Bijna open voor aanvragen

Het nieuwe GLB: Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F)

Gepubliceerd op:
18 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2022

Bent u een erkende producentenorganisatie (PO)? En gaat u de groente- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Dan kunt u vanaf 17 oktober 2022 de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) aanvragen. Dit geldt voor operationele programma’s die op of na 1 januari 2023 starten.

Op dit moment is de regelgeving over sancties en rapportages nog niet bekend. We verwachten dat deze informatie eind dit jaar (2022) gepubliceerd wordt. 

U kunt een nieuw operationeel programma (OP) indienen van 17 oktober om 09:00 uur tot en met 15 november 2022 om 12:00 uur. Is uw programma goedgekeurd? Dan kunt u elk jaar op uiterlijk 15 juni en 15 oktober een deel van de subsidie aanvragen (deelbetaling). Op uiterlijk 1 april 2024 vraagt u de complete steunaanvraag aan voor het vorige jaar (jaardeclaratie).

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Opvolger van GMO Groenten en fruit

SIG&F is de opvolger van de huidige subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit. In de nieuwe regeling komt meer aandacht voor milieu, duurzaamheid en onderzoek. Ook krijgt u subsidie voor het inzetten van nieuwe activiteiten. U kunt subsidie aanvragen voor een operationele programma (OP) dat op of na 1 januari 2023 start.

Voor wie?

Deze subsidie is voor erkende producentenorganisaties in de groente- en fruitsector.

Erkenning aanvragen

Veel producenten van groenten en fruit zijn lid van een telersvereniging. Maar die zijn niet altijd erkend als producentenorganisatie (PO). Erkende producentenorganisaties krijgen Europese financiële steun voor het verbeteren van de afzetmarkt en duurzame productie. De erkenningsvoorwaarden zijn onderdeel van de regeling SIG&F.

Heeft u nog geen erkenning? Dan moet u dit eerst aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden. Op erkenning aanvragen leest u hier alles over.

Budget

Hoeveel subsidie u als PO krijgt, hangt af van de waarde van de producten die u verkoopt. We noemen dit Waarde afgezette productie (WAP). De percentages verschillen voor de organisaties:

Producentenorganisatie: 4,1% van de waarde van de producten die u verkoopt
Unie van producentenorganisaties: 4,5% van de waarde van de producten die u verkoopt
Transnationale (unie van) producentenorganisatie(s): 5% van de waarde van de producten die u verkoopt

Extra subsidie

Maakt u kosten voor onderzoek, verbetering van het milieu of klimaat, bevordering van de afzet, verhoging van de consumptie of door een crisis? Dan krijgt u 0,5% extra subsidie.

Maximale subsidie

U kunt elk jaar voor 50% van de kosten subsidie aanvragen. De andere 50% betaalt u met de bijdragen van uw leden. In sommige situaties kunt u hogere subsidiepercentages krijgen. Deze liggen tussen de 60% en 100%. Bijvoorbeeld voor het eerste operationele programma na een fusie of activiteiten op het gebied van onderzoek, milieu en klimaat.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden voor deze subsidie:

 • Uw PO heeft een erkenning
 • Het operationeel programma (OP) heeft een looptijd van 3-7 jaar. In dit programma staat de toekomstvisie van de organisatie. Ook geeft u hierin aan met welke projecten u de (duurzame) doelen bereikt.
 • U besteedt 15% van het budget van het OP aan milieu en klimaat en 2% aan onderzoek.
 • U dient elk jaar een OP in voor het aankomende jaar. Ook geeft u een onderbouwing van het programmaplan en een onderbouwing op verzoek van de minister. Dit zijn bijvoorbeeld begrotingen en een overzicht van de kosten van de activiteiten.
 • U onderbouwt deelbetalingen en vaststelling op verzoek van de minister.

Voor welke activiteiten krijgt u subsidie?

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u subsidie kunt krijgen, zijn:

 • Investeren in kwaliteitszorgsystemen, zoals innovatief sorteren door camera’s.
 • Klimaatadaptatie, zoals LED-belichting.
 • Advies of een opleiding geven. Bijvoorbeeld over kwaliteit, milieubescherming en fytosanitair bewustzijn.
 • De kwaliteit van de producten in de keten verbeteren door duurzamer ondernemen en logistiek.
 • Nieuwe tracering- en certificeringssystemen van bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Skal.
 • Afsluiten van een oogst- en productieverzekering. Zo krijgt u een vergoeding als de productie afneemt door een natuurramp, weersomstandigheden, dier- of plantenziekten of plagen.
 • Inzetten van biologische productie.

Aanvragen

U kunt de subsidie SIG&F aanvragen van 17 oktober 09:00 uur tot en met 15 november 2022, voor 12.00 uur. U krijgt van ons op tijd een e-mail waarin staat wanneer wij ons digitale formulier op mijn.rvo.nl hiervoor openen.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Bij uw aanvraag stuurt u aantal bijlagen mee. Tijdens uw aanvraag leest u om welke documenten het gaat. Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

U vraagt elk jaar de subsidie voor het komende uitvoeringsjaar opnieuw aan. Het OP levert u één keer aan.

Eenvoudiger aanvragen

We willen het aanvragen van de subsidie SIG&F eenvoudiger maken. Zo hoeft u minder documenten aan te leveren bij uw aanvraag. Dit geldt ook voor tussentijdse rapportages.

Wilt u weten hoe we uw subsidieaanvraag controleren en wat u daarvoor aanlevert? Dat hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag. U leest meer op Het nieuwe GLB: doelgericht werken aan plattelandsontwikkeling.

Doel van de regeling

De regeling helpt mee aan bijvoorbeeld:

 • het inspelen op marktmogelijkheden door productieplanning en het concentreren van aanbod en afzet;
 • het onderzoeken en ontwikkelen van duurzame productiemethoden en innovatieve praktijken;
 • een hogere handelswaarde, kwaliteit en afzetbevordering;
 • crisispreventie en risicobeheer.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?