitbetaling per subsidie

Aangevraagde
GLB-subsidie
Wanneer krijgt u de beslissing?
Basispremie

Ons doel is dat 95% van de aanvragers in december 2023 een uitbetaling krijgt.

Hebben wij uw aanvraag nog niet volledig gecontroleerd?
Dan krijgt u een voorlopige betaling op basis van een schatting van het aantal goedgekeurde hectares. 
We gebruiken hierbij de voorlopige tarieven. De brief over deze betaling heet Voorlopige betaling GLB-subsidies 2023. 
Tegen de voorlopige betaling kunt u geen bezwaar maken.

Hebben wij uw aanvraag gecontroleerd? 
Dan krijgt u een betaling voor de goedgekeurde hectares. Ook hierbij gebruiken wij het voorlopige tarief. 
Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken. De brief heet Beslissing uitbetalen GLB-subsidies 2023.

Vanaf april 2024 krijgen alle aanvragers de rest van de subsidie uitbetaald met het definitieve tarief. 
Tegen de definitieve beslissing kunt u bezwaar maken.
Ook als u al bezwaar heeft gemaakt tegen de uitbetaling van de basispremie en de extra betaling eerste 40 hectare.
 

Eco-regeling U krijgt de beslissing en uitbetaling met het definitieve tarief vanaf april 2024.
Tegen de beslissing kunt u bezwaar maken.
Extra betaling
jonge landbouwers
U krijgt de beslissing en uitbetaling met het definitieve tarief vanaf april 2024.
Tegen de beslissing kunt u bezwaar maken.

Voortgang uitbetaling

Ruim 92% van de aanvragers van de basispremie kreeg een betaling in december 2023. Dat is minder dan onze doelstelling van 95%. Dat komt omdat wij in 2023 niet alle controles hebben kunnen afronden. Bijvoorbeeld de controles van grondgebruik. Ook kreeg een deel van de relaties nog niet uitbetaald omdat zij het minimale bedrag van € 500 niet haalden. Zie hiervoor de veelgestelde vraag Ik heb geen betaling gekregen in december 2023. Hoe kan dat?

In de grafiek hieronder ziet u de voortgang van de uitbetaling van GLB-subsidies. Nog niet alle aanvragers hebben een definitieve beslissing gekregen, omdat wij nog niet alle controles hebben afgerond.

Achtergrondinformatie over de tarieven

In november 2023 stelde minister Piet Adema voorlopige tarieven vast, zodat we konden starten met uitbetalen. Daarna is hij aan de slag gegaan om te zorgen voor extra geld voor de eco-regeling. Dat was nodig zodat de eco-premies niet lager werden dan in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) staat. De Europese Commissie ging akkoord met extra geld. Hierdoor worden de definitieve tarieven van de eco-regeling niet lager.

Landbouwreserve opgenomen in de tarieven basispremie

Nederland heeft € 4.995.000 van de Europese Commissie gekregen als landbouwreserve. Dit bedrag is bedoeld voor steun aan boeren. Het droge voorjaar heeft gevolgen gehad voor alle grondgebonden boeren in Nederland. Daarom voegt de minister het bedrag uit de landbouwreserve toe aan de basispremie. Dit bedrag is al verrekend in het tarief per hectare.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de tarieven en uitbetaling GLB 2023? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?