Gesloten voor aanvragen

Basispremie en extra betaling eerste 40 hectare 2024

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

De basispremie en extra betaling eerste 40 hectare zijn een inkomenssteun in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U krijgt uitbetaling voor elke hectare subsidiabel landbouwareaal die u in gebruik heeft. Voor deze GLB-subsidies meldt u zich uiterlijk 17 mei 2024 aan in de Gecombineerde opgave. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 29 februari 2024
00:00
Einddatum:
vrijdag 17 mei 2024
23:59

Laatste aanpassingen op deze pagina

15 mei: We hebben de datum aanmelden in de Gecombineerde opgave veranderd van 15 mei naar 17 mei.

Voor wie?

Actieve landbouwers met subsidiabele landbouwareaal: landbouwgrond (bouwland, blijvende teelt, blijvend grasland) en subsidiabele landschapselementen. Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Soms kunt u toch subsidie ontvangen. Kijk op Actieve landbouwer 2024 wat u dan moet doen. 

Basispremie en extra betaling 

Hieronder leggen wij uit wat de basispremie is en wat de extra betaling inhoudt.  

Basispremie

De basispremie is een aanvulling op uw landbouwinkomen en is een vast bedrag per subsidiabele hectare landbouwareaal. Landschapselementen kunnen hierin meetellen als ze voldoen aan de voorwaarden. De minister stelt ieder jaar het bedrag vast. Zodra het bedrag bekend is, dan leest u dit hier.

Extra betaling voor de eerste 40 hectare

Heeft u recht op de basispremie? Dan krijgt u voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele landbouwareaal een extra betaling. De minister stelt ieder jaar het bedrag vast. Zodra het bedrag bekend is, dan leest u dit hier.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor uitbetaling van de basispremie en extra betaling voor de eerste 40 hectare:

  • We betalen de directe betalingen uit als het uit te betalen brutobedrag € 500 of hoger is. We rekenen sancties of verlagingen niet mee bij de hoogte van dit bedrag. De directe betalingen in 2024 zijn: de basispremie en extra betaling voor de eerste 40 hectare, de eco-regeling en de extra betaling jonge landbouwers.
  • U bent een actieve landbouwer en uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf op 15 mei 2024. Er zijn een paar uitzonderingen. U vindt alle informatie op Actieve landbouwer 2024.
  • U houdt zich aan de voorwaarden voor landbouwgrond. Deze vindt u opLandbouwareaal GLB 2024.
  • U houdt zich aan de voorwaarden voor landschapselementen. Deze vindt u op Landschapselementen 2024.
  • Vraagt u uitbetaling aan voor agroforestry op uw percelen? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Agroforestry GLB 2024.  
  • Vraagt u uitbetaling aan voor percelen met hennep? Dan moet u zich houden aan extra voorwaarden. Meer informatie vindt u op Hennep 2024.  
  • U houdt zich aan de conditionaliteiten. U vindt alle informatie op Conditionaliteiten GLB 2024

Aanmelden en aanvragen

Voor deze regeling meldt u zich eerst aan in de Gecombineerde opgave. Aanmelden is mogelijk vanaf 1 maart 2024 tot en met 17 mei 2024. Uw definitieve aanvraag GLB-subsidie(s) doet u vanaf 15 oktober 2024 tot en met 2 december 2024. Ook hiervoor gebruikt u de Gecombineerde opgave. Belangrijk: Uw subsidieaanvraag is pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag heeft gedaan.

Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal eHerkenning niveau 2+ en/of machtiging 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag dit dan op tijd aan.

Na uw aanvraag

Uw aanmelding aanpassen 

Heeft u zich uiterlijk 17 mei 2024 aangemeld en verandert er na uw aanmelding iets in uw situatie of planning? Meld deze wijziging zo snel mogelijk bij ons. Bijvoorbeeld als uw feitelijke situatie veranderd is. Of als u een eco-activiteit niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. U kunt wijzigingen doorgeven tot en met 2 december 2024 in de Gecombineerde opgave. 

Wij vullen uw aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding. Geef aanvullingen of veranderingen daarom direct aan ons door. Dit is belangrijk om een korting of een sanctie te voorkomen.

Controle na aanmelding

Heeft u zich aangemeld voor de basispremie? Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld door percelen en gewassen te monitoren met het Areaal Monitoring Systeem (AMS). Zien wij in de controle dat de opgegeven situatie anders is dan bij ons bekend is? Dan ontvangt u van ons een bericht, zodat u dit kunt controleren en waar nodig uw aanmelding aanpast. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 december 2024 en 30 juni 2025. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 december uit te betalen. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan staat de reden in de beslisbrief.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?