Gesloten voor aanvragen

Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F)

Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2024
Gepubliceerd op:
18 juli 2022

Bent u een erkende producentenorganisatie (PO)? En gaat u de groente- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Vraag hiervoor de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) aan. Dit geldt voor operationele programma’s die op of na 1 januari 2023 starten.

Aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 31 januari 2024
00:01
Einddatum:
dinsdag 2 april 2024
12:00

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

De PO levert de jaardeclaratie (subsidieaanvraag) in tussen 1 februari 2024 en 2 april 2024. Dit gaat over het uitvoeringsjaar 2023 van het operationeel programma. Met uw subsidieaanvraag stuurt u een overzicht van de per project gevraagde subsidie en een detailstaat mee. U gebruikt hiervoor onze formats. 

Uw subsidieaanvraag wordt door een externe accountant gecontroleerd en gewaarmerkt. De accountant gebruikt de uitgevoerde controle om een controleverklaring en verslag van uitgevoerde werkzaamheden op te stellen. Deze documenten worden ook meegenomen in de subsidieaanvraag.

“SIG&F helpt ons verder te groeien in de groente- en fruitsector”

The Greenery is een producentenorganisatie met verschillende locaties in Nederland en een breed aanbod van groenten en fruit. Samen met ongeveer 200 leden (telers) levert de coöperatie het hele jaar een vers aanbod aan supermarkten, groothandelaren, cateraars en de verwerkende industrie. Dit doen ze zo efficiënt en duurzaam mogelijk.

“Wij nemen deel aan de SIG&F-subsidie om onze positie en die van onze leden als duurzame en concurrerende speler in de groente- en fruitsector te helpen. Tegelijk helpt het ons te blijven groeien in lijn met de veranderende eisen van de markt en de samenleving”, vertelt David Markowski, CEO van The Greenery.

Lees het hele praktijkverhaal

Komkommers in kas

Voor wie?

Deze subsidie is voor erkende producentenorganisaties in de groente- en fruitsector. De regeling helpt mee aan bijvoorbeeld:

 • het inspelen op marktmogelijkheden door productieplanning en het concentreren van aanbod en afzet;
 • het onderzoeken en ontwikkelen van duurzame productiemethoden en innovatieve praktijken;
 • een hogere handelswaarde, kwaliteit en afzetbevordering;
 • crisispreventie en risicobeheer.

Budget

Hoeveel subsidie u als PO krijgt, hangt af van de waarde van de producten die u verkoopt. We noemen dit Waarde afgezette productie (WAP). De percentages verschillen voor de organisaties:

Producentenorganisatie: 4,1% van de waarde van de producten die u verkoopt
Unie van producentenorganisaties: 4,5% van de waarde van de producten die u verkoopt
Transnationale (unie van) producentenorganisatie(s): 5% van de waarde van de producten die u verkoopt

Extra subsidie

Maakt u kosten voor onderzoek, verbetering van het milieu of klimaat, bevordering van de afzet, verhoging van de consumptie of door een crisis? Dan krijgt u 0,5% extra subsidie.

Maximale subsidie

U kunt elk jaar voor 50% van de kosten subsidie aanvragen. De andere 50% betaalt u met de bijdragen van uw leden. In sommige situaties kunt u hogere subsidiepercentages krijgen. Deze liggen tussen de 60% en 100%. Bijvoorbeeld voor het eerste operationele programma na een fusie of activiteiten op het gebied van onderzoek, milieu en klimaat.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden voor deze subsidie:

 • Uw PO heeft een erkenning
 • Het operationeel programma (OP) heeft een looptijd van 3-7 jaar. In dit programma staat de toekomstvisie van de organisatie. Ook geeft u hierin aan met welke projecten u de (duurzame) doelen bereikt.
 • U besteedt 15% van het budget van het OP aan milieu en klimaat en 2% aan onderzoek.
 • U dient elk jaar een OP in voor het aankomende jaar. Ook geeft u een onderbouwing van het programmaplan en een onderbouwing op verzoek van de minister. Dit zijn bijvoorbeeld begrotingen en een overzicht van de kosten van de activiteiten.
 • U onderbouwt deelbetalingen en vaststelling op verzoek van de minister.

Voor welke activiteiten krijgt u subsidie?

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u subsidie kunt krijgen, zijn:

 • Investeren in kwaliteitszorgsystemen, zoals innovatief sorteren door camera’s.
 • Klimaatadaptatie, zoals LED-belichting.
 • Advies of een opleiding geven. Bijvoorbeeld over kwaliteit, milieubescherming en fytosanitair bewustzijn.
 • De kwaliteit van de producten in de keten verbeteren door duurzamer ondernemen en logistiek.
 • Nieuwe tracering- en certificeringssystemen van bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Skal.
 • Afsluiten van een oogst- en productieverzekering. Zo krijgt u een vergoeding als de productie afneemt door een natuurramp, weersomstandigheden, dier- of plantenziekten of plagen.
 • Inzetten van biologische productie.

Na uw aanvraag

Meer weten?

We willen het aanvragen van de subsidie SIG&F eenvoudiger maken. Zo hoeft u minder documenten aan te leveren bij uw aanvraag. Dit geldt ook voor tussentijdse rapportages. Wilt u weten hoe we uw subsidieaanvraag controleren en wat u daarvoor aanlevert? Dat hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag. U leest meer op GLB 2023: doelgericht werken aan plattelandsontwikkeling.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?