Gesloten voor aanvragen

De eco-regeling 2023

Gepubliceerd op:
19 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024

In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunt u de eco-regeling aanvragen. Dit is een extra betaling bovenop de basispremie. Met de eco-regeling belonen we toekomstbestendig boeren. En verbeteren we 5 doelen: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. U helpt mee door eco-activiteiten uit te voeren.

Aanvraagperiode

Startdatum:
zaterdag 14 oktober 2023
00:00
Einddatum:
donderdag 30 november 2023
23:59
Minimaal € 60 per hectare - maximaal € 200 per hectare
Totaal budget:
€ 152.000.000

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 29 februari 2024: We hebben de definitieve tarieven toegevoegd voor de eco-regeling. Meer informatie leest u op Tarieven en uitbetaling GLB 2023.
 • 1 december 2023: We hebben de voorlopige tarieven toegevoegd voor de eco-regeling.
 • 8 juni 2023: Heeft u zich aangemeld voor de eco-regeling? Dan krijgt u nog tot en met 29 juni de tijd om eco-activiteiten toe te voegen. Lees meer in het nieuwsbericht over deze extra tijd en de voorwaarden.

In het kort

Door mee te doen aan de eco-regeling helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Voor elk doel moet u punten halen en daarvoor voert u eco-activiteiten uit op uw percelen. Ook moet u de drempelwaarde halen. Dan krijgt u de eco-premie. Hoe? Dat leest u onder Budget.

Budget

U kiest de eco-premie die bij u past: brons, zilver of goud. U kiest zelf eco-activiteiten die u helpen om de drempelwaarde voor de eco-premie te halen. De drempelwaarde daarvoor berekent u zo:

 • Brons: € 60 x totaal aantal subsidiabele hectare
 • Zilver: € 100 x totaal aantal subsidiabele hectare
 • Goud: € 200 x totaal aantal subsidiabele hectare

Om de eco-premie te krijgen moet u met uw eco-activiteiten voldoende punten op de doelen én de drempelwaarde halen. Valt u in brons of zilver en wilt u een hogere eco-premie krijgen? Dan kunt u extra eco-activiteiten doen om meer punten en waarde te halen. Meer over de punten leest u op Punten en waarde eco-activiteiten 2023. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan krijgt u direct goud.

Tip: gebruik de Simulatietool om te kijken welke eco-activiteiten bij uw bedrijf passen.

Tarieven

De definitieve tarieven voor de eco-regeling zijn:

 • Goud: € 200
 • Zilver: € 100
 • Brons: € 60

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om de eco-premie te krijgen:

Aanmelden en aanvragen

Voor deze regeling moet u zich eerst hebben aangemeld in de Gecombineerde opgave. Dit kon vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 juni 2023. Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u in de Gecombineerde opgave de aanvraag voor de regeling. Vergeet dit niet: uw subsidieaanvraag is pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag hebt gedaan.

Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging niveau 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Uw aanmelding aanpassen

Heeft u zich uiterlijk 15 juni 2023 aangemeld en verandert er daarna iets in uw situatie of planning? Dan kunt uw aanmelding tot en met 30 november 2023 nog wijzigen in de Gecombineerde opgave. Bijvoorbeeld als uw situatie veranderd is. Of als u een eco-activiteit niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. Wij vullen uw definitieve aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding.

Controle na de aanmelding

Heeft u zich aangemeld voor deze regeling? Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld door percelen en gewassen te monitoren. Zien wij dat uw aanmelding niet helemaal actueel is? Dan ontvangt u van ons een bericht zodat u uw aanmelding kunt wijzigen. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Geef aanvullingen of veranderingen zo snel mogelijk aan ons door. Dit is belangrijk om een korting of een boete te voorkomen.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 december 2023 en 30 juni 2024. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 december uit te betalen. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan staat de reden in de beslisbrief.

 • donderdag 15 juni 2023
  Aanmelding
  Deadline
 • donderdag 30 november 2023
  Definitieve aanvraag
  Deadline
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?