Punten en waarde eco-activiteiten 2023

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2024
Gepubliceerd op:
1 november 2022

Om de eco-premie te krijgen moet u met uw eco-activiteiten voldoende punten én de drempelwaarde halen. Elke eco-activiteit staat gelijk aan een aantal punten en waarde. Deze haalt u op de 5 doelen: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 4 april 2024: Informatie over 3 of meer eco-activiteiten op één perceel toegevoegd. 
 • 17 mei 2023: De kaart met regio's heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De inhoud blijft hetzelfde.
 • 15 mei 2023: Bekijk voorbeelden die u helpen uw bouwplan te maken. Ze staan onder het kopje Welke situatie past bij uw bedrijf.
 • 16 maart 2023: De tabel met te halen punten per doel is toegevoegd.

Hoe werkt het puntensysteem?

De instapeis voor de eco-regeling is het totaal aantal hectare keer 4,5 punten. In Eco-regeling in beeld laten we u met een voorbeeld zien hoe dit werkt. In podcast 2, 3 en 4 vertellen ook agrariërs over het puntensysteem.

Overzicht punten en waarde

In de tabel hieronder ziet u de nieuwste punten en waarde per eco-activiteit. U berekent het totaal aantal te halen punten per doel zo:

Punten doel x totaal aantal subsidiabele hectare

  Punten/ha         Waarde/ha  
Hoofdteelt Klimaat Bodem en lucht Water Landschap Biodiversiteit Regio 1 Regio 2
Gras/klaver 4 4 0 1 1 € 28 € 28
Grasland met kruiden 2 4 1 3 1 € 181 € 181
Langjarig grasland 4 4 3 1 1 € 91 € 91
Meerjarige teelt 4 4 4 1 1 € 302 € 612
Natte teelt 3 0 0 1 2 € 1.005 € 1.005
Rustgewas 4 4 4 2 2 € 105 € 60
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 3 2 0 1 1 € 1.995 € 2.308
Strokenteelt 0 2 2 2 2 € 217 € 215
Vezelgewas 4 4 4 2 3 € 129 € 298
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 2 2 4 1 1 € 603 € 492
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 0 3 0 0 0 € 176 € 177
Bodemgewas              
Groenbedekking 2 3 3 1 1 € 51 € 51
Onderzaai vanggewas 2 1 1 1 1 € 151 € 148
Teeltmaatregelen              
Biologische bestrijding 0 4 2 1 2 € 85 € 85
Veemaatregelen              
Verlengde weidegang overdag 2 3 0 2 1 € 43 € 43
Verlengde weidegang dag en nacht 3 4 0 2 2 € 43 € 43
Niet-productief landbouwgrond              
Bufferstrook met kruiden (langs bouwland) 2 4 4 30 60 € 1.026 € 1.026
Bufferstrook met kruiden (langs grasland) 0 0 3 30 60 € 642 € 642
Groene braak 2 4 0 10 40 € 2.868 € 3.961
Houtig element (heg, haag, struweel) 4 2 0 40 60 € 4.221 € 4.221
Houtig element (overige houtige elementen) 4 2 0 40 60 - -
Duurzaam bedrijf              
Biologisch bedrijf (SKAL) 4 4 2 1 2 € 200 € 200

Regio's en gebieden

De eco-regeling heeft 2 regio's met 8 gebieden. Waarom maken we verschil tussen regio’s? Omdat bijvoorbeeld de gemiddelde opbrengst per hectare verschilt per regio. Of de kosten van het loonwerk.

Gebieden in regio 1

3. Veenkoloniën
4. Oostelijke beekdalen en ontginningen
8. Zuidelijke beekdalen en ontginningen

Gebieden in regio 2

1. Bouwhoek, Hogeland en Oldambt
2. Noordelijk Weidegebied
5. Flevopolders
6. Westelijk Holland
7. Zuidwestelijke Delta en Rivieren

Doel Regio 1 Regio 2
Klimaat 1,5 1,25
Bodem en lucht 0,75 1,25
Water 0,75 0,75
Landschap 0,25 0,5
Biodiversiteit 1,25 0,75

Welke situatie past bij uw bedrijf?

In Rekenvoorbeelden eco-regeling ziet u voorbeelden van bouwplannen van akkerbouw- en melkveebedrijven. Deze helpen u bij het maken van uw eigen bouwplan.

Wilt u weten hoe de eco-regeling samenhangt met ANLb? En of u de activiteiten kunt stapelen? Ga naar Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling GLB 2023.

Andere berekening bij samenhang

Soms berekenen we de punten en waarde anders als het samenhangt met:

 • de conditionaliteiten
 • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
 • het stapelen van eco-activiteiten

Meer over welke eco-activiteiten samengaan met ANLb-activiteiten leest u in Samenhang tussen eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb. Wilt u weten wat het stapelen van eco-activiteiten betekent voor uw punten en waarde? Bekijk Eco-activiteiten stapelen.

Zodra u de beslisbrief krijgt, ziet u per perceel deze gegevens:

 • de gekozen eco-activiteiten;
 • het aantal punten en waarde per eco-activiteit;
 • het totale aantal punten en waarde van de gekozen eco-activiteiten samen.
   

3 of meer eco-activiteiten op één perceel in 2023

Heeft u in 2023 3 of meer eco-activiteiten op één perceel aangevraagd? Dan kijken we ook naar of u de gekozen eco-activiteiten kunt stapelen of niet. De berekening van de waarde en punten gaat dan op deze manier:
 

Documenten voor de Simulatietool

Met de Simulatietool kunt u kijken welke eco-activiteiten goed bij uw bedrijf passen. Maakt u een simulatie? Dan is het handig om de eco-activiteiten en de tabel met punten en waarde bij de hand te hebben. Die vindt u hieronder. Meer informatie over de tool leest u op Hoe werkt de Simulatietool voor de eco-regeling?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?