Het nieuwe GLB: de eco-regeling

Gepubliceerd op:
30 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 juli 2022

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komt de eco-regeling. Door eco-activiteiten uit te voeren helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen.

Aan welke randvoorwaarden moet ik voldoen? En kan ik ook meedoen aan het ANLb? Lees meer over de Samenhang tussen eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb. En hoe kan ik regelingen stapelen? Luister naar podcast 6: Het stapelen van regelingen.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Voorlopig overzicht eco-activiteiten

U voert de eco-activiteiten uit op uw percelen. Met deze lijst krijgt u een eerste indruk van de activiteiten. Later in 2022 maken we de definitieve activiteiten en voorwaarden bekend. Benieuwd naar de gewassen en gewascodes van de eco-activiteiten? Deze staan in de PDF hieronder.

 

Het puntensysteem

U kunt voor 2023 kiezen uit 21 eco-activiteiten. Later maken we bekend welke daar voor 2024 bij komen. Elke eco-activiteit staat gelijk aan een aantal punten. U moet een minimaal aantal punten halen op de verschillende doelen (biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water). Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan mag u meedoen aan de eco-regeling.

Ook heeft elke eco-activiteit een bepaalde waarde. De totale waarde bepaalt welke eco-premie (brons, zilver of goud) u krijgt. De drempelwaarde daarvoor berekent u zo:

 • Brons: € 60 x totaal aantal hectare
 • Zilver: € 100 x totaal aantal hectare
 • Goud: € 200 x totaal aantal hectare

U kiest de eco-premie die bij u past. Valt u bijvoorbeeld in brons, maar wilt u zilver of goud halen? U kiest zelf eco-activiteiten die u helpen om de drempelwaarde voor zilver of goud te halen.

Om de eco-premie te krijgen moet u met uw eco-activiteiten voldoende punten op de doelen én de drempelwaarde halen.

Hoe werkt het puntensysteem? In deze video laten we u precies zien hoe het werkt. Of klik op Eco-regeling in beeld om een voorbeeld te bekijken. Ook agrariërs vertellen over het puntensysteem in podcast 2, 3 en 4.

De Simulatietool

Met de Simulatietool krijgt u een idee van de eco-activiteiten die u kunt doen om punten te halen. Ook ziet u welke activiteiten goed passen bij uw bedrijf. En wat uw geschatte eco-premie is.

Wat zit er in de Simulatietool

Op dit moment kunt u alleen de eco-regeling simuleren. U krijgt een idee van de activiteiten die u kunt doen om de benodigde punten en waarde te halen. In deze versie van de Simulatietool ziet u de punten en waarden van groep 2. Daarom is het resultaat van uw simulatie niet definitief. Het is een hulpmiddel om te spelen met de eco-regeling. 

Later dit jaar publiceren we een nieuwe versie van de Simulatietool. Dan kunt u ook het niet-productieve bouwland simuleren. Bijvoorbeeld door landschapselementen en bufferstroken toe te voegen. Die komen in een nieuwe versie van Mijn percelen. Ook ziet u in de nieuwe Simulatietool de punten en waarden van alle regio’s.

Start Simulatietool

Punten en waarde per eco-activiteit

In de tabel hieronder ziet u de nieuwste punten en waarden per eco-activiteit.

  Punten/ha         Waarde/ha  
Hoofdteelt Klimaat Bodem en lucht Water Landschap Biodiversiteit Groep 1 Groep 2
Gras/klaver 4 4 0 1 1 € 28 € 28
Grasland met kruiden 2 4 1 3 1 € 181 € 181
Langjarig grasland 4 4 3 1 1 € 91 € 91
Meerjarige teelt 4 4 4 1 1 € 302 € 612
Natte teelt 3 0 0 1 2 - -
Rustgewas 4 4 4 2 2 € 105 € 60
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 3 2 0 1 1 € 1.995 € 2.308
Strokenteelt 0 2 2 2 2 € 217 € 215
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 2 2 4 1 1 € 603 € 492
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 0 3 0 0 0 € 176 € 177
Bodemgewas              
Groenbedekking 2 3 3 1 1 - € 440
Onderzaai vanggewas 2 1 1 1 1 € 151 € 148
Teeltmaatregelen              
Biologische bestrijding 0 4 2 1 2 € 85 € 85
Veemaatregelen              
Verlengde weidegang overdag 2 3 0 2 1 € 43 € 43
Verlengde weidegang dag en nacht 3 4 0 2 2 € 43 € 43
Niet-productief landbouwgrond              
Bufferstrook met kruiden (langs bouwland) 2 4 4 30 60 € 953 € 1.004
Bufferstrook met kruiden (langs grasland) 0 0 3 30 60 € 548 € 548
Groene braak 2 4 0 10 40 € 2.853 € 3.946
Houtig element (heg, haag, struweel) 4 2 0 40 60 € 4.016 € 4.016
Houtig element (overige houtige elementen) 4 2 0 40 60 - -
Duurzaam bedrijf              
Biologisch bedrijf (SKAL) 4 4 2 1 2 € 200 € 200
Landkaart met regio's eco-regeling

Regio's in groep 1

 • Veenkoloniën en Oldambt
 • Oostelijke beekdalen en ontginningen
 • Zuidelijke beekdalen en ontginningen

Regio's in groep 2

 • Bouwhoek en Hogeland
 • Noordelijk Weidegebied
 • Flevopolders
 • Westelijk Holland
 • Zuidwestelijke Delta en Rivieren

Op dit moment ziet u alleen de waarde van groep 2 in de pilot van de Simulatietool. Wij geven zo snel mogelijk meer uitleg over de regio’s en de bijbehorende punten en waarde.

Vragen over de eco-regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?