Hoe werkt de Simulatietool voor de eco-regeling?

Laatst gecontroleerd op:
8 december 2023
Gepubliceerd op:
1 februari 2023

De Simulatietool is er voor de eco-regeling in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met de tool krijgt u een idee van de eco-activiteiten die goed passen bij uw bedrijf. Ook ziet u welke punten en waarde u daarmee haalt. En wat het geschatte niveau is waarop uw uitbetaling plaatsvindt (brons, zilver of goud).

Direct naar de Simulatietool

Voordat u begint met de Simulatietool

Bepaal welke percelen u gebruikt

De Simulatietool gaat uit van informatie uit Mijn percelen. Zorg daarom dat u uw percelen goed heeft geregistreerd, voordat u gaat simuleren.

Wilt u simuleren met meer of minder percelen, zonder dat u uw registratie aanpast? Dat kan ook. In de Simulatietool kunt u de gegevens van uw percelen aanpassen, u kunt percelen verwijderen of percelen toevoegen. Wanneer u dit doet, verandert uw registratie in Mijn percelen niet.

LET OP: specifieke situaties binnen het GLB 2024 zijn nog niet ingebouwd in de tool. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke wegingsfactoren voor sloten die grenzen aan een beheerde rand en/of natuurvriendelijke oever. 

Kaartlagen bufferstroken en waterlopen

De Simulatietool laat zien of er langs uw percelen een verplichte bufferstrook ligt volgens de verbeterde kaartlaag. Wilt u de oppervlakte van uw bufferstroken zelf wijzigen in de Simulatietool? Dat kan. Is er geen sprake van een bufferstrook? Zet dan bij stap 1 van de Simulatietool het vinkje voor Bufferstroken uit.

Open de Simulatietool en maak een simulatie

Als u de Simulatietool heeft geopend, maakt u een simulatie aan. U kunt zelf een naam verzinnen voor uw simulatie. U mag 2 keer dezelfde naam gebruiken, maar we raden aan steeds een andere naam te kiezen. In totaal kunt u 10 simulaties opslaan. Heeft u al 10 simulaties gedaan en wilt u een nieuwe starten? Verwijder dan een oude simulatie of maak een oude simulatie leeg.

U kunt ook simuleren met een lege simulatie. U voert dan zelf uw percelen in of u maakt een bundeling van percelen. Kiest u ervoor uw gegevens uit Mijn percelen te gebruiken? Dan kunt u soms deze foutmelding krijgen: de gewascode klopt niet meer. U moet de gewascode dan eerst aanpassen in de Simulatietool. Daarna past u de code ook aan in Mijn percelen.

Stap 1: Bekijk of u voldoet aan de conditionaliteiten

Kiest u niet voor een lege simulatie? Dan worden uw gegevens opgehaald uit Mijn percelen. Geef aan welke percelen u opgeeft voor de verplichting 4% niet-productief bouwland (conditionaliteit GLMC 8) en klik op de oranje knop Bereken. U kunt deze stap ook overslaan als u hiermee niet wilt simuleren. Of als u niet hoeft te voldoen aan deze verplichting.

In de Simulatietool staan al uw percelen op volgorde. U kunt de percelen zelf wijzigen in de tool. Bijvoorbeeld door de gegevens aan te passen of de percelen een andere naam te geven. U ziet ook in welk gebied ze liggen. Onder de perceelnaam staat of er een bufferstrook aanwezig is.

Vrijstelling GLMC8

Heeft u een vrijstelling voor 4% niet-productief bouwland? Dan kunt u direct op de knop Bereken drukken. U hoeft dan geen rekening te houden met deze verplichting. De vrijstelling geldt bijvoorbeeld als u 75% van uw bouwland gebruikt voor grasland, natte teelt of voor vlinderbloemigen. Let op: De vrijstellingen Biologisch, Landbouwgrond >10 hectare en Groene Braak werken nog niet in de tool.

Geen vrijstelling GLMC8

Zet u groene braak en/of bufferstroken in als eco-activiteit en heeft u geen vrijstelling? Dan krijgt u voor groene braak en/of bufferstroken geen waarde (maar wel punten), als het bouwland nodig is om te voldoen aan de 4% eis. U geeft per perceel aan of u dit inzet als niet-productief. Totdat u voldoet aan de 4% eis.

Er zijn 3 mogelijkheden om uw bouwland niet-productief te laten:

  1. U vult 4% in met landschapselementen of met andere niet-productieve elementen als akkerranden, bufferstroken of groene braak.
  2. U laat 3% van uw bouwland niet-productief. U vult de rest tot minimaal 7% aan met de eco-activiteiten niet-productieve landbouwgrond. 
  3. U laat minimaal 3% van uw bouwland niet-productief. U vult dit tot 7% aan met stikstofbindende gewassen.

