Agroforestry GLB 2024

Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Agroforestry is een teeltmethode waarmee u bomen en struiken combineert met akkerbouw, veeteelt en/of groenteteelt op hetzelfde perceel. Er mogen 100 bomen per hectare op bouw- en grasland staan. Landschapselementen tellen mee voor de basispremie.

Laatste aanpassingen op deze pagina

20 februari 2024: We hebben de Tabel Gewassen en GLB 2024 toegevoegd.

10 april 2024: We hebben de tekst over voedselbos en mest verbeterd.

GLB-subsidie aanvragen voor agroforestry

Wilt u GLB-subsidie aanvragen voor agroforestry? Dan houdt u zich aan de voorwaarden voor de basispremie. Meer informatie over de verschillende vormen van agroforestry leest u hieronder.

Wat is Agroforestry?

Agroforestry is een landbouwmethode waarbij bomen en struiken bewust gecombineerd worden met veehouderij, akkerbouw en/of groenteteelt op hetzelfde perceel. U kunt agroforestry op een of meer percelen toepassen. Agroforestry kan in verschillende vormen en sectoren voorkomen.

Gewascodes voor agroforestry

Voedselbossen, voederhagen en hoogstamboomgaarden zijn vormen van agroforestry met een eigen gewascode. Deze vindt u hieronder. Voor de overige vormen gebruikt u de bestaande gewascodes uit de Tabel Gewassen en GLB 2024.

Agroforestry en eco-activiteiten

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u op percelen met agroforestry punten en waarde krijgen voor bijvoorbeeld deze eco-activiteiten:

  • Strokenteelt
  • Grasland met kruiden
  • Houtig element

Meer informatie vindt u op Eco-activiteiten, punten en waarde 2024

Percelen met agroforestry registreren

Percelen met agroforestry registreert u op verschillende manieren. Dat ligt aan het aantal bomen per hectare. En aan hoe ze op uw perceel staan.  

Minder dan 100 bomen per hectare

Heeft u minder dan 100 bomen per 1 hectare? Dan kunt u In een aantal gevallen het perceel als gras- of bouwland registreren. Bekijk het stroomschema voor de mogelijkheden.

Voedselbos en mest

Als u een voedselbos voor gebruiks- of winstdoeleinden inzet, dan is het landbouwgrond. Er geldt geen stikstofgebruiksnorm voor het voedselbos want er is geen gewasteelt. Er is wel een norm voor het gebruik van dierlijke mest. Meer informatie vindt u op Hoeveel dierlijke mest landbouwgrond.

Meer dan 100 bomen per hectare

Heeft u meer dan 100 bomen per 1 hectare? Dan registreert u dit perceel met de gewascode van de bomen. Staan ze in een rij? Dan tekent u ze in als strook.

Zijn de bomen niet-productief? Dan kunt u ze intekenen als landschapselement. Dit geldt ook voor voederbomen. Voor landschapselementen geldt een maximum van 1,5 hectare per element voor het ontvangen van de basispremie. Meer informatie vindt u op Landschapselementen.

Hoe u percelen registreert vindt u op Alles over percelen registreren.

Voorbeelden van agroforestry

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?