Open voor aanvragen

Erkenning aanvragen als producentenorganisatie

Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024
Gepubliceerd op:
24 maart 2020

Bent u een producentenorganisatie (PO)? En gaat u de groenten- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Dan kunt u de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) aanvragen. Hiervoor heeft u eerst erkenning nodig.

Erkenning The Greenery in groenten- en fruitsector 

Producentenorganisatie (PO) The Greenery heeft op 23 november 2023 een erkenning gekregen in de sector groenten en fruit. Erkende PO’s zijn een belangrijke schakel in deze sector. Ook is een erkenning een voorwaarde om subsidie aan te vragen uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F). Hiermee verduurzamen en verbeteren de PO’s hun groente- en fruitproductie. 

The Greenery is een PO in Barendrecht met een breed aanbod van producten, met groenten en fruit. Denk aan paprika, komkommer of bloemkool, maar ook peren, appelen, aardbeien, frambozen en pepers. Samen met ongeveer 200 leden (telers) van Coöperatie The Greenery leveren ze het hele jaar een vers aanbod van groente en fruit aan supermarkten, groothandelaren, cateraars en de verwerkende industrie. Dit doen zij zo efficiënt en duurzaam mogelijk.

The Greenery

Voorwaarden

U kunt als PO erkenning aanvragen. U moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw PO:

  • is opgericht door producenten van groenten en/of fruit;
  • heeft in elk geval 10 leden;
  • verkoopt elk jaar voor minimaal € 25 miljoen aan groenten en fruit;
  • krijgt van alle leden de hele productie van de producten. Wij hebben uw organisatie voor die producten erkend;
  • verkoopt van alle leden de hele productie van de producten waarvoor uw organisatie wordt erkend.

Subsidie aanvragen als teler

Bent u een teler? Dan kunt u zich aansluiten bij een erkende PO. Op Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) leest u er meer over.

Erkenning aanvragen

Wilt u erkenning aanvragen? Dan ontvangen we uw aanvraag graag per mail of brief. In uw aanvraag geeft u aan voor welk product of welke producten u erkenning wilt. De voorzitter van uw PO ondertekent de aanvraag.

Stuur uw aanvraag mee als bijlage in een e-mail naar erkenningenimm@rvo.nl.

Wilt u uw aanvraag liever per post versturen? Stuur uw brief met de bijlagen dan naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen
Team Marktordening en Fokkerijregelgeving
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Bijlagen bij uw aanvraag

U stuurt verschillende documenten met uw aanvraag mee. Bijvoorbeeld een oprichtingsakte, een meerjarenplan en een beschrijving van de administratieve organisatie. Stuur daarom eerst een e-mail naar  erkenningenimm@rvo.nl. Dan ontvangt u het complete overzicht van de documenten die wij nodig hebben.

Na uw aanvraag

Na uw erkenningsaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging. Hierin staat beschreven wat u daarna kunt verwachten. Missen we documenten of gegevens? Dan laten we dat weten met een brief en e-mail.

Startgesprek en controle

Wij plannen eerst een startgesprek met u in. Wij vertellen u dan meer over het proces. Ook bezoeken we uw bedrijf binnen 4 maanden na uw aanvraag. Wij controleren dan of u aan de voorwaarden voor erkenning voldoet.

Beslissing

U krijgt binnen 4 maanden na ontvangst van uw aanvraag een brief met ons besluit. Dit heet ook wel de beschikking. Het kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is en wij meer informatie van u nodig hebben.

Heeft u de erkenning gekregen? Dan kunt u vanaf 17 oktober 2022 de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit aanvragen.

GMO Groenten en fruit wordt SIG&F

SIG&F is de opvolger van de huidige subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit. Start een operationele programma op of na 1 januari 2023? Dan kunt u vanaf 17 oktober 2022 de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) aanvragen.

Wetten en regels

De regels rondom de voorwaarden staan in de Europese verordening 1308/2013 en de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891. De Nederlandse uitwerking van deze regels en voorwaarden vindt u in de Regeling uitvoering GMO Groenten en fruit.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?