In de Simulatietool kunt u alleen optie 1 toepassen. Heeft u Groene braak of Bufferstrook met kruiden nodig voor de 4% eis? Vul deze op het 1e tabblad in als niet-productief: er wordt dan geen waarde gerekend.

Stap 2: Geef aan of u een biologisch bedrijf heeft

Heeft u geen biologisch bedrijf? Ga dan naar de volgende stap.

Heeft u wel een biologisch bedrijf? Of bent u in omschakeling naar een biologisch bedrijf? Dan heeft u automatisch de eco-premie goud behaald. U hoeft dus geen eco-activiteiten meer te selecteren. U kunt meteen door naar stap 5: de samenvatting. 

Stap 3: Geef aan of u de activiteit weidegang uitvoert

Voert u op uw bedrijf de activiteit weidegang uit? Dan wordt deze activiteit toegepast op alle graslandpercelen.

U kunt hier aanvinken wat voor u geldt of deze stap overslaan. Let op: uw keuze telt voor alle graspercelen. Met uitzondering van graslandpercelen die u aangeeft met de eco-activiteit Bufferstrook met kruiden. Voegt u later een grasperceel toe? Dan moet u deze handmatig aanzetten.

Stap 4: Geef aan welke eco-activiteiten u uitvoert

Elke eco-activiteit staat gelijk aan een aantal punten. U moet een minimaal aantal punten en een minimale waarde halen op de doelen klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit. Als u die haalt, mag u meedoen aan de eco-regeling. Ook heeft elke eco-activiteit een bepaalde waarde. De totale waarde bepaalt welke eco-premie u ontvangt (brons, zilver of goud) en is berekend op basis van de gestelde eenheidsbedragen voor brons, zilver en goud. U moet hiervoor wel eerst het gewenste aantal punten en waarde voor de eco-activiteiten hebben gehaald. Lees hier hoe u brons, zilver of goud haalt. 

In 2024 kunt u kiezen uit 25 eco-activiteiten.  U kunt nu ook simuleren met 3 nieuwe eco-activiteiten: precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie.

Punten en eco-activiteiten stapelen

U kunt zelf kiezen of u voorteelt en/ of nateelt toevoegt aan uw perceel. En of u op dat perceel ook een of meerdere eco-activiteiten wilt uitvoeren. In het menu aan de rechterkant ziet u per doel (klimaat, bodem, water, landschap, biodiversiteit) hoeveel punten u moet halen. Bijvoorbeeld:

  • klimaat: 0/40
  • bodem: 0/40
  • water: 0/24
  • landschap: 0/16
  • biodiversiteit: 0/40

Het eerste getal is het aantal punten dat u nu haalt. Het tweede getal is het aantal punten dat u minimaal moet halen om mee te mogen doen aan de eco-regeling. Als u met de muis over de getallen gaat, ziet u de getallen tot 2 cijfers achter de komma.

Na elke keuze (voor voorteelt en nateelt en/of een eco-activiteit) klikt u op de oranje knop Bereken. U ziet dan dat de eerste getalletjes oplopen. U bepaalt zelf hoeveel en welke keuzes u maakt. Niet alle keuzes zijn te combineren. Een voorbeeld: Ligt een bufferstrook op een perceel? Dan zijn op dat perceel niet alle eco-activiteiten mogelijk.

Maakt u een simulatie? Dan is het handig om de eco-activiteiten en de tabel met punten en waarde bij de hand te hebben. Die vindt u hieronder. Soms kunt u meerdere eco-activiteiten op een perceel doen. In het document Eco-activiteiten stapelen ziet u welke eco-activiteiten op hetzelfde perceel kunnen samengaan. En wat dat betekent voor uw punten en waarde.

Wanneer zet u een ANLb-vinkje in de Simulatietool?

In de Simulatietool heeft u de mogelijkheid om een vinkje ANLb te plaatsen. U zet dit vinkje aan als er sprake is van dubbele betaling voor dezelfde soort eco-activiteit en ANLb-beheerpakket. In de tabel Overlap Eco ANLb ziet u wanneer dit zo is: het zijn de combinaties met een blauw vlakje. In de Simulatietool zet u dan een vinkje ANLb. De waarde van de eco-activiteit nemen we niet mee in de berekening.

Zit ANLb niet op het gehele perceel? Dan kunt u ervoor kiezen het perceel te splitsen (in Mijn percelen of in de Simulatietool). Zo wordt met de juiste oppervlakte gerekend.

Hieronder een aantal belangrijke punten uit de tabel:

Stap 5: Bekijk hoeveel eco-premie u mogelijk krijgt

In de laatste stap ziet u uw geschatte eco-premie. Als u verschillende simulaties doet, krijgt u een goede indruk van de activiteiten die bij uw bedrijf passen. En wat deze activiteiten u opleveren.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?