Punten en waarde eco-activiteiten 2023

Gepubliceerd op:
1 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 november 2022

Elke eco-activiteit staat gelijk aan een aantal punten. U moet een minimaal aantal punten en waarde halen op de verschillende doelen.

Laatste nieuws

  • 23 november 2022: Een aantal waarden zijn aangepast. En de waarde van Natte teelt is toegevoegd.
  • Regio Oldambt is toegevoegd aan gebied 2.
  • U kunt bekijken hoe u eco-activiteiten stapelt.

Hoe werkt het puntensysteem?

De instapeis voor de eco-regeling is het totaal aantal hectare keer 4,5 punten. In Eco-regeling in beeld laten we u met een voorbeeld zien hoe dit werkt. In podcast 2, 3 en 4 vertellen ook agrariërs over het puntensysteem.

Overzicht punten en waarde

In de tabel hieronder ziet u de nieuwste punten en waarde per eco-activiteit.

  Punten/ha         Waarde/ha  
Hoofdteelt Klimaat Bodem en lucht Water Landschap Biodiversiteit Regio 1 Regio 2
Gras/klaver 4 4 0 1 1 € 28 € 28
Grasland met kruiden 2 4 1 3 1 € 181 € 181
Langjarig grasland 4 4 3 1 1 € 91 € 91
Meerjarige teelt 4 4 4 1 1 € 302 € 612
Natte teelt 3 0 0 1 2 € 1.005 € 1.005
Rustgewas 4 4 4 2 2 € 105 € 60
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 3 2 0 1 1 € 1.995 € 2.308
Strokenteelt 0 2 2 2 2 € 217 € 215
Vezelgewas 4 4 4 2 3 € 129 € 298
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 2 2 4 1 1 € 603 € 492
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 0 3 0 0 0 € 176 € 177
Bodemgewas              
Groenbedekking 2 3 3 1 1 € 51 € 51
Onderzaai vanggewas 2 1 1 1 1 € 151 € 148
Teeltmaatregelen              
Biologische bestrijding 0 4 2 1 2 € 85 € 85
Veemaatregelen              
Verlengde weidegang overdag 2 3 0 2 1 € 43 € 43
Verlengde weidegang dag en nacht 3 4 0 2 2 € 43 € 43
Niet-productief landbouwgrond              
Bufferstrook met kruiden (langs bouwland) 2 4 4 30 60 € 1.026 € 1.026
Bufferstrook met kruiden (langs grasland) 0 0 3 30 60 € 642 € 642
Groene braak 2 4 0 10 40 € 2.868 € 3.961
Houtig element (heg, haag, struweel) 4 2 0 40 60 € 4.221 € 4.221
Houtig element (overige houtige elementen) 4 2 0 40 60 - -
Duurzaam bedrijf              
Biologisch bedrijf (SKAL) 4 4 2 1 2 € 200 € 200

Gebieden in regio 1

3. Veenkoloniën
4. Oostelijke beekdalen en ontginningen
8. Zuidelijke beekdalen en ontginningen

Gebieden in regio 2

1. Bouwhoek, Hogeland en Oldambt
2. Noordelijk Weidegebied
5. Flevopolders
6. Westelijk Holland
7. Zuidwestelijke Delta en Rivieren

Waarom we verschil maken tussen regio’s? Omdat bijvoorbeeld de gemiddelde opbrengst per hectare verschilt per regio. Of de kosten van het loonwerk.

Samenhang

Soms berekenen we de punten en waarde anders als het samenhangt met:

  • de conditionaliteiten
  • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
  • het stapelen van eco-activiteiten

Meer over welke eco-activiteiten samengaan met ANLb-activiteiten leest u in Samenhang tussen eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb. Wilt u weten wat het stapelen van eco-activiteiten betekent voor uw punten en waarde? Bekijk Eco-activiteiten stapelen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?