Agroforestry GLB 2023

Gepubliceerd op:
25 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2023

Agroforestry is een teeltmethode waarmee u bomen en struiken combineert met akkerbouw, veeteelt en/of groenteteelt op hetzelfde perceel. Vanaf 2023 mogen er 100 bomen per hectare staan op bouw- en grasland. En landschapselementen tellen mee voor de basispremie.

Voedselbossen en hoogstamboomgaarden zijn vormen van agroforestry met een eigen gewascode. Voor de overige vormen gebruikt u de bestaande gewascodes uit de Tabel Gewassen en GLB 2023.

  Voorwaarden

  Wat is Agroforestry?

  Agroforestry is een landbouwmethode waarbij bomen en struiken bewust gecombineerd worden met veehouderij, akkerbouw en/of groenteteelt op hetzelfde perceel. U kunt agroforestry op een of meer percelen toepassen. Agroforestry kan in verschillende sectoren voorkomen.

  Bomen en struiken in combinatie met akkerbouw en/of groenteteelt

  Een teeltmethode met productieve of niet-productieve bomen en/of struiken in combinatie met akkerbouw en/of groenteteelt. De bomen en struiken kunt u in rijen of verspreid over het perceel aanleggen. Daarbij kunt u kiezen uit een of meerdere productielagen. Voorbeelden zijn rijen noten- en fruitbomen, afgewisseld met rijen granen of groente en strokenteelt. Een rij bomen en struiken staat hierbij in combinatie met 4 andere gewassen.

  Bomen en struiken in combinatie met veeteelt

  Voorbeelden van deze teeltmethode zijn beplante kippenuitlopen, geiten tussen hoogstamboomgaarden of runderen tussen voederbomen en -struiken. U kunt hier productieve en niet-productieve bomen en struiken laten groeien. De bomen en struiken kunt u aanplanten in rijen of verspreid over het perceel. Hoogstamboomgaarden (gewascode 2628) vallen ook in deze categorie.

  Voedselbos

  Een voedselbos is een landbouwmethode met minimaal 3 verticale vegetatielagen. Bijvoorbeeld lagere bomen, struiken en ondergrondse gewassen. De vegetatielagen mogen nog in ontwikkeling zijn. De bomen en struiken leveren nu of over niet al te lange tijd eetbare producten. Dit zijn bijvoorbeeld vruchten, zaden, bladeren en stengels. Bij een controle moet u dit laten zien. Dit mag met een lijst waarin de aangeplante soorten staan. Ook noemt u in de lijst wanneer en wat voor voedsel het voedselbos oplevert.

  Op het perceel mag een kruinlaag van hogere bomen staan. Deze kruinlaag mag een steunende functie hebben. Bijvoorbeeld andere planten uit de wind houden of schaduw geven. Voor een voedselbos gebruikt u geen dierlijke mest of kunstmest. U heeft dus geen stikstofgebruiksruimte dierlijke mest voor het oppervlakte van het voedselbos. Ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan in een voedselbos.

  Een voedselbos was in de periode 2015 - 2022 aangemerkt als landbouwgrond.

  De gewascode voor voedselbos is 1940.

  Agroforestry en eco-activiteiten

  Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u eco-punten krijgen voor bijvoorbeeld deze eco-activiteiten:

  • Strokenteelt
  • Grasland met kruiden
  • Houtig element

  Meer informatie vindt u op Eco-activiteiten 2023.

  Agroforestry en mest

  Landschapselementen tellen niet mee voor uw stikstofgebruiksruimte dierlijke mest. Dit is de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die u maximaal mag gebruiken op uw landbouwoppervlakte. In alle andere gevallen blijft uw stikstofgebruiksruimte dierlijke mest hetzelfde. Meer informatie vindt u op Hoeveel dierlijke mest landbouwgrond.

  Percelen registreren

  Percelen met agroforestry registreert u op verschillende manieren. Dat ligt aan het aantal bomen per hectare. En aan hoe ze op uw perceel staan. Hoe u uw percelen registreert, vindt u op Alles over percelen registreren.

  Minder dan 100 bomen per hectare

  Heeft u minder dan 100 bomen staan op 1 hectare? In een aantal gevallen kunt u het perceel als gras- of bouwland registreren. Bekijk het stroomschema voor de mogelijkheden.

  Meer dan 100 bomen per hectare

  Heeft u meer dan 100 productieve bomen staan op 1 hectare? Dan registreert u dit perceel met de gewascode van de bomen. Staan ze in een rij? Dan tekent u ze in als strook.
  Zijn de bomen niet-productief? Dan kunt u ze intekenen als landschapselement. Dit geldt ook voor voederbomen. Voor landschapselementen geldt een maximum van 1,5 hectare per element voor het ontvangen van de basispremie. Meer informatie vindt u op Landschapselementen.

  Voorbeelden van agroforestry

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?