Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F)

Gepubliceerd op:
18 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2023

Bent u een erkende producentenorganisatie (PO)? En gaat u de groente- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Vraag hiervoor de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) aan. Dit geldt voor operationele programma’s die op of na 1 januari 2023 starten.

Budget en looptijd

Startdatum:
zondag 16 oktober 2022
22:01 (CET)
Einddatum:
dinsdag 15 november 2022
11:00 (CET)

Op dit moment is de regelgeving over sancties en rapportages nog niet bekend. We verwachten dat deze informatie voor 1 mei 2023 gepubliceerd wordt. 

Groente- en Fruitsector investeert in duurzaamheid

8 producentenorganisaties ontvangen van RVO voor het jaar 2023 € 95 miljoen subsidie om groente- en fruitproductie te vergroenen en verbeteren. De subsidie heeft als doel om PO’s en hun aangesloten telers te helpen met verduurzamen.

Met deze subsidie gaan de PO’s samen met de telers onder andere investeren in:

 • energiebesparing
 • duurzame energie(opwekking) en -opslag 
 • innovaties voor alternatieve gewasbescherming
 • onderzoek naar nieuwe duurzame technologie en teelttechnieken
 • duurzame verpakkingen, onder andere van biologisch afbreekbare materialen

De sector draagt hierdoor bij aan een tuinbouw die internationaal sterk en veerkrachtig is. Ook draagt de sector bij aan een beter klimaat en milieu én gezond en veilig voedsel van goede kwaliteit.

We hebben hierover op 22 maart 2023 een persbericht geplaatst.

Voor wie?

Deze subsidie is voor erkende producentenorganisaties in de groente- en fruitsector.  De regeling helpt mee aan bijvoorbeeld:

 • het inspelen op marktmogelijkheden door productieplanning en het concentreren van aanbod en afzet;
 • het onderzoeken en ontwikkelen van duurzame productiemethoden en innovatieve praktijken;
 • een hogere handelswaarde, kwaliteit en afzetbevordering;
 • crisispreventie en risicobeheer.

Budget

Hoeveel subsidie u als PO krijgt, hangt af van de waarde van de producten die u verkoopt. We noemen dit Waarde afgezette productie (WAP). De percentages verschillen voor de organisaties:

Producentenorganisatie: 4,1% van de waarde van de producten die u verkoopt
Unie van producentenorganisaties: 4,5% van de waarde van de producten die u verkoopt
Transnationale (unie van) producentenorganisatie(s): 5% van de waarde van de producten die u verkoopt

Extra subsidie

Maakt u kosten voor onderzoek, verbetering van het milieu of klimaat, bevordering van de afzet, verhoging van de consumptie of door een crisis? Dan krijgt u 0,5% extra subsidie.

Maximale subsidie

U kunt elk jaar voor 50% van de kosten subsidie aanvragen. De andere 50% betaalt u met de bijdragen van uw leden. In sommige situaties kunt u hogere subsidiepercentages krijgen. Deze liggen tussen de 60% en 100%. Bijvoorbeeld voor het eerste operationele programma na een fusie of activiteiten op het gebied van onderzoek, milieu en klimaat.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden voor deze subsidie:

 • Uw PO heeft een erkenning
 • Het operationeel programma (OP) heeft een looptijd van 3-7 jaar. In dit programma staat de toekomstvisie van de organisatie. Ook geeft u hierin aan met welke projecten u de (duurzame) doelen bereikt.
 • U besteedt 15% van het budget van het OP aan milieu en klimaat en 2% aan onderzoek.
 • U dient elk jaar een OP in voor het aankomende jaar. Ook geeft u een onderbouwing van het programmaplan en een onderbouwing op verzoek van de minister. Dit zijn bijvoorbeeld begrotingen en een overzicht van de kosten van de activiteiten.
 • U onderbouwt deelbetalingen en vaststelling op verzoek van de minister.

Voor welke activiteiten krijgt u subsidie?

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u subsidie kunt krijgen, zijn:

 • Investeren in kwaliteitszorgsystemen, zoals innovatief sorteren door camera’s.
 • Klimaatadaptatie, zoals LED-belichting.
 • Advies of een opleiding geven. Bijvoorbeeld over kwaliteit, milieubescherming en fytosanitair bewustzijn.
 • De kwaliteit van de producten in de keten verbeteren door duurzamer ondernemen en logistiek.
 • Nieuwe tracering- en certificeringssystemen van bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Skal.
 • Afsluiten van een oogst- en productieverzekering. Zo krijgt u een vergoeding als de productie afneemt door een natuurramp, weersomstandigheden, dier- of plantenziekten of plagen.
 • Inzetten van biologische productie.

Na uw aanvraag

Meer weten?

We willen het aanvragen van de subsidie SIG&F eenvoudiger maken. Zo hoeft u minder documenten aan te leveren bij uw aanvraag. Dit geldt ook voor tussentijdse rapportages. Wilt u weten hoe we uw subsidieaanvraag controleren en wat u daarvoor aanlevert? Dat hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag. U leest meer op Het nieuwe GLB: doelgericht werken aan plattelandsontwikkeling.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?