Gesloten voor aanvragen

Sectorale interventie Bijenteelt (SIB)

Laatst gecontroleerd op:
3 oktober 2022
Gepubliceerd op:
22 juli 2022

Wilt u als onderzoeks- of kennisinstelling bijdragen aan het verbeteren van de bijenteelt in Nederland? Dat kan met de subsidie Sectorale interventie Bijenteelt (SIB). 

Startdatum:
maandag 1 augustus 2022
09:00
Einddatum:
maandag 3 oktober 2022
09:00
Minimaal € 125.000 en maximaal € 200.000
Totaal budget:
€ 1.521.032

In het kort

Het doel van deze subsidie is om onderzoek en kennisverspreiding in de imkerpraktijk te ondersteunen, verspreiden en in te zetten. De subsidie is voor onderzoeks- en kennisinstellingen die bijdragen aan kennis over goede imkerpraktijken in Nederland. U leest in de regeling in de Staatscourant meer over de definitie van onderzoeks- en kennisinstellingen. Deze vindt u op deze pagina onder Wetten en regels.

Budget

U kunt minimaal € 125.000 en maximaal € 200.000 subsidie krijgen. Het totale budget voor deze subsidie is € 1.521.032. Hiervan is 50% subsidie van de Europese Unie (EU) en 50% nationale subsidie. U kunt elk jaar voor 100% van de kosten subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen:

 • U stuurt een projectplan bij uw aanvraag mee. U beschrijft de onderdelen die in het aanvraagformulier staan. Zo kunnen we alle aanvragen goed beoordelen.
 • U voert een project uit. Dit project levert kennis op over goede imkerpraktijken in Nederland.
 • U deelt de kennis die u door het project krijgt met relevante netwerken. Ook maakt u de resultaten van het project openbaar.
 • U heeft 2,5 jaar de tijd voor uw project. Deze periode start op 1 januari 2023 tot 30 juni 2025.
 • U werkt tot en met 5 jaar na de vaststelling mee aan evaluaties van het project.
 • U registreert zich bij ons.

Bekijk ook voor welke kosten en activiteiten u subsidie krijgt.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor deze kosten:

 • Het opzetten van adviesdiensten, technische bijstand of opleidingen. Ook voorlichting geven en het uitwisselen van beste praktijken vallen hieronder. Bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk voor bijenhouders en bijenhoudersorganisaties.
 • Het opzetten van een samenwerkingsverband. De deelnemers zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoeksprogramma’s over de bijenteelt en de producten van de bijenteelt.

Voor welke activiteiten krijgt u subsidie?

U voert activiteiten uit die aantoonbaar bijdragen aan een verbeterde imkerpraktijk in Nederland. Dit doet u door wetenschappelijke kennis te delen.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • onderzoek (toegepast en/of wetenschappelijk)
 • praktijkbijeenkomsten of demonstraties organiseren over het gebruik van nieuwe diagnostiek voor imkers met bijenkasten
 • onderwijs, voorlichting of advies op maat geven aan imkers en bijengezondheidsspecialisten over de implementatie of ontwikkelingen van duurzame imkerijmethoden

Keuze uit verschillende doelen

De activiteiten dragen bij aan ten minste één van de volgende doelen:

Na uw aanvraag

Hoe beoordelen wij de aanvraag?

Alle aanvragen worden beoordeeld op de bijdrage aan de doelen en interventies voor de bijenteelt. De bijenteeltregeling is een tender. Dit betekent dat we na de sluitingsdatum uw aanvraag beoordelen op een aantal rangschikkingscriteria. Hoe beter uw project hierop aansluit, hoe meer punten u krijgt. We beoordelen op:

 • de wetenschappelijke of inhoudelijke diepgang;
 • mate van relevantie voor de imkerpraktijk;
 • de potentiële impact van de omschreven activiteiten (de mate waarin zij invulling aan de behoeften geven);
 • algemene kwaliteit van het voorstel.

We beoordelen uw aanvraag samen met adviseurs. Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij een onvoldoende score op de rangschikkingscriteria, wijzen wij uw aanvraag af. Ook als er nog budget beschikbaar is.

Beslissing op uw aanvraag

U krijgt de beslissing uiterlijk 15 januari 2023. Hierin staat ook het maximale subsidiebedrag dat u kunt krijgen.

Wijzigingen doorgeven

U kunt tot 3 oktober 2022 09:00 uur wijzigingen of aanvullingen doorgeven.

Voortgang doorgeven

Duurt uw project langer dan één jaar na de datum van de beslisbrief? Dan stuurt u een verslag van de voortgang. Dit doet u elk jaar, uiterlijk 1 augustus. Hierin beschrijft u hoe de activiteiten verlopen en wat de deelresultaten zijn. Ook dient u een financiële verantwoording in.

Betaling/vaststelling aanvragen

Staat er in onze brief dat er een subsidiebedrag is goedgekeurd? Dan vraagt u op uiterlijk 1 augustus een betaling aan. U vraagt deze betaling aan voor de gemaakte kosten die in uw projectplan staan.

Duurt uw project langer dan één jaar na de datum van de beslisbrief? Dan stuurt u een verslag van de voortgang. Dit doet u elk jaar, uiterlijk 1 augustus. Hierin beschrijft u hoe de activiteiten verlopen en wat de deelresultaten zijn. Ook dient u een financiële verantwoording in.

U vraagt bij de betaling/vaststelling maximaal € 40.000 aan voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Voor de volgende projectjaren is dat maximaal € 80.000. U mag het jaarlijkse budget niet doorschuiven naar een ander projectjaar.

Na uw aanvraag voor betaling/vaststelling

Wij controleren eerst of uw aanvraag compleet is. Missen er bijlagen? Dan krijgt u een e-mail. U heeft 14 kalenderdagen de tijd om de informatie aan te leveren. Binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag voor betaling/vaststelling, krijgt u de beslissing.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 22 juli 2022 in de Staatscourant en in de wijziging van de REES 2021 van 22 mei 2023. De subsidie heet in de Staatscourant Sectorale interventie Bijenteelt.

Achtergrond

Deze subsidie is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) vanuit het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het nieuwe GLB werkt doelgericht aan een toekomstbestendige plattelandsontwikkeling.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?