Eco-activiteiten 2023

Gepubliceerd op:
30 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 december 2022

Voor de eco-regeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voert u eco-activiteiten uit. In 2023 kunt u kiezen uit 22 activiteiten. Elke eco-activiteit heeft punten en waarde. Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan mag u meedoen aan de eco-regeling. U kunt eco-activiteiten combineren om meer punten en waarde te halen.

Laatste aanpassingen op deze pagina:

 • 5 december 2022: er is meer informatie bekend over de verplichte bufferstroken.
 • 23 november 2022: de nieuwe versie van de Simulatietool staat live.
 • 17 november 2022: fruitteeltbedrijven kunnen de eco-activiteiten Grasland met kruiden, Biologische bestrijding en Bufferstrook met kruiden ook doen.

Overzicht eco-activiteiten

U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. En misschien doet u een aantal van deze activiteiten al. In 2024 komen er eco-activiteiten bij.

Hieronder leest u een verkorte beschrijving van de eco-activiteiten. U leest alle voorwaarden en vrijstellingen in de wettekst. Dit zijn de 22 eco-activiteiten die u nu kunt doen:

Hoofdteelt

Bodemgewas

Teeltmaatregelen

Veemaatregelen

Niet-productief landbouwgrond

Duurzaam bedrijf

Punten en waarde eco-activiteiten

Bekijk welke punten en waarde u per eco-activiteit moet halen op Punten en waarde eco-activiteiten 2023.

De Simulatietool

Met de Simulatietool krijgt u een idee van de eco-activiteiten die u kunt doen om punten te halen. Ook ziet u welke activiteiten goed passen bij uw bedrijf. En wat uw geschatte eco-premie is.

De afgelopen tijd werkten we aan een nieuwe versie van de Simulatietool. Deze versie staat nu voor u klaar. Heeft u in de vorige versie simulaties opgeslagen? Deze hebben we bewaard in de tool.

Wat is er toegevoegd aan de simulatietool?

Vanaf 23 november 2022 staan deze opties in de tool:

Activiteiten opgeven:

 • Invoeren eco-activiteiten: De controle op gewassen is bijgewerkt naar de Gewassenlijst 2023.
 • Meerdere eco-activiteiten op 1 perceel: Dit was al mogelijk, maar nu kunt u ook voor- en/of nateelt opvoeren.
 • Samenhang met ANLb-activiteiten: U kunt dit op perceelniveau aanvinken. De tool controleert niet of eco- en ANLb-activiteiten kunnen samengaan. Er verschijnt wel een melding over de cumulatietabel. Daarin ziet u welke eco-activiteiten en ANLb-activiteiten op 1 perceel kunnen samengaan.

Let op: De eco-activiteiten Groenbedekking en Onderzaai staan nog niet goed in de tool. We werken aan een oplossing. 

Punten en waarden:

 • Regio-indeling: Deze is aangepast naar 2 regio’s met 8 gebieden. De puntentelling van de regio’s klopt nu.
 • Berekening niet-productieve grond (GLMC 8a): De berekening 4% is toegevoegd.
 • Biologische landbouw: U krijgt automatisch vrijstelling bij biologisch en/of in omschakeling. U behaalt direct goud.
 • Berekening punten (inclusief cumulatie): Dit kan nu, behalve voor verlaging landschap / biodiversiteit.

Functionaliteit:

 • Simulatie opslaan: U kunt nu 10 simulaties opslaan (dit waren er 3).

Update 5 december 2022:

 • In stap 4: eco-activiteiten toevoegen, kan het gebeuren dat de knop ‘klaar’ of het kruisje niet meer te zien is. Dit komt omdat het scherm te groot wordt. Het lijkt alsof u vastzit in de tool en niet meer eruit kunt. De knoppen zijn niet meer zichtbaar. Door tegelijk CTRL en – te gebruiken, verkleint u het scherm. De knoppen komen weer in beeld.
 • Onderzaai en vanggewas is op dit moment alleen te kiezen bij de gewascode snijmais.
 • Landschapselementen (LE) zijn niet beschikbaar vanuit Mijn percelen (we werken eraan). U kunt in wel handmatig een LE opvoeren. Dit doet u door in stap 1 het perceel op te voeren met de gewascode. En in stap 4 de eco-activiteit op te voeren. Het is mogelijk met de gewascodes Houtig element (heg, haag, struweel) of Houtig element (overige houtige elementen):
  • 2624 Knip- of scheerheg
  • 2625 Struweelhaag
  • 2629 Struweelrand
  • 2618 Windhaag, in een perceel fruitteelt.
  • 2617 Boomgroep
  • 2618 Windhaag, in een perceel fruitteelt
  • 2619 Bossingel
  • 2621 Houtwal en houtsingel
  • 2622 Elzensingel
  • 2624 Knip- of scheerheg
  • 2625 Struweelhaag
  • 2626 Laan
  • 2628 Hoogstamboomgaard
  • 2629 Struweelrand
  • 2630 Hakhoutbosje
  • 2631 Griendje
  • 2636 Leibomen

De simulatietool is nog in ontwikkeling. In februari 2023 kunt u de vernieuwde tool gebruiken. Daarin staan ook de landschapselementen en bufferstroken. Zo kunt u uw eigen bedrijfssituatie nog beter simuleren. Tot februari voeren we meer kleine verbeteringen door.

Alle aanpassingen op deze pagina:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?