Landschapselementen 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024

Wilt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen? En wilt u deze aanvragen voor uw landschapselementen? We leggen u graag uit wat wij binnen het GLB zien als landschapselementen en aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Laatste aanpassingen op deze pagina

28 maart 2024: We hebben foto's toegevoegd onder Welke landschapselementen tellen mee? U ziet ze onder Hout - Boomgroep 2617, Water - Poel 2620 en Overig - Uitzondering: Solitaire bomen. 

Landschapselementen in het kort

Landschapselementen zijn hout, water en overige elementen waarop u geen landbouwactiviteit uitoefent. Vanaf 2023 zijn landschapselementen ook subsidiabel. Uw totale subsidiabel areaal is: landbouwareaal + landschapselementen.

De betekenis van deze woorden is niet bij alle regelgeving hetzelfde. Er zijn bijvoorbeeld verschillen met de mestregelgeving. Lees meer op Landbouwgrond mest uitgelegd.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor uw landschapselementen als u GLB-subsidie wilt aanvragen:

Algemene voorwaarden

 • U heeft de landschapselementen waarvoor u subsidie aanvraagt op 15 mei 2024 ter beschikking op grond van eigendom, pacht of onderpacht.
 • Bent u zelf geen eigenaar? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar voor het gebruik van de landschapselementen. Is er sprake van onderpacht? Dat kan alleen als ook de onderverpachter daarvoor toestemming heeft van de verpachter. U leest hier meer over onder het kopje Gebruikstitels en toestemming eigenaar.
 • U voldoet verder aan de voorwaarden die de eigenaar aan het gebruik van de landschapselementen stelt.
 • Het landschapselement ligt op landbouwareaal of grenst daaraan. Onder het kopje Aangrenzende landschapselementen vindt u een toelichting en leest u meer over de voorwaarden.  
 • Een landschapselement mag niet helemaal omsloten zijn door niet-subsidiabel areaal. Dus bijvoorbeeld een heg midden op een erf telt niet.
 • Natuurterreinen zijn voor de basispremie en eco-premie niet subsidiabel. 

Gebruikstitels en toestemming eigenaar

In de Gecombineerde opgave geeft u per landschapselement aan of het gaat om eigendom, pacht of erfpacht of andere vormen van beheer. Andere vormen van beheer zijn bijvoorbeeld mondelinge afspraken over grondruil of met een grondgebruikersverklaring. U geeft andere vormen van beheer op met de gebruikstitel ‘overige exploitatievormen’. Lees hieronder waar u op moet letten.  

Meer weten over toestemming aantonen bij grondgebruik? Bekijk de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Heeft u hulp nodig bij het opgeven van landschapselementen? Wij helpen u graag.  

Aangrenzende landschapselementen

Aangrenzende landschapselementen grenzen aan landbouwareaal of aan andere landschapselementen. Niet alles sluit altijd precies op elkaar aan. Daarom mag er maximaal 5 meter zitten tussen landbouwareaal en een landschapselement. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Landschapselementen die op of binnen 5 meter van landbouwareaal liggen. Ook landschapselementen die grenzen aan landbouwareaal die u meer dan 90 dagen gebruikt voor niet-landbouwactiviteiten zijn subsidiabel. Denk hierbij aan percelen die tijdelijk niet gebruikt worden in verband met publieke werken die op deze percelen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan hoogspanningsmasten.
 • Landschapselementen die direct grenzen aan landschapselementen die op of binnen 5 meter van landbouwareaal liggen. 
Beeld aangrenzende landschapselementen 2024

Een landschapselement kan met de korte of met de lange zijde aan landbouwareaal liggen. Ook kan uw landschapselement aan landbouwareaal of een landschapselement van iemand anders grenzen. De ligging van het aangrenzende landschapselement bepaalt of het element subsidiabel is.  

 • Een landschapselement grenst met minimaal één van de lange zijdes aan landbouwareaal. Of grenst met de lange zijde aan een ander subsidiabel landschapselement. Alleen dan telt uw landschapselement mee. Dit geldt alleen voor lijnvormige landschapselementen met een duidelijke korte en lange zijde. Vlakvormige landschapselementen zoals een poel of een bos zijn wel subsidiabel als alleen de korte zijde grenst aan landbouwareaal of een subsidiabel landschapselement.  
 • Loopt uw landschapselement langer door dan landbouwareaal en/of een subsidiabel landschapselement? Dan telt alleen dat deel van het landschapselement mee dat naast landbouwareaal of een ander landschapselement ligt. Dit geldt alleen voor lijnvormige landschapselementen. Voor vlakvormige landschapselementen zoals een poel of een bos geldt deze voorwaarde niet.

Voorbeelden: wanneer zijn lijnvormige en vlakvormige aangrenzende landschapselementen (LE) subsidiabel 

Welke landschapselementen tellen mee?

Bijna alle landschapselementen tellen mee voor de basispremie. Voorwaarde is wel dat uw landschapselementen op landbouwareaal liggen of hieraan grenzen. En dat zij niet zijn omsloten door niet-subsidiabel areaal, zoals een erf, speelweide of gazon. Hieronder ziet u landschapselementen per categorie hout, water of overig.  Ook kunt u met een of meer landschapselementen voldoen aan de verplichting om 4% van uw bouwland niet-productief te laten (onderdeel van GLMC 8). Verder kunt u op een aantal landschapselementen eco-activiteiten uitvoeren. Of u zet ze in voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Wilt u landschapselementen gebruiken binnen een bepaalde regeling? Dan gelden soms aanvullende voorwaarden en weegfactoren. U vindt deze op de pagina van eco-activiteiten en ANLb.

Categorieën 

Landschapselementen verdelen we in de categorieën hout, water en overig.

Hout

Hieronder vindt u de landschapselementen die in de categorie hout vallen.  

Water

Hieronder vindt u landschapselementen die vallen in de categorie water.

Overig

Voor deze landschapselementen geldt een maximale afmeting van 1,5 hectare.

Hoe en wanneer registreren?

Neemt u deel aan het GLB? En vraagt u grondgebonden subsidies aan? Dan bent u verplicht om alle landbouwareaal en alle landschapselementen op te geven die u op de peildatum van 15 mei ter beschikking heeft. In het stappenplan landschapselementen registreren leest u hoe u dit doet.  

U registreert uw landschapselementen in Mijn percelen. In de Gecombineerde opgave geeft u de landschapselementen op die u voor subsidies wilt laten meetellen. Dat kan tot en met 15 mei 2024.  

Meer informatie over wat u wanneer doet leest u op Meldingen en registraties: wanneer doet u die als agrarisch ondernemer?

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over GLB verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?